Меню

План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2024 році

 ІНФОРМАЦІЯ

для слухачів курсів ПК

План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти в центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в 2024 році (30 годин – 1 кредит ЄКТС і 15 годин – 0,5 кредиту ЄКТС)

 

Спеціальність Кількість програм Назва програми Дати проведення курсів
Вихователі ЗДО Для вихователів ЗДО курси обсягом 120 годин за рахунок ваучеру від Центру зайнятості: 19.02. – 15.03.
1 Актуальні проблеми дошкільної освіти в умовах сучасних суспільних обставин 12.02. – 16.02.
2 Розвиток дитячої творчості у професійній діяльності сучасного вихователя 27.05. – 31.05.
3 Сучасні технології дошкільного виховання 30.09. – 04.10.
4 Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку 30.09. – 04.10.
5 Навчання через гру та діяльнісний підхід у роботі вихователя ЗДО 25.11. – 29.12.
6 Освіта в умовах кризового розвитку суспільства 25.11. – 29.12.
Початкові класи 1 Розвиток критичного мислення як актуальна проблема сучасної початкової школи 05.02. – 09.02.
2 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи 01.04. – 05.04.

 

3 Педагогічні технології навчання учнів з особливими освітніми потребами в початковій школі 20.05. – 24.05
4 Технології формування громадянської компетентності в учнів Нової української школи 09.12. – 13.12
5 Діяльнісний підхід у початковій школі 18.11. – 22.11.
6 Технології НУШ у Контексті професійного стандарту вчителя початкових класів 07.10. – 11.10
Українська мова та література 1 Мовно-комунікативні компетентності та сучасна літературна освіта: виклики й концепти реформування 15.04. – 19.04
2 Мовно-літературна освіта в 5-6 / 7-8 класах НУШ: інтегрованість, діяльнісний підхід, формування духовно-ціннісної парадигми 11.11. – 15.11.
Зарубіжна література 1 Класична світова література у світлі сучасних інтерпретацій 02.12. – 06.12.
2 Зарубіжна література у контексті концепції НУШ 08.04. –12.04.
Англійська мова та література 1 Теоретичний курс англійської мови 22.04. – 26.04.
2 Культура усного і писемного мовлення:охорона навколишнього середовища, здоров’я людини 04.11. – 08.11.
3 Шкільний курс англійської мови та методика її навчання в контексті НУШ 17.06. – 21.06.
Німецька мова та література 1 Професійна підготовка вчителів німецької мови у контексті Концепції Нової української школи 17.06. – 21.06.
2 Удосконалення професійних компетентностей учителя німецької мови: теорія і практика 04.11. – 08.11.
3 Використання сучасних комп’ютерних технологій у навчанні німецької мови 25.03. – 29.03.

 

Польська мова і література

 

1 Інтерактивні методи вивчення польської

мови як іноземної

17.06. – 21.06.

04.11. – 08.11.

Математика 1 Методика формування вмінь учнів розв’язувати математичні завдання з розгорнутою відповіддю 28.10. – 01.11.
2 Формування предметних компетентностей учнів під час викладання математики 18.03. – 22.03.
3 Методика викладання математики в

5-6 / 7-8 класах в умовах реалізації концепції Нової української школи

10.06. – 14.06.
Інформатика 1 Інформатична освітня галузь в умовах НУШ 03.06. – 07.06.
2 Формування інформаційної культури вчителя інформатики засобами математичного моделювання 11.03. – 15.03.

 

3 Сучасне програмування у контексті шкільної освіти 21.10. – 25.10.
Фізика, астрономія 1 Компетентнісний підхід під час вивчення фізики й астрономії в закладах освіти 26.02. – 01.03.

 

2 Фізика й астрономія в закладах середньої освіти 13.05. – 17.05.
3 Новітні наукові та методичні аспекти навчання фізики й астрономії в закладах освіти 14.10. – 18.10.
4 Демонстраційний експеримент при вивченні “Механіки” в курсі фізики закладів загальної середньої освіти. 13.05. – 17.05.
Хімія 1 Формування предметних компетентностей під час викладання хімії у старшій школі 19.02. – 23.02.
2 Досягнення сучасної хімічної науки та їх відображення у змісті курсу хімії в умовах Нової української школи 06.05. – 10.05
3 Методичні підходи до навчання хімії у сучасній школі 14.10. – 18.10.
Біологія 1 Досягнення сучасних наук біології, екології та їх відображення в освітніх програмах 23.09. – 27.09.
2 Розвиток професійних компетентностей вчителя біології та екології 04.03. – 08.03.
3 Сучасні освітні технології у викладанні біології, екології, природознавство й основ здоров’я 27.05. – 31.05.
Географія 1 Формування професійних компетентностей вчителя географії 18.11. – 22.11.
2 Актуальні підходи до викладання курсу географії (картографії) й астрономії 26.02. – 01.03.
3 Теоретичні та практичні аспекти географії та методики її викладання 10.06. – 14.06.
Природничі науки 1 Сучасні напрямки природничої освіти у

5-6 / 7-8 класах Нової української школи

09.09. – 13.09.
2 Методичні підходи до викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» 06.05. – 10.05
Основи здоров’я 1 Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес школи 01.04. – 05.04.
2 Особливості викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у

5-6 / 7-8 класах НУШ

09.09. – 13.09.
3 Актуальні проблеми курсу основ здорового способу життя 09.09. – 13.09.
Історія 1 Історія України та право в умовах НУШ 03.06. – 07.06.
2 Теоретико-методичні засади навчання історії в умовах Нової української школи 27.05. – 31.05.
3 Всесвітня історія та методика її викладання 13.05. – 17.05.
Правознавство та громадянська освіта 1 Актуальні проблеми історії України та правознавства 16.09. – 20.09.
2 Громадянська та правова освіта в сучасному закладі освіти 20.05. – 24.05
Хореографія 1 Хореографічна підготовка вчителя в системі шкільної освіти 10.06. – 14.06.
Мистецтво 1 Професійна компетентність та інноваційна педагогічна діяльність учителя мистецтва в НУШ 13.05. – 17.05.
2 Професійна і художньо-естетична компетентність учителя інтегрованого курсу «Мистецтва» сучасного закладу освіти 11.11. – 15.11.
3 Освітня галузь «Мистецтво» (музика, образотворче мистецтво, мистецтво) в сучасному закладі освіти 18.03. – 22.03.
Гурткова робота 1 Використання керівником гуртка індивідуального підходу в процесі організації освітньої діяльності 22.04. – 26.04.
2   09.12. – 13.12
3 Актуальні проблеми творчої позаурочної діяльності учнів у закладах загальної, середньої та позашкільної освіти 22.01. – 26.01
Для вчителів різних навчальних дисциплін Інклюзивна освіта 1 Організаційно-педагогічні засади інклюзивної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку 15 год/ 0,5 кр ЄКТС 15.01. – 17.01.

15.01. – 19.01.

2 Основні аспекти організації дієвого інклюзивного середовища в закладі освіти

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

14.10. – 18.10. 14.10. – 16.10.
3 Артпедагогіка й арттерапія в умовах інклюзивної освіти 15 год/ 0,5 кр ЄКТС 19.02. – 23.02.

19.02. – 21.02.

4 Прикладні аспекти інклюзивної освіти

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

Психологія і педагогіка 1 Психологічні основи допомоги собі та іншим в кризових ситуаціях та умовах війни 05.02. – 09.02.
2 Педагогіка партнерства у забезпеченні процесу гармонійного розвитку особистості учня 11.11. – 15.11.
3 Психологія професійного здоров’я педагога

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

04.03. – 08.03.

04.03. – 06.03.

4 Кризова психологічна допомога в умовах війни 15 год/ 0,5 кр ЄКТС 19.02. – 23.02.

19.02. – 21.02

5 Формування та розвиток резильєнтності як особистісного ресурсу в умовах освітнього процесу 15 год/ 0,5 кр ЄКТС 15.01. – 17.01.

15.01. – 19.01.

21.10. – 23.10.

21.10. – 25.10

6 Запобігання та протидія проявам булінгу в закладах освіти 15 год/ 0,5 кр ЄКТС 25.11. – 29.12. 25.11. – 27.12.
ІКТ 1 Упровадження ІКТ та інноваційних

педагогічних технологій в освітній процес

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

04.03. – 08.03.

04.03. – 06.03.

2 Цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

21.10. – 25.10. 21.10. – 23.10.
3 Цифрові технології в освітньому процесі

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

03.06. – 07.06.

03.06. – 05.06.

Медичні знання 1 Перша домедична допомога – BLS у закладах освіти: практичний курс для освітянина

15 год/ 0,5 кр ЄКТС

03.06. – 07.06.

03.06. – 05.06.

Охорона праці 1 Актуальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти 15 год/ 0,5 кр ЄКТС 22.04. – 26.04.

22.04. – 24.04.

Практична психологія 1 Актуальні та сучасні напрями діяльності практичного психолога 11.03. – 15.03.
2 Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу 28.10. – 01.11.
Трудове навчання 1 Актуальні проблеми трудового навчання, технологій та креслення у закладах освіти 11.03. – 15.03.
2 Шляхи реалізації технологічної освітньої галузі в Новій українській школі 06.05. – 10.05.
3 Актуальні проблеми підготовки учнів ЗЗСО до творчої художньо-трудової діяльності 30.09. – 04.10.
4 Актуальні проблеми технологічної освіти: досвід та перспективи 30.09. – 04.10.
Образотворче мистецтво,

мистецтво

1 Актуальні питання формування образотворчої грамоти школярів у системі освітньої галузі «Мистецтво» 07.10. – 11.10.
2 Професійна компетентність учителя образотворчого мистецтва сучасного закладу освіти 29.01. – 02.02.
Фізичне виховання 1 Спортивні дисципліни та методика їх навчання у ЗОШ І–ІІІ ступенів 15.04. – 19.04.
2 Сучасні технології у фізичному вихованні школярів 28.10. – 01.11.
3 Зміст фізичного виховання в умовах сьогодення 17.06. – 21.06.
Музичне мистецтво, керівник гуртка, музичний керівник ЗДО 1 Формування креативного мислення учнів  (дошкільнят) на заняттях музичного мистецтва та під час гурткової роботи 08.04. –12.04.
2 Педагогіка музичного мистецтва в сучасній українській школі та в практиці гурткової роботи 09.12. – 13.12
Християнська етика 1 Уроки християнської етики в сучасному закладі освіти 04.03. – 08.03.
Ціннісно-орієнтована педагогіка. Основи формування духовних цінностей у педагогічних працівників 02.12. – 06.12.
Соціальна робота 1 Соціальна робота із вразливими групами населення 21.10. – 25.10.
Керівники закладів ЗДО 1 Актуальні проблеми дошкільної освіти в умовах сучасних суспільних обставин 12.02. – 16.02
Керівники закладів ЗСО 1 Актуальні проблеми організації освітнього процесу керівниками закладів загальної середньої освіти 12.02. – 16.02
Педагог-організатор 1 Педагогіка дитиноцентризму в процесі діяльності педагога-організатора 17.06. – 21.06.
Асистент учителя 1 Асистент учителя  ЗЗСО: сучасні виклики та інноваційні підходи 23.09. – 27.09.
2 Організаційно-педагогічні засади діяльності асистента вчителя 22.01. – 26.01.

 

Реєстрація на курси ПК розпочнеться 3 січня 2024 року.

Термін проведення курсів – 5 робочих днів.

Мінімальна кількість слухачів у групі – 20 осіб.

Вартість навчання на курсах у січні – червні 2024 р. для фізичних осіб становитиме 750 грн.

Заняття розпочинаються о 14.30

Форма навчання – дистанційна (платформа ZOOM).

Телефони для довідок:

Директор центру: Гірняк Світлана Петрівна – 067 4501705

Методист І категорії: Терес Ольга Вікторівна – 067 9394905

Провідний фахівець: Михайлець Олександра Василівна – 067 3584764