Науково-практичний семінар з проблем підготовки вчителів трудового навчання та технологій до роботи в умовах Нової української школи

2 листопада 2022 року на кафедрі технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, за ініціативи її завідувача професора Леоніда Оршанського, в онлайн режимі на платформі «Zoom» відбулася зустріч із автором та співавтором шкільних підручників, навчальних програм із трудового навчання та технологій, співрозробником Державного стандарту базової середньої освіти для Нової української школи, завідувачем кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини доктором  педагогічних наук, професором Андрієм Терещуком. Зустріч була присвячена обговоренню актуальних питань реалізації трудового навчання і технологій в сучасних реаліях та подальшої перспективи освітньої технологічної галузі.

У зустрічі й обговореннях взяли участь понад 30 учасників, з-поміж яких: працівники кафедри технологічної та професійної освіти – професори Леонід Оршанський та Іван Нищак, доценти Мирослав Пагута й Галина Мельник, старший викладач Галина Ліщинська-Кравець, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Оксана Абрамова, головний методист Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної освіти Володимир Гащак, студенти, аспіранти та вчителі трудового навчання і технологій.

У ході зустрічі професором Андрієм Терещуком було розкрито особливості реалізації мети і завдань технологічної освітньої галузі в сучасних умовах, актуалізовано концептуальні підходи до розроблення модельних програм із технологій. З ґрунтовними доповідями також виступили: професор Леонід Оршанський, який ознайомив присутніх із особливостями фахової підготовки майбутніх учителів технологій в сучасних умовах й окреслив стратегічні напрями розвитку освітніх програм підготовки педагогів для роботи в умовах Нової української школи; доцентка Оксана Абрамова як співавтор схарактеризувала модельну програму «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, рекомендовану МОН України.

Із власним досвідом реалізації змісту навчальних програм з трудового навчання та технологій ділилися вчителі-практики. Так, зокрема, проблеми та шляхи їх вирішення при викладанні технологій у 5-х класах розкрила Наталія Веретко – вчитель Дрогобицького ліцею № 2, який реалізує пілотний проєкт Нової української школи; досвідом використання сучасних цифрових технологій у процесі трудового навчання поділився вчитель Бориславського ліцею Давид Кузьмич, активними були й інші педагоги та здобувачі вищої освіти.

У межах проведеного заходу також було обговорено нові проєкти освітньо-професійних програм підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» та шляхи і засоби підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах Нової української школи. Так, гаранти освітніх програм професор Іван Нищак, доценти Галина Мельник і Мирослав Пагута ознайомили присутніх із структурою, освітніми компонентами та базовими підходами до укладання проєктів освітньо-професійних програм для вступників 2023 року. У процесі обговорення освітніх програм виникла жвава дискусія щодо окремих освітніх компонентів та наступності їх вивчення, запропоновано низку змін щодо збільшення кількості годин на практичну підготовку студентів.

Насамкінець дискусію підсумував професор Леонід Оршанський, який відзначив важливість таких зустрічей для розвитку освітньої технологічної галузі, наголосив на необхідності розширення співпраці професорсько-викладацьких колективів відповідних факультетів і кафедр педагогічних ЗВО з педагогами і керівниками закладів передвищої фахової освіти і загальноосвітніх шкіл. На наступній зустрічі, анонсованій на початок 2023 року, будуть розглядатися питання щодо реалізації цифрових технологій у проєктно-технологічній діяльності у школах та педагогічних вишах.

Вам буде цікаво