На історичному факультеті відбулася звітна наукова конференція кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

29 квітня 2022 року на історичному факультеті у межах роботи звітної наукової конференції викладачів та здобувачів вищої освіти історичного факультету за 2021 рік (27 – 29 квітня 2022 р.) відбулося робоче засідання секції «Всесвітня історія та спеціальні історичні дисципліни» (організатор ‒ кафедра всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін). Відповідно до тематичного профілю, секція була поділена на дві підсекції.

Перша підсекція «Всесвітня історія» (керівники: проф. Олег Петречко та доц. Олександр Козій; секретар-модераторка: доц. Оксана Горбачик) охоплювала розгляд актуальних питань із всесвітньої історії: історії Стародавнього Риму, історії слов’янських народів періоду ХІХ – ХХ ст.; новітньої історії країн Європи й Америки; новітньої історії країн Азії та Африки тощо. У роботі підсекції взяли участь 17 учасників, серед яких викладачі кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін, а також студенти-бакалаври, магістри й аспіранти.

У межах роботи другої підсекції «Спеціальні історичні дисципліни та методика навчання історії» (керівники: проф. Ігор Смуток та доц. Володимир Галик; секретар-модераторка: доц. Леся Смуток) обговорювали різноаспектні питання методики вивчення та викладання історії в школі, історичного краєзнавства й актуальних проблем допоміжних історичних дисциплін, грушевськознавства, франкознавства, історії рідного краю тощо. У роботі підсекції взяли участь 20 викладачів, студентів, аспірантів.

Під час конференції відбувалися жваві обговорення тих чи тих дискусійних проблем всесвітньої історії ХІХ – ХХ ст., визначалися їх актуальність для сучасності, формулювалися перспективні плани для подальших наукових досліджень, адже левова частка доповідей була апробацією майбутніх проєктів (курсових та кваліфікаційних робіт, докторських дисертацій). Аналізувалися напрями джерелознавчих досліджень та актуальних питань з історії рідного краю, інноваційні інтерактивні методи у навчальному процесі під час вивчення історії в школі та ін.

Підсумовуючи результати конференції, керівники та модератори підсекцій подякували всім присутнім за цікаві й змістовні доповіді та презентації, висловили побажання нових здобутків на ниві історико-краєзнавчої науково-дослідницької роботи, побажали всім мирного неба, перемоги України у боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність та за світле майбутнє вільного українського народу.

Володимир ГАЛИК,

доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін

Вам буде цікаво