Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія»

Скотна Надія Володимирівна

НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА СКОТНА

Ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

 

Перейти на веб-сайт: http://phph.ddpu.drohobych.net/

Шановні колеги, автори та читачі!

Хочемо запросити вас до дослідницького співтовариства

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Приєднуйтеся до нас!

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Рік заснування: 2004

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 21249-11049Р від 27.02.2015 р.

Реєстрація у ДАК України: Перереєстровано і затверджено постановою від 26 січня 2011 р. № 1-05/1

Мова видання: українська, російська, чеська, англійська.

Періодичність: 1 раз на рік.

Галузь науки: філологічні науки.

Проблематика: актуальні  проблеми сучасної філології.

Оновлено: 13 Листопад, 2017