Кафедра вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва

Кафедра вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва – один із чотирьох підрозділів факультету початкової освіти та мистецтва.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 11, м. Дрогобич, 82100, корпус №4

myst.osv@dspu.edu.ua

У листопаді 1966 року кафедру „Музики і співів” (така її початкова назва) було розділено на дві:
1) теорії, історії музики та гри на музичних інструментах;
2) методики музичного виховання, співів та хорового диригування.
У вересні 2001 року кафедра отримала назву „Методики музичного виховання і диригування”.
У 2022 році інститут музичного мистецтва було об’єднано з факультетом початкової та мистецької освіти. Згідно реорганізації факультет отримав назву початкової освіти та мистецтва з кафедрою вокально-хорового, хореографічного та образотворчого мистецтва.
Від дня заснування музично-педагогічного факультету (1962 р.) до вересня 1972 р. кафедрою керував Анатолій Рябчун. У 1972 році кафедру очолив Заслужений діяч мистецтв України Юліан Корчинський. Відтак упродовж чотирьох років кафедрою керував кандидат педагогічних наук Григорій Голик. Згодом кафедру очолив кандидат мистецтвознавства, професор Михайло Бурбан. У 2001-2015 рр. кафедрою керував Заслужений працівник культури України, доцент Петро Гушоватий. З 2015 р. і до сьогодні кафедру очолює доктор мистецтвознавства, професор Ірина Бермес.

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво

Третій (освітньо-науковий)рівень вищої освіти

025 Музичне мистецтво

Склад кафедри

Бермес Ірина Лаврентіївна

Завідувач кафедри, професор, доктор мистецтвознавства

i.bermes@dspu.edu.ua

Матійчин Ірина Мстиславівна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

matiichyniryna@dspu.edu.ua

Полюга Вікторія Володимирівна

Доцент, кандидат філософських наук

poliuhav@dspu.edu.ua

Гнатів Зоряна Ярославівна

Доцент, кандидат філософських наук

gnativz@dspu.edu.ua

Стець Галина Володимирівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

stets@dspu.edu.ua

Медвідь Тетяна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук

tetiana.medvid@dspu.edu.ua

Кутняк Іван Михайлович

Доцент, кандидат філософських наук

i.kutnyak@dspu.edu.ua

Фриз Петро Іванович

Доцент, кандидат мистецтвознавства

p_fryz@dspu.edu.ua

Мартинів Любомир Ігорович

Доцент, кандидат мистецтвознавства

l_martyniv@dspu.edu.ua

Сидор Михайло Богданович

Доцент, кандидат мистецтвознавства

m_sydor@dspu.edu.ua

Кишакевич Світлана Володимирівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

kyshakevych@dspu.edu.ua

Бобечко Оксана Юріївна

Доцент, кандидат мистецтвознавства

bobechko_o@dspu.edu.ua

Шуневич Євгенія Вікторівна

Доцент

shunevich_e@dspu.edu.ua

Ластвоецька Любомира Василівна

Доцент

lastovetskal@dspu.edu.ua

Пелех Христина Миронівна

Доктор філософії, старший викладач

holubinka@dspu.edu.ua

Савчин Галина Віталіївна

Старший викладач

g_savchyn@dspu.edu.ua

Ясеницька Жанна Володимирівна

Старший викладач

z_yasenitska@dspu.edu.ua

Мартинів Ольга Олексіївна

Викладач

o_martyniv@dspu.edu.ua

Концертмейстерський склад кафедри

Ананенко Наталія Юріївна

Провідний концертмейстер

natalia.ananenko@dspu.edu.ua

Дзондза Наталія Михайлівна

Провідний концертмейстер

natalia.dzondza@dspu.edu.ua

Коваль Галина Григорівна

Провідний концертмейстер

galina.koval@dspu.edu.ua

Козій Тамара Вадимівна

Провідний концертмейстер

tamara.koziy@dspu.edu.ua

Мартинів Любомир Ігорович

Доцент, кандидат мистецтвознавства, провідний концертмейстер

l_martyniv@dspu.edu.ua

Шафета Валерій Валерійович

Кандидат мистецтвознавства, провідний концертмейстер

valeriyshafeta@dspu.edu.ua

Шкраба Наталія Романівна

Провідний концертмейстер

nalia.shkraba@dspu.edu.ua

Олійник Ірина Романівна

Концертмейстер

irina.oliznik@dspu.edu.ua

Стащенко Олена Ігорівна

Концертмейстер

olena.stushchenko@dspu.edu.ua

Гарапко Анна Ігорівна

Діловод кафедри

anna.garapko@dspu.edu.ua

«Хорове диригування», «Методика навчання музичного мистецтва», «Постановка голосу», «Методика викладання музичних дисциплін у закладах вищої освіти», «Академічний спів», «Естрадний спів», «Методика навчання хорового диригування», «Методика навчання академічного співу», «Методика навчання естрадного співу», «Історія вокально-хорового мистецтва», «Хоровий клас», «Хорознавство і хорове аранжування», «Методика музичного виховання у закладах дошкільної освіти», «Музична освіта Східної Галичини періоду міжвоєнного двадцятиліття», «Методика викладання спеціальних дисциплін», «Філософія музики», «Танці латиноамериканської програми», «Підготовка концертних номерів», «Режисура танцю», «Інноваційні методики та технології в діяльності хореографа», «Методика викладання хореографічних дисциплін у закладах вищої освіти», «Методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі (музичне мистецтво)», «Методика навчання мистецької освітньої галузі у початковій школі (образотворче мистецтво)», «Мистецтво балетмейстера», «Робота з хореографічним колективом», «Теорія і методика навчання історико-побутового танцю», «Теорія і методика навчання класичного танцю», «Теорія і методика навчання народно-сценічного танцю», «Теорія і методика навчання українського народного танцю», «Європейська танцювальна програма», «Основи хореографії для учнів 1-4 класів», «Виконання віртуозних рухів», «Ансамбль», «Гімнастика та навчання віртуозних рухів», «Гра на музичному інструменті (фортепіано)», «Основи теорії музики», «теорія і методика навчання сучасного танцю», «Рисунок», «Етнодизайн», «Скульптурна та пластична анатомія», «Художньо-прикладна графіка», «Основи художньої майстерності», «Курс «Мистецтво» та методика його викладання», «Живопис», «Основи графічного дизайну», «Педагогічний малюнок», «Графічний дизайн», «Техніки і технології монументального мистецтва», «Теорія і практика рисунку», «Теорія і практика живопису», «Основи кольорознавства», «Композиція», «Художнє проектування», «Техніки і технології малярства», «Основи реставраційного живопису», «Станкове і монументальне малярство», «Основи керівництва самодіяльним об’єднанням образотворчого та декоративного мистецтва», «Проблеми сучасного музикознавства», «Проблеми виконавського музикознавства», «Психологія музичної діяльності», «Актуальні проблеми музичної інтерпретології», «Соціологія музики», «Соціокультурні виміри музичного мистецтва», «Проблеми українського музичного діаспорознавства», «Проблеми музичної герменевтики», «Проблеми музичної регіоналістики», «Історія музикознавства», «Музичне джерелознавство та архівістика».

Науково дослідна робота

Українська хорова культура та музична освіта: теорія, історія, практика

Концептуальні засади сучасного мистецтва та мистецької педагогіки в художньо-освітньому просторі