Обговорення освітньо-наукової програми “Музичне мистецтво”

На факультеті початкової освіти та мистецтва завідувачка кафедри вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва, професорка, гарант програми Ірина Бермес та заступниця декана з наукової та виховної роботи, доцентка Вікторія Полюга провели обговорення освітньої програми 025 Музичне мистецтво (третього освітньо-наукового рівня вищої освіти). Досвід впровадження нових стандартів і методів акредитації освітніх програм показав, що від того, який дискурс панує всередині ЗВО залежить наскільки програми цього закладу якісні. Саме тому метою обговорення було удосконалення освітньої програми за результатами та оцінками аспірантів (І-ІV років навчання), випускників та адміністрації, яку представив декан факультету початкової освіти та мистецтва, доцент Іван Кутняк. Зустріч дала можливість внести пропозиції та корективи щодо оновлення змісту та структури, на основі зацікавлень і відгуків учасників обговорення. Зокрема, учасники зустрічі погодилися, що для оновлення освітньої програми необхідно: оновити як загальні так і спеціальні компетентності; врахувати питання матеріально-технічного забезпечення програми.

Також поставлені запитання для обговорення показали, що випускники задоволені переліком та змістом дисциплін освітньої програми. Зазначили, що вільний вибір дисциплін реалізовувався. Підкреслили можливість долучатись до наукової діяльності факультету. Загалом констатували, що очікування збігалися з реальним змістом програми.

В свою чергу, аспіранти (І-ІV року навчання) наголосили на задоволеності змістом дисциплін та ознайомленості з формами і методами оцінювання; відзначили достатній рівень забезпеченості методичними матеріалами; виокремили контактні засоби комунікації з викладачами, а також підкреслили на врахуванні поетапності вивчення дисциплін, що читаються академічною англійською мовою за рівнями здобування вищої освіти.

Захід відбувся в очному форматі. Дискусії виявились жвавими, та конструктивними для подальшого удосконалення програми.

Вам буде цікаво