В Університеті відбулася науково-практична конференція з питань науки і освіти України в умовах російсько-української війни

28 квітня 2023 року у Дрогобицькому держаному педагогічному університеті імені Івана Франка відбулася Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Наука і освіта України в умовах російсько-української війни: виклики та завдання в контексті національної безпеки». Співорганізаторами наукового форуму виступили Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Ужгородський національний університет, Запорізький національний університет, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, ГО «Центр східноєвропейських наукових студій».

Відкрила конференцію ректор Дрогобицького держаного педагогічного університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор пані Валентина Бодак.

З вітальним словом до учасників конференції звернулися співорганізатори наукового форуму: Голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, доктор юридичних наук, професор пані Олеся Ващук, проректор Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор Володимир Качмар, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі доктор історичних наук, професор Віталій Коцур, проректор Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор Юрій Каганов.

Конференція відбулася у форматі пленарного засідання (модератор: доктор історичних наук, професор Василь Ільницький) та тематичних секцій: перша секція «Історичні науки. Філологія» (модератор: кандидат історичних наук, доцент Галина Гриценко), друга секція «Педагогіка. Професійна підготовка» (модератор: доктор педагогічних наук, професор Микола Галів), третя секція «Природничі науки. екологія та охорона. Здоров’я людини» (модератор: кандидат географічних наук, доцент Ірина Кравцова), четверта секція «Суспільні науки» (модератор: кандидат юридичних наук, доцент Наталія Кантор).

Під час пленарного засідання доповіді представили Наталія Холявко, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного університету «Чернігівська політехніка» та Ірина Діденко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема доповіді: «Сталий розвиток університетів: європейські кейси»), Леся Коцур, кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управ-ління та адміністрування (тема доповіді «Культурний простір України: трансформація посттоталітарної доби»), Микола Галів, доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (тема доповіді «Освіта як складова національної безпеки України в умовах сучасної російсько-української війни: правові засади, проблеми, досвід і завдання»), В’ячеслав Рогов, кандидат економічних наук, доцент кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (тема доповіді «Економічний геноцид українського народу російською федерацією та протидія йому»), Марія Лущик, кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка» (тема доповіді «Роль і місце туризму в умовах війни)» та ін.

Із ключовими доповідями під час секційного формату роботи конференції виступили: Світлана Біла, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін та Галина Гриценко (тема доповіді «Теоретико-методичні засади застосування усно-історичних досліджень про «незавершене минуле…» у закладах середньої, передвищої та вищої освіти: історіографія проблеми»); Василь Ільницький, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (тема доповіді «Історичні витоки сучасної російсько-української війни»); Роман Орловський, аспірант кафедри філософії та культурного менеджменту Національного університету «Острозька академія» (тема доповіді «Погляд Чарльза Тейза Рассела на військовий обов’язок та відстоювання трудових прав»); Валерій Топчий, аспірант кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (тема доповіді «Робота Ксенофонта Афінського «Анабасис», як основне джерело з історії грецьких найманців»); Назарій Юрчишин, аспірант кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; голова наукового товариства студентів та аспірантів імені проф. В. Надім’янова (тема доповіді «Забутий герой зі Сільця Михайло Мінчак – січовий стрілець, засновник Пласту на Дрогобиччині»); Тетяна Храбан, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри іноземних мов Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут (тема доповіді «Ґендерно-стереотипні уявлення, поширені серед чоловічої студентської молоді України»); Ольга Іваницька, аспірант відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (тема доповіді «Окремі питання права на захист у кримінальному провадженні щодо злочинів проти основ національної безпеки України, здійснюваному за відсутності підозрюваного та обвинуваченого»); Наталія Кантор, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та правознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (тема доповіді «Ключові критерії безпекового аудиту освітньої сфери»); Юлія Запорожець, студентка I курсу ОС «Магістр» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Ірина Кравцова– кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (тема доповіді «Натурально-антропогенні ландшафти Центральної України»); Андрій Лозинський, аспірант кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (тема доповіді «Перспективи використання сенсорних структур на основі оксиду цинку у військовій промисловості»); Аліса Сухіх, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту цифровізації освіти, координатор Офісу підтримки вченого, член Президії Ради молодих учених при МОН України (тема доповіді «Рух з визнання дій росії проти України геноцидом»).

Учасниками конференції було обговорено актуальні проблеми розвитку науки і освіти України в умовах сучасної російсько-української війни. Оргкомітетові конференції подали понад 60 доповідей молоді вчені та вчені без обмеження віку із Дніпра, Дрогобича, Запоріжжя, Кам’янця-Подільського, Львова, Києва, Острога, Ужгорода, Умані, Харкова, Херсона, Черкас, Чернігова, Одеси та інших міст. За результатами роботи конференції підготовлено збірник матеріалів, до якого увійшло 48 текстів.

Дякуємо всім учасникам конференції за цікаві доповіді, плідну й конструктивну дискусію! Бажаємо творчої наснаги та нових наукових звершень!

Вам буде цікаво