Акредитація напряму підготовки 6.010201 «Фізичне виховання»

21 лютого в університеті розпочала роботу експертна комісія з акредитації бакалаврів за напрямом 6.010201 «Фізичне виховання». Відповідно до наказу МОН України № 262-А від 17.02.2017 р. акредитаційну експертизу проводить комісія у складі: Тимошенко О.В. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету мені М. П. Драгоманова (голова комісії); Маляренко І.В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання Херсонського державного університету (член комісії).

Вам буде цікаво