Меню

План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році

 ІНФОРМАЦІЯ

для слухачів курсів ПК

План-графік КПК педагогічних працівників закладів освіти в ЦПОДП ДДПУ імені Івана Франка в червні - серпні 2022 року (30 годин – 1 кредит ЄКТС)
Спеціальність Кількість програм Назва програми Дати проведення курсів
Дошкільне виховання   Медико-фізіологічні основи здоров’я дітей в процесі онтогенезу (15 год) Прикладні аспекти інклюзивної освіти (15 год) Сучасні технології дошкільного виховання або Навчання через гру та діяльнісний підхід у роботі вихователя ЗДО (30 год) 60 год, 750 грн (при кількості осіб у групі – 35) 20.06. – 01.07. 01.08. – 12.08.
Основи здоров’я 1 Особливості викладання інтегрованого курсу Здоров’я, безпека та добробут» у 5-6 класах НУШ 27.06. – 01.07.
2 Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес школи
3 Актуальні проблеми курсу основ здорового способу життя
Біологія 1 Досягнення сучасних наук біології, екології та їх відображення в освітніх програмах 04.07. – 08.07.
2 Розвиток професійних компетентностей вчителя біології та екології
3 Сучасні освітні технології у викладанні біології, екології, природознавство й основ здоров’я
Природознавство 1 Актуальні підходи до викладання курсу «Природознавство» 04.07. – 08.07.
2 Сучасні напрямки природничої освіти у 5-6 класах Нової української школи
3 Методичні підходи до викладання інтегрованого курсу «Природничі науки»
Українська мова та література 1 Мовно-літературна освіта в 5-6 класах НУШ: інтегрованість, діяльнісний підхід, формування духовно-ціннісної парадигми 11.07. – 15.07.
2 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 11.07. – 15.07.
Історія 1 Теоретико-методичні засади навчання історії в умовах Нової української школи 18.07. – 22.07.
2 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 11.07. – 15.07.
Правознавство та громадянська освіта 1 Формування громадянських та правових компетентностей у закладі загальної середньої освіти 18.07. – 22.07.
2 Громадянська та правова освіта в сучасному закладі освіти
Математика 1 Методика викладання математики в 5-6 класах в умовах реалізації концепції Нової української школи 25.07. – 29.07.
Польська мова і література 1 Інтерактивні методи вивчення польської мови як іноземної 01.08. – 05.08.
Трудове навчання 1 Актуальні проблеми технологічної освіти, в контексті реалізації завдань Нової української школи 01.08. – 05.08.
Географія 1 Формування професійних компетентностей вчителя географії 01.08. – 05.08.
2 Актуальні підходи до викладання курсу географії (картографії) й астрономії
3 Теоретичні та практичні аспекти географії та методики її викладання
Фізика, астрономія 1 Компетентнісний підхід під час вивчення фізики й астрономії в закладах освіти 08.08. – 12.08.
2 Фізика й астрономія в закладах середньої освіти
3 Новітні наукові та методичні аспекти навчання фізики й астрономії в закладах освіти
Хімія 1 Формування предметних компетентностей під час викладання хімії у старшій школі 08.08. – 12.08.
2 Методичні підходи до навчання хімії у сучасній школі
3 Досягнення сучасної хімічної науки та їх відображення у змісті курсу хімії в умовах Нової української школи

Реєстрація на курси ПК розпочнеться 2 червня 2022 року. Термін проведення курсів – 5 робочих днів. Мінімальна кількість слухачів у групі – 20 осіб. Вартість навчання на курсах у червні – серпні 2022 р. для фізичних осіб становитиме 685 грн. Заняття розпочинаються о 14.30 Форма навчання – дистанційна (платформа ZOOM).

План-графік КПК педагогічних працівників закладів освіти в ЦПОДП ДДПУ імені Івана Франка в 2022 році (30 годин – 1 кредит ЄКТС)
 

Спеціальність Кількість програм Назва програми Дати проведення курсів
Вихователі ЗДО    
1 Дошкільна освіта України в умовах сьогодення 06.06. – 10.06. 12.09. – 16.09. 10.10. – 14.10. 21.11. – 25.11.
2 Розвиток дитячої творчості у професійній діяльності сучасного вихователя
4 Сучасні технології дошкільного виховання
5 Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку
6 Медико-фізіологічні основи здоров’я дітей в процесі онтогенезу
7 Навчання через гру та діяльнісний підхід у роботі вихователя ЗДО
Початкові класи 1 Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті Концепції Нової української школи 31.01. – 04.02. 04.04. – 08.04. 16.05. – 20.05. 03.10. – 07.10. 07.11. – 11.11. 05.-12. – 09.12.
2 Розвиток критичного мислення як актуальна проблема сучасної початкової школи
3 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи
4 Педагогічні технології навчання учнів з особливими освітніми потребами в початковій школі
5 Діяльнісний підхід у початковій школі
6 Технології формування громадянської компетентності в учнів Нової української школи
Українська мова та література 1 Розвиток професійних компетентностей учителя української мови та літератури в контексті впровадження новітніх технологій 21.02. – 25.02. 11.04. – 15.04. 17.10. – 21.10.
2 Культурно-духовний і ментальний контекст навчання української мови і літератури
3 Мовно-комунікативні компетентності та сучасна літературна освіта: виклики й концепти реформування
4 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 11.04. – 15.04.
Зарубіжна література 1. Сучасний урок зарубіжної літератури в контексті Нової української школи 28.02. – 04.03. 16.05. – 20.05. 24.10. – 28.10.
2 Компаративно-інтегративний, емотивно-аксіологічний та культурологічний аспекти вивчення світової літератури в закладах освіти
3 Сучасний світовий літературний процес: актуальні навчально-інтерпретаційні стратегії
Англійська мова та література 1 Загальнотеоретичний курс англійської мови 11.04. – 15.04. 20.06. – 24.06. 26.09. – 30.09. 12.12. – 16.12.
2 Культура усного і писемного мовлення в роботі вчителя англійської мови сучасного закладу освіти
3 Шкільний курс англійської мови та методика її навчання в контексті НУШ
Німецька мова та література 1 Професійна підготовка вчителів німецької мови у контексті Концепції Нової української школи 04.04. – 08.04. 03.10. – 07.10.
2 Удосконалення професійних компетентностей учителя німецької мови: теорія і практика
3 Використання сучасних комп’ютерних технологій у навчанні німецької мови
Польська мова і література 1 Інтерактивні методи вивчення польської мови як іноземної 04.04. – 08.04.
Математика 1 Методика формування вмінь учнів розв’язувати математичні завдання з розгорнутою відповіддю 14.03. – 18.03. 20.06. – 24.06. 26.09. – 30.09. 12.12. – 16.12.
2 Формування предметних компетентностей учнів під час викладання математики
3 Формування математичних компетентностей учнів в умовах реалізації Концепції НУШ
Інформатика 1 Формування системи професійних компетентностей вчителя інформатики 28.02. – 04.03. 06.06. – 10.06. 10.10. – 14.10.
2 Сучасне програмування у контексті шкільної освіти
3 Формування інформаційної культури вчителя інформатики засобами математичного моделювання
Фізика, астрономія 1 Компетентнісний підхід під час вивчення фізики й астрономії в закладах освіти 21.03. – 25.03. 17.10. – 21.10.
2 Фізика й астрономія в закладах середньої освітим
3 Новітні наукові та методичні аспекти навчання фізики й астрономії в закладах освіти
Хімія 1 Формування предметних компетентностей під час викладання хімії у старшій школі 21.03. – 25.03. 24.10. – 28.10.
2 Методичні підходи до навчання хімії у сучасній школі
3 Досягнення сучасної хімічної науки та їх відображення у змісті курсу хімії в умовах Нової української школи  
Біологія 1 Досягнення сучасних наук біології, екології та їх відображення в освітніх програмах 14.03. – 18.03. 17.10. – 21.10.
2 Розвиток професійних компетентностей вчителя біології та екології
3 Сучасні освітні технології у викладанні біології, екології, природознавство й основ здоров’я
Географія 1 Формування професійних компетентностей вчителя географії 21.03. – 25.03. 07.11. – 11.11.
2 Актуальні підходи до викладання курсу географії (картографії) й астрономії
3 Теоретичні та практичні аспекти географії та методики її викладання
Природознавство 1 Актуальні підходи до викладання курсу “Природознавство» 14.03. – 18.03. 19.09. 23.09.
2 Сучасні напрямки природничої освіти у 5-6 класах Нової української школи
3 Методичні підходи до викладання інтегрованого курсу «Природничі науки»
Основи здоров’я 1 Особливості викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5-6 класах НУШ 28.03. – 01.04. 12.09. – 16.09.
2 Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес школи
3 Актуальні проблеми курсу основ здорового способу життя
Історія 1 Актуальні питання історії України 28.03. – 01.04. 03.10. – 07.10.
2 Всесвітня історія та методика її викладання
3 Історична регіоналістика
4 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 11.04. – 15.04.
Правознавство та громадянська освіта 1 Формування громадянських та правових компетентностей у закладі загальної середньої освіти 28.03. – 01.04. 03.10. – 07.10.
2 Громадянська та правова освіта в сучасному закладі освіти
Хореографія 1 Хореографічна підготовка вчителя в системі шкільної освіти 21.02. – 25.02. 12.09. – 16.09.
Мистецтво 1 Професійна компетентність та інноваційна педагогічна діяльність учителя мистецтва в НУШ 21.02. – 25.02. 19.09. – 23.09.
2 Професійна і художньо-естетична компетентність учителя інтегрованого курсу «Мистецтва» сучасного закладу освіти
Гурткова робота 1 Використання керівником гуртка індивідуального підходу в процесі організації освітньої діяльності 28.02. – 04.03. 21.11. – 25.11.
2 Гурток як особлива форма позакласної роботи в закладах загальної середньої освіти (для вчителів історії та української мови і літератури)
3 Актуальні проблеми позаурочної роботи учнів з трудового навчання та виховання в закладах загальної середньої освіти
4 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 11.04. – 15.04.
Для вчителів різних навчальних дисциплін Інклюзивна освіта 1 Організаційно-педагогічні засади інклюзивної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку 07.02. – 11.02. 09.05. – 13.05. 24.10. – 28.10.
2 Основні аспекти організації дієвого інклюзивного середовища в закладі освіти
3 Артпедагогіка й арттерапія в умовах інклюзивної освіти
4 Прикладні аспекти інклюзивної освіти
Психологія і педагогіка 1 Освіта як індикатор суспільного розвитку: теоретико-практичний курс 14.02. – 18.02. 31.10. – 04.11.
2 Педагогіка партнерства у забезпеченні процесу гармонійного розвитку особистості учня
3 Психологія професійного здоров’я педагога
4 Психологія творчості та подолання кризи у професійній діяльності
5 Запобігання та протидія проявам булінгу в закладах освіти
ІКТ 1 Упровадження ІКТ та інноваційних педагогічних технологій в освітній процес 07.02. – 11.02. 24.10. – 28.10.
2 Цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі
Медичні знання 1 Перша домедична допомога – BLS у закладах освіти: практичний курс для освітянина 07.02. – 11.02. 07.11. – 11.11.
2 Медико-фізіологічні основи здоров’я дітей в процесі онтогенезу 14.02. – 18.02. 14.11. – 18.11.
Охорона праці 1 Актуальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти 14.02. – 18.02. 28.11. – 02.12.
Практична психологія 1 Актуальні та сучасні напрями діяльності практичного психолога 02.05. – 06.05. 31.10. – 04.11.
2 Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу
Трудове навчання 1 Актуальні проблеми трудового навчання, технологій та креслення у закладах освіти 02.05. – 06.05. 31.10. – 04.11.
2 Актуальні проблеми технологічної освіти: досвід та перспективи
3 Актуальні проблеми художньо-проєктної та технологічної підготовки учнів у закладах освіти
Образотворче мистецтво, мистецтво 1 Освітня галузь «Мистецтво» (музика, образотворче мистецтво, художня культура) в сучасному закладі освіти 23.05. – 27.05. 14.11. – 18.11.
2 Актуальні питання формування образотворчої грамоти школярів у системі освітньої галузі «Мистецтво»
3 Професійна компетентність учителя образотворчого мистецтва сучасного закладу освіти
Фізичне виховання 1 Зміст фізичного виховання в умовах сьогодення 30.05. – 03.06. 14.11. – 18.11.
2 Сучасні технології у фізичному вихованні школярів
3 Спортивні дисципліни та методика їх навчання у ЗОШ І–ІІІ ступенів
Музичне мистецтво, керівник гуртка, музичний керівник ЗДО 1 Інтегровані методи навчання на уроках музичного мистецтва, гуртковій роботі та практиці музичного керівника ЗДО 06.06. – 10.06. 21.11. – 25.11.
2 Мистецька освіта в сучасній українській школі: історія, теорія і практика
3 Створення розвивального музичного середовища в дошкільному освітньому закладі
Християнська етика 1 Уроки християнської етики в сучасному закладі освіти 30.05. – 03.06. 28.11. – 02.12.
Соціальна робота 1 Соціальна робота із вразливими групами населення 30.05. – 03.06. 05.12. – 09.12.
Підприємництво та фінансова грамотність 1 Особливості викладання курсу «Підприємництво та фінансова грамотність» у сучасному закладі освіти 23.05. – 27.05. 10.10. – 14.10.
Керівники закладів ЗСО 1 Педагогіка співробітництва в організаційній діяльності керівника сучасного закладу освіти 31.01. – 04.02. 28.11. – 02.12.
2 Розвиток професійних компетентностей керівника сучасного закладу освіти
Педагог-організатор 1 Педагогіка дитиноцентризму в процесі діяльності педагога-організатора 30.05. – 03.06. 05.12. – 09.12.
Ерготерапія 1 Сучасні напрями діяльності ерготерапевта 31.01. – 04.02. 19.09. – 23.09.

Реєстрація на курси ПК розпочнеться 2 січня 2022 року. Термін проведення курсів – 5 робочих днів. Мінімальна кількість слухачів у групі – 20 осіб. Вартість навчання на курсах у січні–червні 2022 р. для фізичних осіб становитиме 685 грн, а для юридичних – 725 грн. Заняття розпочинаються о 14.30 Форма навчання – дистанційна (платформа ZOOM).

Телефони для довідок: Директор центру: Гірняк Світлана Петрівна – 067 4501705 Методист І категорії: Терес Ольга Вікторівна – 067 9394905 Провідний фахівець: Михайлець Олександра Василівна – 067 3584764