Конференція трудового колективу схвалила виконання Колективного договору і підтримала внесення змін до цього документу

В останній день лютого відбулася конференція трудового колективу університету. Про виконання Колективного договору Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2023 році доповіла голова первинної профспілкової організації працівників університету доцентка Олена Куцик.

Чинний на сьогодні Колективний договір був прийнятий на конференції трудового колективу 24 березня 2022 року.  Він складається з 12 розділів  та 7 додатків, положеннями яких встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин.

Правовою основою Колективного договору є Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про вищу освіту», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності», Генеральна та Галузева угоди тощо. Однак15 березня 2022 року було прийнято Закон України № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», що визначає особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні, незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності тощо. Цей Закон значно звузив поле профспілкової діяльності.Хід виконання Колективного договору було проаналізовано напередодні на засіданнях спільної комісії з проведення переговорів, підготовки проєкту і контролю за виконанням Колективного договору, зважаючи на вищезгаданий Закон України.

Доповідачка зазначила, що Колективний договір загалом виконувався, однак низку пунктіву 2023 році не було реалізовано через об’єктивні причини. 

Окремо було проаналізовано виконання «Комплексних заходів з питань охорони праці у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка». З 12 пунктів 9 виконано повністю (пункти 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12), 3 пункти не виконано (пункти 5, 8, 9).

Конференція одностайно схвалила виконання Колективного договору на 96,3 %, а Комплексних заходів з питань охорони праці у 2023 р. – на 75 %. Також делегати Конференції затвердили Комплексні заходи з питань охорони праці в університеті на 2024 рік.

Про зміни і доповнення до Колективного договору університету доповів помічник ректора Володимир Кісіль. Було запропоновано викласти у новій редакції пункт 17 Угоди між адміністрацією та здобувачами вищої освіти Дрогобицькогодержавного педагогічного університету імені Івана Франка на 2022  –2025 роки уновій редакції: «Створювати умови для належної діяльності профспілкової організації студентів (далі – Профспілка студентів) і органів студентського самоврядування Університету. Зокрема, надавати для роботи виборного профспілкового органу (профком студентів) і виконавчого органу студентського самоврядування (студентський ректорат), а також проведення зборів студентів приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком,опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною».

Доповідач ознайомив делегатів Конференції з новою редакцією Положення про преміювання працівників Дрогобицького державного педагогічногоуніверситету імені Івана Франка. Зокрема, запропоновано уточнити пункт щодо преміювання працівників університету з нагоди ювілейних дат: виповнення їм 50, 60, 70 та 80 років. Також було запропоновано більш детальний перелік підстав, вказаних у пункті 2.8 цього Положення щодо преміювання наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників університету. Окремим розділом регламентовано порядок роботи комісії з преміювання.

Конференція одностайно підтримала запропоновані зміни і доповнення до Колективного договору.

Вам буде цікаво