Меню

Інститут музичного мистецтва

Рік заснування – 1962

Адреса (поштова) – 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. І. Франка, 11

Контактні телефони(03-244) 2-15-24, факс (03-244) 3-81-11

e-mail: muzped_ddpu@ukr.net

Директор навчально-наукового інституту музичного мистецтва – заслужений працівник культури України, професор кафедри методики музичного виховання і диригування Дацюк Степан Якович

Дацюк Степан Якович

Заст. директора з навчальної роботи – ст. викладач кафедри музикознавства та фортепіано, магістр педагогічної освіти Каралюс Марія Михайлівна

Каралюс Марія Михайлівна

Початкова назва інституту – музично-педагогічний факультет, з 2015 р. наказом ректора № 555 (від 29 грудня 2015 р) факультет реорганізовано та перетворено в Інститут музичного мистецтва. Попередні декани – Анатолій Рябчун (з 1962 по 1964 рр.), Василь Якуб’як (з 1964 по 1968 рр.), Левко Коцан (з 1968 по 1976 рр.), Корнель Сятецький (з 1976 по 1987 рр.), Степан Дацюк (з 1987 по 2016рр.).

З 2015 р. музично-педагогічний факультет реорганізовано в навчально-науковий інститут музичного мистецтва.

Інститут готує фахівців з таких спеціальностей:

Освітній рівень бакалавра
Денна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОР «Молодший спеціаліст» – 2 роки;
  • на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація
1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – художня культура Вчитель музичного мистецтва та художньої культури
Заочна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОР «Молодший спеціаліст» – 2 роки;
  • на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація
1 01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – художня культура Вчитель музичного мистецтва та художньої культури
Освітній рівень магістра
Денна форма навчання
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація Вступне фахове випробування
1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – художня культура Вчитель музичного мистецтва та художньої культури. Викладач (за профілем навчання) 1.Іноземна мова

2.Методика музичного виховання

Термін навчання в магістратурі – 1 рік і 4 місяці

Заочна форма навчання
№з/п Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Кваліфікація Вступне фахове випробування
1 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Музичне мистецтво). Спеціалізація – художня культура Вчитель музичного мистецтва та художньої культури. Викладач (за профілем навчання) 1.Іноземна мова

2.Методика музичного виховання

Термін навчання в магістратурі – 1 рік і 4 місяці

Станом на 01.10.2018 року в інституті навчаються 296 студентів. Кількість студентів освітнього рівня бакалавр – 74 студенти (денна форма), 95 студентів (заочна форма); другого (магістерського) рівня вищої освіти – 58 студентів (денна форма), 69 студентів (заочна форма).

Перелік кафедр інституту:

Інститут підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя:

Академією педагогічних наук України; Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України; Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова; Львівською національною музичною академією ім. М. Лисенка; Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника; Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка; Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича; Університетом імені Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща); Інститутом музики Жешувського університету (Республіка Польща); Університетом М. Кюрі-Склодовської (м .Люблін, Республіка Польща); Полонійною Академією в Ченстохові та ін.