Меню

План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2023 році

 ІНФОРМАЦІЯ

для слухачів курсів ПК

План-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти в центрі післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в 2023 році (30 годин – 1 кредит ЄКТС)

 

Спеціальність Кількість програм Назва програми Дати проведення курсів
Вихователі ЗДО Для вихователів ЗДО, які атестуються у 2023 р. курси обсягом 60 годин: 27.02. – 10.02.
1 Дошкільна освіта України в умовах сьогодення 08.05. – 12.05.
2 Розвиток дитячої творчості у професійній діяльності сучасного вихователя 08.05. – 12.05.
3 Сучасні технології дошкільного виховання 11.09. – 15.09.
4 Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку 11.09. – 15.09.
5 Навчання через гру та діяльнісний підхід у роботі вихователя ЗДО 06.11. – 10.11.
Початкові класи 1 Розвиток критичного мислення як актуальна проблема сучасної початкової школи 06.02. – 10.02.
2 Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи 03.04. – 07.04.
3 Педагогічні технології навчання учнів

з особливими освітніми потребами в початковій школі

15.05. – 19.05.
4 Технології НУШ у контексті професійного стандарту вчителя початкових класів 02.10. – 06.10.
5 Діяльнісний підхід у початковій школі 06.11. – 10.11.
6 Технології формування громадянської компетентності в учнів Нової української школи 04.12. – 08.12.
Українська мова та література 1 Розвиток професійних компетентностей

учителя української мови та літератури в контексті впровадження новітніх технологій

06.03. – 10.03.
2 Культурно-духовний і ментальний контекст навчання української мови і літератури 01.05. – 05.05.
3 Мовно-комунікативні компетентності та сучасна літературна освіта: виклики й концепти реформування 16.10. – 20.10.
4 Мовно-літературна освіта в 5-6 класах НУШ: інтегрованість, діяльнісний підхід, формування духовно-ціннісної парадигми 27.11. – 01.12.
5 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури)

 

25.09. – 29.09.
Зарубіжна література 1 Класична світова література у світлі сучасних інтерпретацій 26.06. – 30.06.
2 Знакові явища світової літератури у шкільному вивченні 23.10. – 27.10.
3 Актуальні аспекти викладання інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5-6 класах НУШ (15 год) 26.06. – 30.06.
4 Зарубіжна література у контексті концепції НУШ 11.12. – 15.12.
Англійська мова та література 1 Теоретичний курс англійської мови 19.06. – 23.06.
2 Культура усного і писемного мовлення:охорона навколишнього середовища, здоров’я людини 19.06. – 23.06.
3 Шкільний курс англійської мови та методика її навчання в контексті НУШ 11.09. – 15.09.
Німецька мова та література 1 Професійна підготовка вчителів німецької мови у контексті Концепції Нової української школи 18.09. – 22.09.
2 Удосконалення професійних компетентностей учителя німецької мови: теорія і практика 18.09. – 22.09.
3 Використання сучасних комп’ютерних технологій у навчанні німецької мови 13.11. – 17.11.
Польська мова і література

 

1 Інтерактивні методи вивчення польської

мови як іноземної

12.06. – 16.06.
Математика 1 Методика формування вмінь учнів розв’язувати математичні завдання з розгорнутою відповіддю 26.06. – 30.06.
2 Формування предметних компетентностей учнів під час викладання математики 27.11. – 01.12.
3 Методика викладання математики в 5-6 класах в умовах реалізації Концепції НУШ (26.06. – 30.06.) 26.06. – 30.06.
Інформатика 1 Формування системи професійних компетентностей вчителя інформатики 20.02. – 24.02.
2 Формування предметних компетентностей учнів 5-6 класів у процесі навчання інформатики в контексті НУШ 12.06. – 16.06.
3 Формування інформаційної культури вчителя інформатики засобами математичного моделювання 16.10. – 20.10.
4 Сучасне програмування у контексті шкільної освіти 04.12. – 08.12.
Фізика, астрономія 1 Компетентнісний підхід під час вивчення фізики й астрономії в закладах освіти 27.03.-31.03.
2 Фізика й астрономія в закладах середньої освітим 05.06. – 09.06.
3 Новітні наукові та методичні аспекти навчання фізики й астрономії в закладах освіти

 

30.10. – 03.11.
Хімія 1 Формування предметних компетентностей під час викладання хімії у старшій школі 05.06. – 09.06.
2 Досягнення сучасної хімічної науки та їх відображення у змісті курсу хімії в умовах Нової української школи 05.06. – 09.06.
3 Методичні підходи до навчання хімії у сучасній школі 30.10. – 03.11.
Біологія 1 Досягнення сучасних наук біології, екології та їх відображення в освітніх програмах 01.05. – 05.05.
2 Розвиток професійних компетентностей вчителя біології та екології 01.05. – 05.05.
3 Сучасні освітні технології у викладанні біології, екології, природознавства й основ здоров’я 09.10. – 13.10.
Географія 1 Формування професійних компетентностей вчителя географії 09.10.-13.10.
2 Актуальні підходи до викладання курсу географії (картографії) й астрономії 09.10.-13.10.
3 Теоретичні та практичні аспекти географії та методики її викладання 09.10. – 13.10.
Природознавство 1 Актуальні підходи до викладання курсу «Природознавство» 06.03. – 10.03.
2 Сучасні напрямки природничої освіти у 5-6 класах Нової української школи 25.09. – 29.09.
3 Методичні підходи до викладання інтегрованого курсу «Природничі науки» 25.09. – 29.09.
Основи здоров’я 1 Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес школи 19.06. – 23.06.
2 Особливості викладання інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у 5-6 класах НУШ 19.06. – 23.06.
3 Актуальні проблеми курсу основ здорового способу життя 13.11. – 17.11.
Історія 1 Актуальні питання історії України 13.03. – 17.03.
2 Теоретико-методичні засади навчання історії в умовах Нової української школи 26.06. – 30.06.
3 Історична регіонал істика

 

25.09. – 29.09.
4 Всесвітня історія та методика її викладання 11.12. – 15.12.
5 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 25.09. – 29.09.
Правознавство та громадянська освіта 1 Формування громадянських та правових компетентностей у закладі загальної середньої освіти 26.06. – 30.06.
2 Громадянська та правова освіта в сучасному закладі освіти 20.11. – 24.11.
Хореографія 1 Хореографічна підготовка вчителя в системі шкільної освіти 09.10. – 13.10.
Мистецтво 1 Професійна компетентність та інноваційна педагогічна діяльність учителя мистецтва в НУШ 02.10. – 06.10.
2 Професійна і художньо-естетична компетентність учителя інтегрованого курсу «Мистецтва» сучасного закладу освіти 04.12. – 08.12.
3 Освітня галузь «Мистецтво» (музика, образотворче мистецтво, мистецтво) в сучасному закладі освіти 02.10. – 06.10.
Гурткова робота 1 Використання керівником гуртка індивідуального підходу в процесі організації освітньої діяльності 16.10. – 20.10.
2 Актуальні проблеми творчої позаурочної діяльності учнів у закладах загальної, середньої та позашкільної освіти 20.02. – 24.02
3 Іван Франко у культурно-освітньому та духовному вимірі українців (для вчителів історії та української мови і літератури) 25.09. – 29.09
4 Дрогобич і околиці: вибрані питання історії 12.06. – 16.06.
Для вчителів різних навчальних дисциплін Інклюзивна освіта 1 Організаційно-педагогічні засади інклюзивної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку 06.02. – 10.02.
2 Основні аспекти організації дієвого інклюзивного середовища в закладі освіти 06.02. – 10.02.
3 Артпедагогіка й арттерапія в умовах інклюзивної освіти 02.10. – 06.10.
4 Прикладні аспекти інклюзивної освіти 02.10. – 06.10.
Психологія і педагогіка 1 Освіта як індикатор суспільного розвитку: теоретико-практичний курс 18.09. – 22.09.
2 Педагогіка партнерства у забезпеченні процесу гармонійного розвитку особистості учня 13.02. – 17.02.
3 Психологія професійного здоров’я педагога 18.09. – 22.09.
4 Кризова психологічна допомога в умовах війни 13.02. – 17.02.
5 Запобігання та протидія проявам булінгу в закладах освіти 13.02. – 17.02.
ІКТ 1 Упровадження ІКТ та інноваційних

педагогічних технологій в освітній процес

18.09. – 22.09.
2 Цифровий кейс вчителя як сучасна інноваційна технологія в освітньому середовищі 13.02. – 17.02.
Медичні знання 1 Перша домедична допомога – BLS у закладах освіти: практичний курс для освітянина 06.02. – 10.02.
2 Медико-фізіологічні основи здоров’я дітей в процесі онтогенезу 23.10. – 27.10.
Охорона праці 1 Актуальні питання охорони праці та безпеки життєдіяльності в установах і закладах освіти 20.02. – 24.02.
27.11. – 01.12.
Практична психологія 1 Актуальні та сучасні напрями діяльності практичного психолога 30.10. – 03.11.
2 Соціально-педагогічний та психологічний супровід учасників освітнього процесу 30.10. – 03.11.
3 Кризова психологічна допомога в умовах війни 13.02. – 17.02.
Трудове навчання 1 Актуальні проблеми трудового навчання, технологій та креслення у закладах освіти 12.06. – 16.06.
2 Актуальні проблеми технологічної освіти в контексті реалізації завдань Нової української школи 12.06. – 16.06.
3 Актуальні проблеми художньо-проєктної та технологічної підготовки учнів у закладах освіти 18.09. – 22.09.
Актуальні проблеми технологічної освіти: досвід та перспективи 06.11. – 10.11.
Образотворче мистецтво,

мистецтво

1 Актуальні питання формування образотворчої грамоти школярів у системі освітньої галузі «Мистецтво» 3.11 – 17.11
2 Професійна компетентність учителя образотворчого мистецтва сучасного закладу освіти 13.11. – 17.11.
Фізичне виховання 1 Спортивні дисципліни та методика їх навчання у ЗОШ І–ІІІ ступенів 25.09. – 29.09.
2 Сучасні технології у фізичному вихованні школярів 25.09. – 29.09.
3 Зміст фізичного виховання в умовах сьогодення 11.12. – 15.12.
Музичне мистецтво, керівник гуртка, музичний керівник ЗДО 1 Музична освіта  і виховання: теорія та сучасність 05.06. – 09.06.
2 Формування креативного мислення учнів  (дошкільнят) на заняттях музичного мистецтва та під час гурткової роботи 20.11. – 24.11.
3 Педагогіка музичного мистецтва в сучасній українській школі та в практиці гурткової роботи 20.11. – 24.11.
Музичне мистецтво 1 Виконавське музикознавство в контексті українського та європейського соціокультурного простору (60 год). 27.04. – 11.05.
Християнська етика 1 Уроки християнської етики в сучасному закладі освіти 19.06. – 23.06.
27.11. – 01.12.
Соціальна робота 1 Соціальна робота із вразливими групами населення 29.05. – 02.06.
Підприємництво та фінансова грамотність 1 Особливості викладання курсу «Підприємництво та фінансова грамотність» у сучасному закладі освіти 09.10. – 13.10.
Керівники закладів ЗДО 1 Актуальні проблеми дошкільної освіти в умовах сучасних суспільних обставин 26.06. – 30.06.
Керівники закладів ЗСО 1 Актуальні проблеми організації освітнього процесу керівниками закладів загальної середньої освіти 26.06. – 30.06.
Педагог-організатор 1 Педагогіка дитиноцентризму в процесі діяльності педагога-організатора 23.10. – 27.10.
Ерготерапія 1 Сучасні напрями діяльності ерготерапевта

 

19.06. – 23.06.
Асистент учителя 1 Асистент учителя  ЗЗСО: сучасні виклики та інноваційні підходи 11.09.- 15.09.
2 Організаційно-педагогічні засади діяльності асистента вчителя 11.09. – 15.09.

Реєстрація на курси ПК розпочнеться 2 січня 2023 року.

Термін проведення курсів – 5 робочих днів.

Мінімальна кількість слухачів у групі – 20 осіб.

Орієнтовна вартість навчання на курсах у січні – червні 2023 р.

для фізичних осіб становитиме 710 грн, а для юридичних – 745 грн.

Заняття розпочинаються о 14.30

Форма навчання – дистанційна (платформа ZOOM).

Телефони для довідок: Директор центру: Гірняк Світлана Петрівна – 067 4501705 Методист І категорії: Терес Ольга Вікторівна – 067 9394905 Провідний фахівець: Михайлець Олександра Василівна – 067 3584764