Кафедра фундаментальних дисциплін початкової освіти

На кафедрі сьогодні працює 1 доктор педагогічних наук, професор; 2 доктори філологічних наук: 2 професори; 3 кандидати фізико-математичних наук: 3 доценти; 4 кандидати педагогічних наук: 4 доценти, 1 кандидат філологічних наук, доцент, 1 кандидат психологічних наук, доцент; 1 діловод.

НАШІ КОНТАКТИ

вул. І. Франка, 36, м. Дрогобич, 82100, корпус №4

fund.dysc@dspu.edu.ua

Відповідно до ухвали вченої ради університету від 17 грудня 2015 року кафедру математики та методики викладання математики початкового навчання перейменовано на кафедру математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).
Згідно з ухвалою вченої ради університету ( наказ №176 від 31 травня 2022 року) у рамках реорганізації структури університету на базі двох кафедр факультету – кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі та кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі створено кафедру фундаментальних дисциплін початкової освіти (завідувач – професор В.Ю.Ковальчук).

Кафедра забезпечує підготовку вокально-хорового циклу за спеціальностями:

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

025 «Музичне мистецтво» за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Так само забезпечується повна професійна підготовка фахівців зі спеціальностей:

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

024 «Хореографія» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Склад кафедри

Ковальчук Володимир Юльянович

Завідувач кафедри, професор, доктор педагогічних наук

kovalchuk@dspu.edu.ua

Стасів Наталія Іванівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

matiichyniryna@dspu.edu.ua

Білецька Любов Степанівна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

l.biletska@dspu.edu.ua

Винницька Наталія Володимирівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

n.vynnytska@dspu.edu.ua

Жигайло Оксана Омелянівна

Доцент, кандидат психологічних наук

o.zhigailo@dspu.edu.ua

Мойко Оксана Степанівна

Доцент, кандидат педагогічних наук

o.moiko@dspu.edu.ua

Василиків Іван Богданович

Доцент, кандидат педагогічних наук

i.vasylykiv@dspu.edu.ua

Кутняк Ольга Анатоліївна

Доцент, кандидат фізико-математичних наук

o.kutnyak@dspu.edu.ua

Федурко Марія Юліанівна

Професор, доктор філологічних наук

fedurkomaria@dspu.edu.ua

Гірняк Світлана Петрівна

Професор, доктор філологічних наук

s.girnjak10@dspu.edu.ua

Кравченко-Дзондза Олена Енеївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

oekravchenko@dspu.edu.ua

Огар Анна Осипівна

Доцент, кандидат філологічних наук

annaogar@dspu.edu.ua

Задорожна Людмила Степанівна

Діловод кафедри

fund.dysc@dspu.edu.ua

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта

 • інформаційно-комунікаційні технології
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі
 • дитяча література
 • сучасна українська мова
 • теоретичні основи початкового курсу математики;
 • основи культури і техніки мовлення;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи
 • каліграфія
 • формування читацької культури учнів початкової школи
 • практикум розв’язування сюжетних задач;
 • практикум розв’язування логічних задач;
 • алгебраїчна пропедевтика у початковому курсі математики
 • геометрична пропедевтика у початковому курсі математики
 • практикум з орфографії української мови
 • практикум з синтаксису української мови
 • інформатика;
 • елементи алгоритмізації;
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі
 • веб-квест технології в освітньому процесі початкової школи
 • хмарні технології в  освітньому процесі початкової школи
 • інтерактивні технології навчання  інформатики у початковій  школі
 • мережеві технології;
 • математичні основи інформатики;
 • інформаційно-комунікаційні технології

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти:

013 Початкова освіта

 • сучасні  засади математичної освіти  у початкових  класах;
 • технології розвитку критичного мислення  на уроках  математики у початкових класах;
 • проєктно-дослідницька діяльність  на уроках  математики  у початкових  класах
 • рецептивне та комунікативне вивчення мови;
 • методика навчання інформатичної  освітньої  галузі  у початковій  школі;
 • інноваційні  технології у позакласній роботі з математики у початковій  школі;
 • формування прийомів   моделювання  на уроках  математики у початковій школі;
 • формування культури  логічного  мислення  на уроках математики у початковій  школі;
 • компютерні тестові технології;
 • технології дистанційного навчання у початковій школі;
 • сучасні методичні засади навчання  української мови у початковій школі;
 • моніторинг знань учнів з мови та літературного читання в початковій школі;
 • сучасні форми роботи  з розвитку мовлення  учнів початкової школи;
 • теорія і практика ораторського мистецтва у початковій школі
 • лінгводидактичні засади формування комунікативної  компетентності учнів початкової школи;
 • теоретичні основи мовної комунікації учнів початкової школи;
 • основи  культури і техніки  мовлення;
 • педагогічна риторика;
 • застосування комп’ютерних технологій у освітньому процесі початкової школи;
 • електронно-освітні ресурси  в початкових класах
 • інтернет-сервіс у роботі вчителя початкової школи;
 • безпека інформаційних систем;
 • цифровий  профіль педагога;
 • стилістична майстерність фахівця початкової школи;
 • теорія  і практика наукової комунікації;
 • формування  читацької  культури  учнів  початкової  школи;

Науково дослідна робота

Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення дисциплін математичної та інформатичної освітніх галузей

Термін виконання теми: 2021-2025 рр.
Керівник: Ковальчук Володимир Юльянович, завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.