Меню

Інститут музичного мистецтва

Рік заснування – 1962

Адреса (поштова) – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11

Контактні телефони(03-244) 2-15-24, факс (03-244) 3-81-11

e-mail: muzped_ddpu@ukr.net

Директор Інституту музичного мистецтва – заслужений працівник культури України, професор кафедри методики музичного виховання і диригування Дацюк Степан Якович

Дацюк Степан Якович

Заст. директора з навчальної роботи – ст. викладач кафедри музикознавства та фортепіано, магістр педагогічної освіти Каралюс Марія Михайлівна

Заступник директора інституту старший викладач Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна

Початкова назва інституту – музично-педагогічний факультет, з 2015 р. наказом ректора № 555 (від 29 грудня 2015 р) факультет реорганізовано та перетворено в Інститут музичного мистецтва.  Попередні декани – Анатолій Рябчун (з 1962 по 1964 рр.), Василь Якуб’як (з 1964 по 1968 рр.), Левко Коцан (з 1968 по 1976 рр.), Корнель Сятецький (з 1976 по 1987 рр.), Степан Дацюк (з 1987 по 2016рр.).

З 2015 р. музично-педагогічний факультет реорганізовано в Інститут музичного мистецтва.

Інститут музичного мистецтва готує фахівців з таких спеціальностей:

Ступінь  бакалавра
Денна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОКР «Молодший  спеціаліст» – 2 роки;
  • на базі повної загальної середньої  освіти  – 4 роки
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація
1 01 Освіта 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва. Вчитель художньої культури
Заочна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОКР «Молодший  спеціаліст» – 2 роки;
  • на базі повної загальної середньої  освіти  – 4 роки
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація
1 01 Освіта 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва. Вчитель художньої культури
Ступінь магістра
Денна форма навчання
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація Вступне фахове випробування
1 01 Освіта 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва. Вчитель Художньої культури Співбесіда з фундаментальних і спеціальних дисциплін

Іноземна мова

Термін навчання в магістратурі  – 1,5 року.

Заочна форма навчання
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація Вступне фахове випробування
1 01 Освіта 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) Вчитель музичного мистецтва. Вчитель Художньої культури Співбесіда з фундаментальних і спеціальних дисциплін

Іноземна мова

Термін навчання в магістратурі  – 1,5 року.

Станом на 01.10.2017 кількість студентів освітнього рівня бакалавр – 82 (денна форма), 107  (заочна форма); другого (магістерського) рівня вищої освіти – 44 (денна форма), 48 (заочна форма).

Перелік кафедр інституту:

Інститут підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя:

Академією педагогічних наук України; Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України; Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова; Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка; Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка; Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича; Університетом імені Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща); Інститутом музики Жешувського університету (Республіка Польща); Університетом М. Кюрі-Склодовської (м .Люблін, Республіка Польща); Полонійною Академією в Ченстохові та ін.

На факультеті культивуються такі види спорту: бадмінтон, футбол, волейбол, баскетбол, туризм, настільний теніс та інші.