Головна

1Надія-Володимирівна-СкотнаНАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА

Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Перейти на веб-сайт: http://lssp.ddpu.drohobych.net/

Шановні колеги, автори та читачі!

Ми хотіли б запросити вас до дослідницького співтовариства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтесь до нас!

Засновник і видавець:

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2000

Серія “Педагогіка” затверджено у Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1021 від 7.10.2015 р.) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах РИНЦ (ліцензійний договір № 598-09/2015 від 21.09.2015 р.), Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), ResearchBib – Academic resource index, CiteFactor – Academic Scientific Journals Indexing. Scientific Indexing Services, Journal Impact Factor,  Advanced Science Index, Index Copernicus.

Міжнародний стандартний серійний номер:             ISSN 2313-2094

  e- ISSN 2413-2039  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21252-11052Р від 16.02.2015 року Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

Періодичність: 2 рази на рік

Галузь науки: педагогічні науки

Проблематика: висвітлення актуальних питань педагогічної науки і практики

Ліцензія Creative Commons
Твір “Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка””, створений Чепіль М.М. (головний редактор) ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства – Некомерційна – Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.
Засновано на творі з http://dspu.edu.ua/pedagogics/?page_id=33.
Права, що виходять за рамки цієї ліцензії доступні за адресою ochepil@gmail.com

Оновлено: 19 Квітень, 2017