Обговорення освітньо-професійної програми спеціальності 025 Музичне мистецтво другого (магістерського) рівня вищої освіти

20 травня цього року на платформі ZOOM було проведено конференцію щодо обговорення освітньо-професійної програми спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Гарантом ОП завідувачем кафедри музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки, професором Андрієм Душним було окреслено наповненість програми, програмні компетенції (ЗК й СК) та програмні результати (ПРН) у відповідності до Стандарту вищої освіти (2020 р.) даної спеціальності, виконання ОП щодо кадрового забезпечення, її основні компоненти, цикли вибіркових дисциплін, форму атестації тощо.

До обговорення були запрошені рецензенти, стейкхолдери, роботодавці, студенти.

Рецензент ОП, директор Дрогобицького фахового музичного коледжу імені Василя Барвінського, кандидат мистецтвознавства, доцент Юрій Чумак зазначив про оригінальність дисциплін «Артистична культура музиканта-виконавця» та «Методика комп’ютерного аранжування та звукозапису», виробничу (педагогічну) практику у закладах початкової мистецької та особливо фахової передвищої (музичні коледжі, коледжі культури і мистецтв тощо) освіти. У відгуку рецензента зазначено «ОК за спеціалізацією містить достатню кількість кредитів для підготовки фахівців у сфері баяна, акордеона, бандури, фортепіано, скрипки, кларнету, хорового диригування, академічного співу».

Рецензент ОП, директор Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв Роман Красняк відзначив про «вдало підібрані обов’язкові компоненти (ОК 1-6), чітке наповнення певної спеціалізації (ОК 7), достатня кількість кредитів на виробничу педагогічну та виконавську практику (ОК 9-10) й достойно представлений блок вибіркових дисциплін …запропонована ОП першочергово актуальна та нагальна для нашого регіону, відповідає вимогам та має комплексну систему формування викладача за обраною спеціалізацією»

Рецензент ОП, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музикознавства та культурології Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка Ольга Зав’ялова констатує, що «дана освітня програма дозволяє забезпечити культурно-мистецькі заклади регіону кваліфікованими та конкурентноспроможними фахівцями, які володіють багажем знань у сфері музичного мистецтва, здатні якісно та вправно, із використанням інноваційних технологій та інформаційно-цифрових комунікацій здійснювати педагогічно-виконавську діяльність».

Своїми думками, щодо реалізації діючої освітньої програми, поділилися студенти спеціальності 025 Музичне мистецтво Леся Блищак та Наталія Скидан, котрі наголосили про вагомо значення наповненості дисциплін щодо певної спеціалізації, особливо у класі ансамблю / камерного ансамблю, його вагому роль у формуванні викладача із проекцією на сценічне концертне виконавство.

В обговоренні серед присутніх, взяли участь аспірант спеціальності 025 Музичне мистецтво Роман Дидик та директор Вінницької дитячої школа мистецтв «Вишенька» Тетяна Заїчко. Вони відзначили оригінальність та нагальність ОП, співпрацю між навчальними закладами, вагоме значенні у напрямку підготовки здобувачів саме у Франковому Університеті Дрогобича, як флагману виконавського мистецтва сьогодення.

У підсумку зустрічі, декан факультету початкової освіти та мистецтва доцент Іван Кутняк висловив вдячність усім присутнім за позитивні рецензії, відгуки та підтримку, побажав робочій групі успішної підготовки до проведення акредитації освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво».

Наталія СТОРОНСЬКА,
член робочої групи, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки ДДПУ ім. І. Франка

Вам буде цікаво

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors