Ліцензійна експертиза освітньої програми «Ерготерапія»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2021 р. №246-Л в період з 2 грудня до 3 грудня 2021 року в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка працювала експертна комісія з метою проведення виїзної ліцензійної експертизи з отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності за освітньою програмою «Ерготерапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Виїзна експертна комісія працювала в складі: голова комісії – заступниця директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, начальниця відділу ліцензування освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України Євгенія Баляснікова; експертка – головна спеціалістка відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Міністерства освіти і науки України Олена Орлюк.

Керівництво інституту фізичної культури і здоров’я професор Микола Лук’янченко та доцент Роман Чопик створили належні умови для роботи експертної комісії. На вимогу експертів були представлені матеріали ліцензійної справи, а також всі необхідні документи, які підтверджували інформацію, наведену в електронній справі з ліцензування, сформованій в ЄДЕБО. Експертна комісія оглянула заявлені в ліцензійній справі матеріально-технічну базу і засоби провадження освітньої діяльності за освітньою програмою «Ерготерапія», серед яких була ерготерапевтична лабораторія, обладнана в межах реалізації Міжнародного проєкту Еразмус+ «UKROTHE». Також експертна комісія відвідала бази практик для здобувачів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, зокрема Міжнародну реабілітаційну клініку Козявкіна та Центр реабілітації «Модричі» в м. Трускавець.

За результатами виїзної ліцензійної експертизи експертна комісія склала висновок про стан дотримання ліцензіатом Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка вимог на рівні вищої освіти чинних Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, який буде розглянуто на засіданні Ліцензійної комісії МОН України.

Вам буде цікаво