Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичного виховання і спорту є базовим структурним підрозділом факультету здоров’я людини та природничих наук, що проводить освітню та методичну діяльність з навчальних дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну роботу у галузі фізичної культури та спорту.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. Стрийська 3, м. Дрогобич, 82100

tmfvs@dspu.edu.ua

Кафедру засновано у 2002 році (наказ ректора №266 від 15.08.2002 року).

Згідно з наказом №467 від 26.09.2011 року кафедру об’єднано з кафедрою фізичної реабілітації та перейменовано на теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.

У січні 2014 перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання, а у 2022 – на кафедру теорії та методики фізичного виховання і спорту.

Попередні назви кафедри: теорії та методики фізичного виховання; теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій.
Попередні завідувачі кафедри: к. фіз. вих., доц. Молнар Михайло Васильович, ст. викладач Лемешко Олександр Сергійович, д. пед. н., проф. Лук’янченко Микола Іванович.

Склад кафедри

Герасименко Світлана Юріївна

Завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук

gerasymenko_svitlana@dspu.edu.ua

Лук’янченко Микола Іванович

Професор, доктор педагогічних наук

lukianchenko_mykola@dspu.edu.ua

Кондрацька Галина Дмитрівна

Професор, доктор педагогічних наук

kondratska_halyna@dspu.edu.ua

Чопик Роман Володимирович

Доцент, кандидат педагогічних наук

chopyk_roman@dspu.edu.ua

Логвиненко Олександр Борисович

Доцент, кандидат педагогічних наук

logvynenko_oleksandr@dspu.edu.ua

Чепелюк Анна Вікторівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

AnnaChepeliuk@dspu.edu.ua

Проць Роман Омелянович

Доцент, кандидат педагогічних наук

RomanProts@dspu.edu.ua

Федорищак Роман Любомирович

Доцент, кандидат педагогічних наук

RomanFedoryshchak@dspu.edu.ua

Веселовський Анатолій Петрович

Доцент

AnatoliiVeselovskyi@dspu.edu.ua

Лемешко Олександр Сергійович

Старший викладач

alex.lemeshko1972@dspu.edu.ua

Мацола Наталія Павлівна

Старший викладач

matsola_nataliia@dspu.edu.ua

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Адаптивний спорт, Адаптивне фізичне виховання, Атлетизм та методика його викладання, Біомеханіка, Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Гімнастика та методика її викладання, Історія фізичної культури, Легка атлетика та методика її викладання, Метрологічний контроль, Метрологічний контроль у фізичному вихованні, Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті, Методика викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах, Методика навчання фізкультурної освітньої галузі у початковій школі, Нетрадиційні методи оздоровлення, Нові технології у фізичному вихованні, Оздоровчі види гімнастики, Оздоровчі види рухової активності, Оздоровчі види рухової активності (англійською мовою), Олімпійський та професійний спорт, Онтокінезіологія людини, Організація та методика масової фізичної культури, Основи наукових досліджень, Основи наукових досліджень у фізичній культурі, Основи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті, Основи шахової гри, Плавання та методика його викладання, Рухові та рекреаційні ігри, Рухові та рекреаційні ігри (англійською мовою), Спортивні ігри та методика їх викладання, Спортивні споруди та обладнання, Теорія і методика обраних видів спорту (одноборства), Теорія і методика обраних видів спорту (спортивні ігри), Теорія і методика фізичного виховання, Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Технології ментального і функціонального фітнесу, Кінезіологія, Фітнес аеробного спрямування, Футбол, міні-футбол та методика їх викладання, Шейпінг і аеробіка з методикою викладання.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Державна освітня політика з питань здорового способу життя, Діяльність фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів, Професiйна дiяльнiсть у сферi фiзичної культури, Професiйна дiяльнiсть у сферi фiзичної культури (англійською мовою), Теорія і методика фізичного виховання дорослих, Теорія та методика оздоровчої фізичної культури, Методологія наукових досліджень, Методика викладання фізичної культури у закладах фахової передвищої та вищої освіти, Фiзичне виховання i спорт у шкiльнiй освiтi за кордоном, Фізкультурно-оздоровчі клуби.

Науково дослідна робота

Теорія і практика використання інноваційних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури

Керівник роботи: доктор педагогічних наук, професор Лук’янченко Микола Іванович.
Термін виконання: 2023 – 2025 рр.

Лабораторії

Науково-дослідна лабораторія теоретико-методичних проблем формування фізкультурної освіти школярів в Україні та за кордоном

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors