Проблеми гуманітарних наук. Серія «Філологія»: черговий здобуток наукового видання

До Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») із філологічних спеціальностей – 035 (Додаток 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420) включено «Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»» (головна редакторка – професорка Марія Федурко).

Збірник також зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Coogle Scholar, Polish Scholary, Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resourse index, Cite Factor, Index Copernicus.

Зараз триває робота над 46-им випуском збірника.

Вітаємо наукове видання нашого університету з вагомим досягненням та запрошуємо науковців до співпраці!

Вам буде цікаво