Меню

↑ Повернутись до Історія університету

Сторінки історії

У травні 1940 року був створений Дрогобицький державний учительський інститут (Постанова Ради Народних Комісарів УРСР № 461 від 15.04.1940 р.)

У червні 1941 року, у зв’язку з окупацією міста Дрогобича німецькими загарбниками, інститут припинив свою діяльність.

У листопаді 1944 року було відновлено роботу Дрогобицького учительського інституту з такими факультетами:

а) історичний; б) фізико-математичний; в) мови і літератури зі спеціальностями: „Українська мова і література”, „Російська мова і література”.

Перший випуск інститут здійснив у 1947 році.

У 1952 році учительський інститут реорганізовано в педагогічний (Постанова Ради Міністрів УРСР № 2733 від 25.10.1951 р.).

У 1954 році педінституту присвоєно ім’я Івана Франка.

З 1 вересня 1956 року історичний факультет Дрогобицького педінституту був ліквідований, а студентів переведено до складу історичного факультету Львівського державного університету (наказ Міністерства вищої освіти СРСР і Міністерства освіти України від 4 липня 1956 року № 468/297).

У лютому 1960 року Львівський педінститут об’єднано з Дрогобицьким педінститутом імені Івана Франка.

З 1 вересня 1960 року було відкрито факультет підготовки вчителів початкових класів (наказ Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і Міністра освіти УРСР від 31 травня 1960 року № 266/98).

На виконання листа Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 6 лютого 1962 року № 15-23 в інституті був організований загальнонауковий факультет.

У 1962 році були відкриті факультет іноземних мов (наказ Міністерства освіти УРСР № 137 від 3 липня 1962 року) і музично-педагогічний факультет (наказ Міністерства освіти УРСР № 137 від 7 липня 1962 року).

У 1968 році загальнонауковий факультет було ліквідовано (наказ Міністерства вищої освіти УРСР № 17 від 30 січня 1968 року).

У 1968 році припинив свою діяльність факультет підготовки вчителів початкових класів, а у 1979 році його роботу відновлено (наказ Міністерства освіти УРСР № 202 від 24.07.1979 р.).

У 1978 році відкрито факультет підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін (наказ Міністерства освіти УРСР № 157 від 03.07.1978 р.)

У 1992 році відкрито факультет менеджменту і маркетингу (з 2011 р. перейменовано у факультет економічної освіти та управління), а у 1993 році – історичний факультет.

1992 року, було здійснено перший набір до аспірантури з філологічних та фізико-математичних наук (наказ МОН України від 06.11.1991 р. № 193). На сьогоднішній день підготовка аспірантів здійснюється за 13 спеціальностями.

У 1997 році створено факультет фізичного виховання (наказ Міністерства освіти і науки України № 438 від 10.12.1997 р.)

1 вересня 1998 року відкрито біологічний факультет з базуванням у м. Трускавці (наказ Міністерства освіти і науки України № 22 від 23.01.1998 р.).

У вересні 1998 року на базі педінституту створено Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Постанова Кабінету Міністрів України № 1382 від 04.09.1998 р.).

З 1 вересня 1999 року почав функціонувати соціально-гуманітарний факультет у м. Самбір (наказ Міністерства освіти і науки України № 413 від 01.12.1998 р.).

У листопаді 1999 року створений факультет післядипломної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 397 від 24.11.1999 р.).

13 червня 2004 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 457, у Дрогобицькому педуніверситеті на базі фізико-математичного факультету було створено інститут фізики і математики, який, згідно з рішенням вченої ради ДДПУ від 19.02.2004 р. перейменовано на Інститут фізики, математики та інформатики.

У 2009 році ухвалою Колегії Міністерства освіти і науки України та наказом Міністра освіти і науки України від 16.02.2009 р. № 182 відкрито постійно діючу докторантуру зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки й отримано дозвіл здійснити у 2009 році разовий прийом в докторантуру зі спеціальності 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків за наказом МОН України від 23.06.2009 р., № 555. Станом на 1 грудня 2015 року прийом у докторантуру здійснюється з 4-ох спеціальностей.

12 травня 2009 р. було перейменовано „відділ аспірантури” на „відділ докторантури та аспірантури”.

1 вересня 2009 року, згідно з наказом ректора університету № 346, факультет післядипломної освіти перейменовано на Центр перепідготовки та післядипломної освіти (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2009 року № 1/9-1/2 „Щодо назв підрозділів вищих навчальних закладів”).

У червні 2010 року університет акредитований за четвертим рівнем.

            25 квітня 2012 р. Конференція трудового колективу університету обирала ректора університету із п’яти кандидатів. Найбільше голосів отримали проф. Н. Скотна (55%) та проф. В. Бойчук (33%). Міністр освіти і науки, молоді та спорту Д. Табачник призначив ректором проф. Н. Скотну (наказ № 164-К від 03.05.2012 р.). 7 травня 2013 р. відбулося представлення нового ректора трудовому колективу університету.

 У 2012 році ліквідовано заочний відділ, а його функції передано навчально-методичному відділу.

 26 грудня 2012 року 24 працівники університету отримали квартири у колишньому гуртожитку на вул. Фабричній, 63, переобладнаному під житло.

 2012 року створено навчально-науковий центр докторантури та аспірантури, ліцензування й акредитації.

 2012 року біологічний факультет переведено з м. Трускавець до Дрогобича, при цьому студентів цього факультету напряму підготовки „Здоров’я людини” (І – ІV курсів денної і заочної форми навчання) та спеціальності „Фізична реабілітація” (V курс денної і заочної форми навчання) переведено на факультет фізичного виховання.

 2012 року соціально-гуманітарний факультет переведено з м. Самбір до м. Дрогобича.

 31.01.2013 року створено департамент з питань управління та стратегії розвитку

 01.09.2013 року на базі інституту фізики, математики, інформатики, інженерно-педагогічного факультету та факультету економічної освіти створено інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

  01.09.2013 року створено інститут іноземних мов на базі факультету романо-германської філології

 01.04.2013 року біологічний факультет спільно з агробіологічним факультетом Жешувського університету (Польща) почав виконувати проект “Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”, що фінансувався Євросоюзом.

 01.04.2013 року створено юридичний відділ

 01.01.2014 року педагогічний факультет перейменовано на факультет початкової освіти, а кафедру педагогіки і методики початкового навчання – на кафедру педагогіки і методики початкової освіти

 З 30.01.2014 року реорганізовано кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій шляхом поділу з утворенням на її основі: – кафедри теорії та методики фізичного виховання; кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації

 20.03.2014 року кафедру екології перейменовано на кафедру екології та географії

 28.08.2014 року „Навчально-науковий центр докторантури й аспірантури, ліцензування й акредитації” перейменовано на „відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи”

З 1.09.2014 року кафедру методики викладання іноземних мов перейменовано на кафедру порівняльної педагогіки і методики викладання іноземних мов

 01.09.2014 року створено лабораторію франкознавства і славістики на базі інституту франкознавства

 01.01.2015 року створено інститут музичного мистецтва на базі музично-педагогічного факультету

             Сьогодні у складі університету: інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, інститут іноземних мов, інститут музичного мистецтва, 6 факультетів, центр перепідготовки та післядипломної освіти, центр довузівської підготовки; 42 кафедри.

Підготовку фахівців за 34 спеціальностями станом на 01.09.2014 р. ведуть 660 викладачів, з них професорів, доктори наук – 63 або 9,5 % від загального числа професорсько-викладацького складу, кандидатів наук, доцентів – 339 або 51,4 % від загального числа. З 34 спеціальностей 23 акредитовані за ІІ – ІV рівнем, 9 – за ІІ – ІІІ рівнями, 2 – неакредитовані.