Меню

Кафедра математики

Кафедра математики

Завідувач кафедри математики – Дільний Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон(03244) 3-54-65.

Електронні адреси: kafmatmvm.ddpu@gmail.com

Рік заснування кафедри – 2013.

Попередні назви кафедри – кафедра математичного аналізу, кафедра математики і методики викладання математики.

Попередні завідувачі кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент Крутиголова Євген Костянтинович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Комарницька Леся Іванівна, доктор фізико-математичних наук, професор Винницький Богдан Васильович.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 16 викладачів, з них: 4 доктори наук та 12 кандидатів наук

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • ­математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • диференціальні та інтегральні рівняння;
 • варіаційне числення;
 • теорія функцій дійсної змінної;
 • комплексний аналіз;
 • функціональний аналіз;
 • вища математика;
 • історія математики;
 • узагальнені функції;
 • вибрані розділи теорії функцій.
 • лінійна алгебра;
 • алгебра і теорія чисел;
 • аналітична геометрія;
 • диференціальна геометрія і топологія;
 • проективна геометрія та основи геометрії;
 • математична логіка і теорія алгоритмів;
 • дискретна математика;
 • елементарна математика;
 • математичні методи в економіці;
 • інтегральні рівняння;
 • методика навчання математики в основній школі;
 • методика навчання математики у старшій школі;
 • методика викладання математики у вищих навчальних закладах;
 • математичні методи в економіці;
 • основи статистики та економетрія;
 • основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти;
 • Простори Гарді;
 • Вибрані розділи теорії функцій і функціонального аналізу;
 • Цілі функції;
 • Математичні методи в економіці;
 • Математична лінгвіcтика
Особистий склад кафедри

Дільний Володимир Миколайович

Дільний Володимир Миколайовичдоктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри.

Контактні засоби зв’язку:
 v.dilnyi@dspu.edu.ua

Війчук Тарас Іванович

Війчук Тарас Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
taras.viychuk@dspu.edu.ua

taras.viychuk@gmail.com

Галь Юрій Михайлович

Галь Юрій Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
yuriyhal@dspu.edu.ua

Гордієнко Ірина Валеріївна

Гордієнко Ірина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:
i.hordijenko@dspu.edu.ua
ira.hordiienko2017@gmail.com

Кутняк Ольга Анатоліївна

Кутняк Ольга Анатоліївна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач. 

Контактні засоби зв’язку:
o.kutniak@dspu.edu.ua

o.zolota@gmail.com

Комарницька Леся Іванівна

Комарницька Леся Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Контактні засоби зв’язку:
komlesya@gmail.com

Матурін Юрій Петрович

Матурін Юрій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Контактні засоби зв’язку:
yuriy_maturin@dspu.edu.ua

yuriy_maturin@hotmail.com

Стара Олена Валентинівна

Стара Олена Валентинівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Контактні засоби зв’язку:
o.stara@dspu.edu.ua

stara.olena@gmail.com

Хаць Руслан Васильович

Хаць Руслан Васильович – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактні засоби зв’язку:
r.khats@dspu.edu.ua
khats@ukr.net

 Прикарпатський Анатолій Карольович

Прикарпатський Анатолій Карольович – доктор фізико-математичних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:

Прикарпатський Ярема Анатолійович

Прикарпатський Ярема Анатолійович – доктор фізико-математичних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:
a.prykarpatskyi@dspu.edu.ua

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор.

Контактні засоби зв’язку:

Шавала Олена Василівна

Шавала Олена Василівна – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач.

Контактні засоби зв’язку:
o.shavala@dspu.edu.ua

olena.shvl@gmail.com

Шаповаловський Олександр Володимирович

Шаповаловський Олександр Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Контактні засоби зв’язку:
i.shapovalovskyi@dspu.edu.ua

shap.ov@ukr.net

Шаран Володимир Лук’янович

Шаран Володимир Лук’янович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи.

Контактні засоби зв’язку:
volsharan@ukr.net

Шепарович Ірина Богданівна

Шепарович Ірина Богданівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Контактні засоби зв’язку:
i.sheparovych@dspu.edu.ua
irynasheparovych09@gmail.com

Гаврилишин Ольга Зенонівна

Гаврилишин Ольга Зенонівна старший лаборант.

Контактні засоби зв’язку:
matan_vynn@ukr.net

Історія кафедри.

Кафедра математики і методики викладання математики заснована в 1940 році. У 1960 році була поділена на дві кафедри: кафедру вищої математики та кафедру елементарної математики. Остання у 1975 році перейменована на кафедру математики і методики викладання математики. Упродовж попередніх років завідувачами кафедри були: В. А. Фалько, Б. М. Зазуляк, В. І. Шаповаловський, М. Т. Яворський, М. М. Галь, Л. І. Комарницька.

Кафедра математичного аналізу заснована в 1960 році при об’єднанні Львівського та Дрогобицького педагогічних інститутів. Упродовж попередніх років завідувачами кафедри були: М. І. Гінзбург, М. А. Паленичка, А. К. Бугера, М. М. Галь, Ю. Л. Кишакевич, Р.М. Луцишин, Є. К. Крутиголова, Б. В. Винницький.

У вересні 2013 року кафедри математичного аналізу та математики і методики викладання математики були об’єднані в кафедру математики.

Навчальна діяльність.

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та 111 Математика освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр” та забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

Освітній рівень “Бакалавр”: диференціальні рівняння (Шавала О.В.), випадкові процеси і математична статистика (Шаповаловський О.В.), теорія ймовірностей та методика її навчання в школі (Війчук Т.І.),  диференціальна геометрія і топологія  (Галь Ю.М.), аналітична геометрія (Галь Ю.М.), комплексний аналіз, вибрані розділи комплексного аналізу (Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаран В.Л., Шепарович І.Б., Шаповаловський О.В., Шавала О.В.,  Хаць Р.В.), математична логіка і теорія алгоритмів (Стара О.В., Матурін Ю.П.), функціональний аналіз, вибрані розділи функціонального аналізу          (Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаран В.Л., Шепарович І.Б., Шаповаловський О.В., Шавала О.В., Хаць Р.В), алгебра і теорія чисел (Комарницька Л.І., Стара О.В.), лінійна алгебра (Комарницька Л.І., Стара О.В.), математичний аналіз (Винницький Б.В., Дільний В.М., Шаран В.Л., Шепарович І.Б., Шаповаловський О.В., Шавала О.В., Хаць Р.В.) дискретна  математика (Матурін Ю.П.), методика навчання математики (Війчук Т.І., Гордієнко І.В.), історія математики (Шаран В.Л.), основи геометрії. проективна геометрія і методи зображень (Кутняк О.А.), елементарна математика (Кутняк О.А., Комарницька Л.І.),  задачі олімпіадного характеру в шкільному курсі математики (Дільний В.М.)

Освітній рівень “Магістр”: вибрані розділи диференціальних рівнянь (Стара О.В., Шавала О.В.), вибрані розділи теорії функцій (Винницький Б.В., Дільний В.М.), вибрані питання математичного аналізу (Винницький Б.В., Дільний В.М., Хаць Р.В.), задачі олімпіадного характеру в шкільному курсі математики      (Дільний В.М.), інтегральні рівняння (Галь Ю.М., Кутняк О.А.), методика навчання математики в старшій школі (Війчук Т.І., Гордієнко І.В.), диференціально-різницеві рівняння (Стара  О.В.), додатні функції. Ряди Діріхле (Винницький Б.В.), математична лінгвістика (Дільний В.М.), технології навчання математики (Гордієнко І.В.), теорія груп і кілець (Матурін Ю.П.)

Наукова діяльність.

Тематика науково-дослідної роботи кафедри: Асимптотичні та аналітичні властивості голоморфних функцій і їх застосування.

Термін виконання теми: 2016-2020 рр.

Керівник: Винницький Богдан Васильович – завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор.

У 2016 році Дільний Володимир Миколайович захистив докторську дисертацію (тема дисертації: «Асимптотичні та апроксимаційні властивості функцій експоненціального типу та їх застосування», спеціальність 01.01.01- математичний аналіз).

У 2017 році Гіщак Тетяна Ігорівна захистила кандидатську дисертацію (тема дисертації «Межові властивості функцій з просторів типу Гарді», спеціальність 01.01.01-математичний аналіз).

Аспірантура.
На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності «Математика», випускники якої захистили сім кандидатських дисертацій. Керівництво дисертаційними роботами аспірантів здійснював доктор фізико-математичних наук, професор Винницький Богдан Васильович, зараз здійснюють доктор фізико-математичних наук, доцент Дільний Володимир Миколайович, кандидат фізико-математичних наук Галь Юрій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Роман Михайлович. Навколо них сформувалася група молодих науковців, працює науковий семінар з теорії функцій.
Конференції, проведені кафедрою:

Кафедра є одним із організаторів міжнародних математичних конференцій з диференціальних рівнянь імені проф. В.Я. Скоробогатька, що проводяться спільно з Інститутом математики НАН України.

Міжнародна співпраця. 
Назва установи Країна Назва заходів
1 Южный национальний університет,

г. Ростов-на-Дону

Росия Участь в конференціях.

Обговорення наукових результатів дисертацій

2 Mathematscal Reviews. Відділ комплексного аналізу США Реферування статей
3 Американське наукове товариство Виконання обов’язків члена товариства
4 Математичний інститут Словаччина Обговорення наукових результатів дисертацій.

Участь в конференціях.