Теоретико-методологічний семінар імені Василя Іванишина і презентація книги Ігоря Набитовича «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький»

21 березня 2023 року відбувся щорічний теоретико-методологічний семінар імені Василя Іванишина, який уже понад десятиліття є майданчиком для наукових дискусій історико-літературного, теоретичного, філософського і релігійного характерів. Починаючи з 2010 року, цей захід об’єднує багатьох вчених із різних галузей знань, але всіх єднає спільна мета – розвиток української гуманітарної науки.

Серед ініціаторів проведення семінару: кафедра української літератури та теорії літератури, бібліотека ДДПУ ім. Івана Франка, Науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова.

«Vita brevis ars longa» (життя коротке – мистецтво вічне), – наголосив д-р філол. н., проф., завідувач кафедри Петро Іванишин, зазначаючи про невмирущість ідей, носіями яких є мистецтво, а також тих майстрів, що осмислюють його, себто літературу. Приємним повідомленням шановній авдиторії від Петра Васильовича стало те, що студентка, тоді ще філологічного факультету, а невдовзі аспірантка кафедри української літератури та теорії літератури, канд. філол. н. Марія Лупак-Сенета (науковий керівник – д-р філол. н., проф. Петро Іванишин) отримала можливість викладати і водночас здійснювати дослідження у Кембриджському університеті. Тематика студій для Великої Британії була випрацьована спершу в межах наукової проблематики Дрогобицької школи герменевтики, адже вчена розробляла діаспорне шевченкознавство з погляду християнської інтерпретації.

Серед розмаїття доповідей квінтесенцією семінару стала презентація книги д-ра філол. н., проф. Ігоря Набитовича «Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький». До слова, Ігор Йосипович також випускник нашого університету, закінчив фізико-математичний факультет, згодом філологічний, а сьогодні – знаний професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та Люблінського університету імені Марії Кюрі-Склодовської. «Саґа мистецької родини…» – це літопис знаменитого графського роду Фредрів і Шептицьких: Алєксандра Фредро, якого називають «батьком польської комедії», його доньки Софії Шептицької (їй судилося стати матір’ю великого світоча українського народу Андрея Шептицького) і митрополита УГКЦ Андрея, про якого йдеться у третій частині. Ошатний том побачив світ у київському видавництві «Дух і літера» на початку 2023 року. Відрадно те, що автор вперше презентував свою трилогію саме в стінах університетської альма-матері.

Книга поліфонічна і є подією всеукраїнського масштабу, за словами канд. філол. н., доц. Олега Багана, який відгукнувся ґрунтовною рецензією (http://dontsov-nic.com.ua/dukh-staroi-shliakhets-koi-halychyny) на появу видання. Науковець звернув на фактологічний стиль, який поєднаний з культурологічними роздумами. Маловідомі факти, спогади, мемуари творять єдину мозаїку національної культури. А подані широкі описові епізоди дозволяють зрозуміти велич Галичини, історіософські процеси краю.

Без сумніву, інтелектуальний життєпис шляхетських родин віднайде своїх шанувальників, стане цікавим літературознавцям, культурологам, історикам, філософам, релігієзнавцям, рівно ж і широкому читацькому загалу. Крім того, «Саґа мистецької родини…» відкриває простір до україно-польських взаємин.

Принагідно оргкомітет висловлює подяку професорсько-викладацькому складу кафедри української літератури та теорії літератури під час підготовки наукового заходу (проф. Петрові Іванишину, проф. Ігорю Набитовичу, доц. Олегові Багану, доц. Ірині Дмитрів, доц. Сніжані Новак, доц. Мар’яні Марковій, доц. Олені Вовк, ст. викл. Вірі Козачок, аспіранткам Анні Розлуцькій та Наталії Славич), а також духовенству УГКЦ, зокрема отцю-декану Івану Паньківу, колегам-науковцям (д-р філол. н., проф., завідувачці кафедри зарубіжної літератури та полоністики Галині Сабат) і численному студентству за участь у теоретико-методологічному семінарі імені Василя Іванишина.

У записі з презентацією книги д-ра філол. н., проф. Ігоря Набитовича «Саґа мистецької родини…» можна ознайомитися на YouTube-каналі бібліотеки ДДПУ ім. Івана Франка.

Ігор Розлуцький,

канд. філол. н., директор бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка

Вам буде цікаво