Факультет початкової та мистецької освіти

PNG. Емб.фак.син. Світ. 2019.Рисунок1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік заснування – 1979
Адреса (поштова) – вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич Львівської області, 82100
Контактні телефонии: (0324) 41-34-07
e-mail: pedfak_ddpu@ukr.net

Іван Михайлович КутнякюДекан факультету початкової та мистецької освіти – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України Іван Михайлович Кутняк. 2005 року захистив кандидатську дисертацію “Феномен свідомості в інтеракціях “життєвого світу” людини”. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

 

Любов Степанівна Баб’як-БілецькаЗаступник декана з навчальної роботи – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України Любов Степанівна Баб’як-Білецька. 2003 року захистила кандидатську дисертацію ”Асимптотика розв’язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі”. Автор понад 145 наукових та навчально-методичних праць.

 

Галина Олександрівна ФільЗаступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці – кандидат філологічних наук, доцент, Відмінник освіти України Галина Олександрівна Філь. 1995 року захистила кандидатську дисертацію “Морфонологічна варіативність у словотвірній структурі іменників чоловічого роду російської мови (у зіставленні з українською)”. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

 

Олена Енеївна Кравченко-ДзондзаЗаступник декана з соціальної роботи кандидат педагогічних наук, доцент Олена Енеївна Кравченко-Дзондза. 2016 року захистила кандидатську дисертацію ” Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки”. Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

 

Світлана Петрівна Гірняк – голова конференції трудового колективу факультету, кандидат філологічних наук, доцент


 

Петро Іванович Фриз – голова профспілкового бюро факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент


 

 


 

Ірина Олегівна Печерських –  секретар деканату


 

Руслана Зіновіївна Даниляк  – методист заочної форми навчання

 

Марія Іванівна Дорошевич  – диспетчер


 

Руслан Романович Білецький  – інженер – програміст I – ої категорії факультету


Початкова назва факультету – факультет підготовки вчителів початкових класів. З 2015 р. факультет має назву – Факультет початкової та мистецької освіти.

 

Попередні декани факультету:

Арутюнова Галина Опанасівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Лялюк Тетяна Омелянівна, кандидат філософських наук, доцент;

Грицик Мирослав Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Факультет готує фахівців таких спеціальностей:

 

Денна форма навчання

№ з/п Спеціальність Спеціалізації Термін навчання
Перший (бакалаврський) рівень
На базі загальноосвітньої школи
1. 013 Початкова освіта англійська мова 3 роки 10 місяців
2. 013 Початкова освіта інформатика 3 роки 10 місяців
3. 013 Початкова освіта образотворче мистецтво 3 роки 10 місяців
4. 013 Початкова освіта хореографія 3 роки 10 місяців
5. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 3 роки 10 місяців
6. 024 Хореографія 3 роки 10 місяців
На основі молодшого спеціаліста
7. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 10 місяців
8. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 10 місяців
Другий (магістерський) рівень
1. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 4 місяці
2. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 4 місяці
3. 013 Початкова освіта образотворче мистецтво 1 рік 4 місяці
4. 013 Початкова освіта хореографія 1 рік 4 місяці
5. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 рік 4 місяці
6. 024 Хореографія 1 рік 4 місяці
 

 Заочна форма навчання

№ з/п Напрям підготовки/ спеціальність Спеціалізації Термін навчання
Перший (бакалаврський) рівень
На базі загальноосвітньої школи
1. 013 Початкова освіта англійська мова 3 роки 10 місяців
2. 013 Початкова освіта інформатика 3 роки 10 місяців
На основі молодшого спеціаліста
1. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 10 місяців
2. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 10 місяців
3. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 рік 10 місяців
4. 024 Хореографія 1 рік 10 місяців
Другий (магістерський) рівень
1. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 4 місяці
2. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 4 місяці

 

Кількість студентів станом на 01.09.2018 року – 805, з них: 335 д.ф.н. та 470 з.ф.н.

 

Денна Заочна Разом

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

193 242 435

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

142 228 370
Всього 335 470 805

 

Перелік кафедр факультету

 • Кафедра педагогіки та методики початкової освіти (завідувач – кандидат педагогічних наук, доцент Лілія Григорівна Стахів)
 • Кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Володимир Юльянович Ковальчук)

 • Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – доктор філологічних наук, професор Марія Юліанівна Федурко)
 • Кафедра культурології та мистецької освіти (завідувач – кандидат філософських наук, доцент Валентина Іванівна Дротенко )

 

Факультет підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя

 • Інститут вищої освіти АПН України
 • Інститут педагогіки АПН України
 • Інститут української мови НАН України
 • Львівський Національний університет імені Івана Франка
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Остравський університет в Остраві (Чеська Республіка)
 • Брненський університет імені Масарика (Чеська Республіка)
 • Брестський державний педагогічний університет імені О.С.Пушкіна (Республіка Білорусь)
 • Барановицький державний університет (Республіка Білорусь)
 • Мінський лінгвістичний університет (Республіка Білорусь)
 • Придністровський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка (Республіка Молдова)

 

Колективи художньої самодіяльності факультету

 • Вокальний дует «Чарівні галичанки»
 • Вокальний-хореографічний гурток «Вишиванка»
 • Хореографічний гурток «Нова хвиля»
 • Ансамбль сучасного танцю «Імпресія»

 

На факультеті культивуються такі види спорту: шахи, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, туризм.

 

Оновлено: 14 Березень, 2019