Конференція трудового колективу Університету затвердила річний звіт ректорки Валентини Бодак

Сьогодні, 23 січня, відбулася Конференція трудового колективу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. До поряду денного  були внесені питання: звіт ректорки ДДПУ за 2023рік; про внесення змін і доповнень до Колективного договору ДДПУ на 2022-2025 роки.

На початку засідання ректорка університету Валентина Бодак висловила вдячність захисникам України, завдяки яким є можливість вчитися і працювати навіть в умовах війни. Чимало студентів, викладачів та випускників університету боронять сьогодні рідну землю. Пам’ять  Героїв, які загинули на війні, делегати конференції та запрошені вшанували хвилиною мовчання.

Надалі ректорка університету, професорка Валентина Бодак у своїй доповіді висвітла ряд важливих аспектів, розкривши досягнення Університету в різних сферах його діяльності.

Передусім Валентина Бодак подала аналіз цьогорічної вступної кампанії. У 2023 році Університет здійснював прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі повної загальної середньої освіти) за 25-ма спеціальностями на денну форму здобуття освіти та 6-ма спеціальностями – на заочну; на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на основі НРК 5) за 5 спеціальностями на денну форму навчання й 6-ма на заочну.

Стосовно набору на ОС «Магістр», то це 28 спеціальностей на денну форму  і 9 – на заочну. На навчання для ступеня доктора філософії за 10-ма спеціальностями за денною формою здобуття освіти, 2-ма спеціальностями за вечірньою формою здобуття освіти, 5-ма спеціальностями – за заочною.

Університет має у своєму складі розширену систему структурних підрозділів, які забезпечують навчально-виховну та наукову роботу: 5 факультетів – факультет української та іноземної філології, факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, факультет історії, педагогіки та психології, факультет початкової освіти та мистецтва, факультет здоров’я людини та природничих наук, 23 кафедри, на яких станом на грудень 2023 року працюють 307 науково-педагогічних працівників, 52 доктори наук, професори, з них 5 – за сумісництвом, 226 кандидати наук, доценти, з них 10 – за сумісництвом. Загалом за всіма спеціальностями та рівнями освіти в університеті вищу освіту здобувають 4575 студентів (2 089 – за державним замовленням і 2 486 – за кошти фізичних та юридичних осіб), крім того, наукові ступені здобувають 239 аспірантів та 10 докторантів.

У 2023 році в умовах правового режиму воєнного стану освітній процес в Університеті провадився у змішаній та дистанційній формах впродовж січня – червня та в очній формі впродовж вересня – грудня. Зусилля колективу Університету були спрямовані на забезпечення ефективної організації та провадження освітнього процесу.

Під час доповіді Валентина Бодак зосередила увагу присутніх на високих здобутках Університету, який є сучасним конкурентоспроможним освітнім, науково-дослідницьким і культурним центром, що формує фаховий, науково-освітній і культурний потенціал українського суспільства та сприяє сталому інноваційному розвитку регіону через підготовку висококваліфікованих фахівців.

За результатами ЗНО та НМТ Львівська область посідає провідні місця в Україні, що свідчить про високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти в Дрогобицькому педагогічному університеті, адже 70% вчителів Львівщини є саме його випускниками.

Відповідно до консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка посідає 3-тє місце серед найкращих педагогічних закладів (у 2022 – 1-ше місце, у 2021 – 3-тє місце). У рейтингу вишів за показниками Scopus серед педагогічних університетів – Університет на другій сходинці декілька років поспіль, а згідно з академічним рейтингом ЗВО України  «Топ-200 Україна 2023» – на 81-ій позиції.

У рейтингу університетів за показниками Scopus ми посіли 42-е місце серед 204-ох закладів вищої освіти (у 2022 – 40-е місце серед 195-ти ЗВО) і 2-е серед педагогічних ЗВО. Індекс Гірша нашого університету у Scopus становить 32 (28 у 2022 році), у Google Scholar – 63 (53 у 2022 році).

Згідно з незалежним міжнародним рейтингом Ukrainian National H-index Ranking Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка посідає 95 позицію серед 441- ої наукової установи та закладу вищої освіти України. А серед педагогічних ЗВО Університет на першій сходинці. Два науково-педагогічні працівники університету (доценти Кавецький Т.С. та Гадзаман І.В.) входять до Top 1000 науковців України з позиціями, відповідно, 361 та 540.

Цього року за результатами оцінювання Державної служби якості освіти Дрогобицький педагогічний університет очолив список ЗВО з найнижчим ступенем ризику суб’єктів господарювання.

-Таких результатів ми досягли завдяки кропіткій науковій праці наших науково-педагогічних працівників, а також науковим досягненням наших здобувачів вищої освіти.  Сподіваюся, що завдяки злагодженій праці всього колективу університету ми й надалі зберігатимемо передові позиції, – зазначила Валентина Бодак.

Ректорка повідомила, що одним із пріоритетних завдань Університету є залучення до освітньо-наукового процесу випускників магістратури та аспірантури з метою збереження кадрового потенціалу.

За звітний період проведено 36 наукових конференцій, з них 14 міжнародних, 6 всеукраїнських, 4 регіональні, 12 студентсько-викладацьких, а також 84 семінари, круглі столи, відкриті лекції. Зокрема, 9міжнародних та 5 всеукраїнських входять до Переліку наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі МОН у 2023 році та Переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих вчених в системі Міністерства освіти і науки на 2023 рік.

У виступі Ректорки йшлося і про налагодження міжнародної співпраці, яка продовжує бути однією з пріоритетних сфер діяльності Університету. Це передбачає розширення мережі закордонних партнерів, реалізацію спільних проєктів, наукових досліджень, програм академічної мобільності.

У 2023 році керівництво Університету здійснило низку візитів і провело десятки зустрічей з представниками партнерських інституцій у Бельгії, Данії, Польщі, Румунії. Результатом цього стало продовження діючих і укладення нових партнерських угод про співпрацю.

Станом на 2023 рік Університет реалізує 75 міжнародних угод з установами США, Канади, Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Італії, Німеччини, Польщі, Румунії, Камеруну, Латвії, Словаччини, Азербайджану.

Під час виступу Валентина Анатоліївна повідомила, що упродовж звітного періоду в Університеті тривала робота з підвищення рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників. Така робота сприяє інтернаціоналізації освітнього процесу, підвищенню академічної мобільності учасників освітнього процесу, забезпеченню доступу здобувачів вищої освіти до навчання за програмами з подвійним дипломом.

Починаючи з 2022/2023 н. р. наказами ректора Університету  затверджуються Переліки навчальних дисциплін, які впродовж навчального року викладатимуться англійською мовою, та списки груп здобувачів вищої освіти, які вивчатимуть навчальні дисципліни англійською мовою.

У 2022/2023 навчального року для здобувачів вищої освіти проведено 2050 занять англійською мовою, в осінньому семестрі 2023/2024  -1412 занять англійською мовою, що становить 4,3% від загальної кількості занять. У весняному семестрі заплановано провести  1537 занять англійською мовою, що становитиме 5,42 % від загальної кількості занять.

У 2023 році тривала робота з розширення переліку закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які готові бути базами для проведення практичної підготовки здобувачам вищої освіти. Відповідно укладено 454 договори на проведення практики. З них 316 договорів укладено із закладами загальної середньої освіти, закладами фахової передвищої освіти та 138 з закладами дошкільної освіти і підприємствами. Упродовж 2023 року виробничу практику пройшли 2436 здобувачів освіти.

Упродовж 2023 року проводилася системна просвітницька робота серед здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників через проведення семінарів, тренінгів, вебінарів, спрямованих на розвиток академічної доброчесності. Популяризується серед учасників освітнього процесу розроблений МОН України курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект: майбутнє освіти».

Ректорка проаналізувала також основні досягнення у цифровізації освітнього процессу, який є актуальним та перспективним напрямом розвитку Університету. Це особливо важливо у період правового режиму воєнного стану, під час якого йде поєднання очного та дистанційного навчання.

У 2023 році продовжено оновлення комп’ютерного, серверного, мережевого та мультимедійного обладнання. За звітний період придбано 16 одиниць мультимедійної техніки, 33персональні комп’ютери, два 3D принтери. Забезпечення аудиторного фондумультимедією становить 36%.

В Університеті розгорнуто інтегровану освітню платформу Google Workspace for Education. у першому семестрі 2023/2024 н. р було створено понад 450 курсів, до яких підключено понад 6500 студентів. У межах курсів розроблено понад 18 тисяч завдань.

З метою підвищення цифрових навичок 70% науково-педагогічних працівників Університету пройшли дистанційне навчання за програмою «Цифрові інструменти Google для освіти» від МОН України і Google Україна. Двоє працівників отримали сертифікати Google for Education Certified Trainer та Complete Google Certified Educator Level 1 and 2, що дозволяє надавати професійну та якісну підтримку впровадженню Google Workspace for Education.

Також 85 науково-педагогічних працівників Університету пройшли підвищення кваліфікації в українських ЗВО та за кордоном.

Згідно з Тематичним планом у 2023 році у науково-дослідному секторі Університету виконувалось 5 науково-дослідних робіт, що фінансувались МОН України за КПКВК 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» із загального фонду державного бюджету (3 фундаментальні та 2 наукові роботи молодих вчених), на суму 3708,320 тис.гривень.

Окрему увагу Ректорка зосередила на студентському самоврядуванні. В Університеті діють дві організації, які представляють інтереси студентів – первинна профспілкова організація студентів та студентський ректорат.

Протягом 2023 року в Університеті вдосконалювалася структура студентського самоврядування, зокрема було проведено вибори до органів студентського самоврядування та представників студентства до складів вченої ради Університету та вчених рад факультетів. Представники студентського самоврядування присутні на засіданнях ректорату, вченої ради Університету та вчених рад факультетів, де активно беруть участь у розгляді та вирішенні важливих питань життєдіяльності Університету. За погодженням із студентським самоврядуванням приймаються рішення про відрахування, поновлення та переведення осіб, які навчаються в Університеті. Вирішено питання фінансування органів студентського самоврядування. Відповідно до кошторису, затвердженого вченою радою Університету на їхню діяльність у 2023 році виділено 100 тис. грн.

За погодженням з профспілковою організацією студентів і радою студентського самоврядування здійснюється преміювання студентів за успіхи у навчанні, науковій та громадській діяльності, видаються накази та розпорядження, що стосуються умов навчання, проживання та побуту студентів.

У виступі Валентини Бодак йшлося і про волонтерські ініціативи Університету. В умовах війни та нових викликів вуз втілив важливі гуманітарні ініціативи. У перші повномасштабної війни студенти та викладачі створили волонтерський центр, який координував організацію міжнародної гуманітарної допомоги; збір коштів і медикаментів на потреби ЗСУ; збір продуктів харчування і непродовольчих товарів, плетіння маскувальних сіток; надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам; навчання з надання першої домедичної допомоги; координацію діяльності з військовою адміністрацією Дрогобицької ОТГ; організацію інформаційної роботи.

З 28 лютого 2022 року гуртожитки Університету  стали прихистком для вимушених біженців – з початку війни тут було поселено 1 380 особи. Протягом 2022-2023рр у гуртожитку №1 завдяки підтримці ЛОДА та благодійній допомозі були проведені ремонтні роботи, що дало можливість облаштувати комфортні умови проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Значну допомогу у цьому надали партнери Університету – заклади вищої освіти та громадські організації європейських країн, які продовжують підтримувати нас дотепер.

Від початку російської військової агресії працівники вузу перерахували на потреби ЗСУ середньоденний заробіток у сумі 2 431 778,84 гривень. Волонтерський центр Університету і сьогодні продовжує займатися матеріально-технічним забезпеченням військових, проведенням  благодійних заходів.

Наприкінці доповіді Валентина Бодак окреслила пріоритетні напрямки діяльності Університету на 2024 рік.

В обговоренні звіту ректорки взяли участь: проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та інформаційного діяльності  Ігор Гриник, декан факультету історії, педагогіки та психології Орест Гук, декан факультету фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Ігор Столярчук.

Після обговорення Конференція затвердила звіт ректорки Університету Валентини Бодак за 2023 рік. Діяльність Валентини Анатоліївни за звітний період отримала позитивну оцінку.

Опісля відповідно до порядку денного делегати Конференції заслухали й затвердили звіт про виконання Колективного договору Університету, також підтримали внесення змін до Колективного договору.

Вам буде цікаво