Філологічний факультет

Рік заснування – 1940.

Адреса – вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100.

Контактні телефони(03244) 2-25-80, (03244) 2-22-83.

Електронна адресаfilfakddpu@ukr.net

Перезентація спеціальності “Середня освіта (польська мова і література)”

Польська філологія у Дрогобичі запрошує на навчання! (ВІДЕО)

В.о. декана кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови  Стецик Марія СтепанівнаСтецик Марія Степанівна

Заступник декана факультету з навчальної роботи кандидат філологічних наук, доцент Лазірко Наталія Орестівна

Лазірко Наталія Орестівна

Заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці кандидат філологічних наук, доцент Дмитрів Ірина Іванівна

Дмитрів Ірина Іванівна

 

Початкова назва факультету – філологічний.

Попередні декани факультету: М. Нехотящий, І. Коцовський, О.Тіло, І. Співак, І. Іщенко, Є. Черницький, Т. Комаринець, К. Яскевич, Л. Краснова, О. Тарасюк, Е. Кравченко, Я. Радевич-Винницький, В. Винницький,  Я. Яремко.

Факультет готує фахівців з таких спеціальностей:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Денна форма навчання

Термін навчання – 4 роки

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності і спеціалізації Кваліфікація
1. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Англійська мова і література) Вчитель української мови і літератури. Вчитель англійської мови і літератури
2. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Німецька мова і література) Вчитель української мови і літератури. Вчитель німецької мови і літератури
3. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Польська мова і література) Вчитель української мови і літератури. Вчитель польської мови і літератури
4. 01 Освіта 014 Середня освіта (Польська мова і література, Українська мова і література) Вчитель польської мови і літератури. Вчитель української мови і літератури
5. 01 Освіта 014 Середня освіта (Польська мова і література, Англійська мова і література) Вчитель польської мови і літератури. Вчитель англійської мови і літератури
Заочна форма навчання

Терміни навчання:

  • на базі ОКР „Молодший спеціаліст” – 2 роки;
  • на базі повної загальної середньої освіти – 4 роки.

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності і спеціалізації Кваліфікація
1. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література) Вчитель української мови і літератури
2. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Англійська мова і література) Вчитель української мови і літератури. Вчитель англійської мови і літератури
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Денна форма навчання

Термін навчання – 1,5 року

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності і спеціалізації Кваліфікація
1. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література) Вчитель української мови і літератури. Вчитель зарубіжної літератури
2. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Мова і література (англійська)) Вчитель української мови і літератури. Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури
3. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Мова і література (німецька)) Вчитель української мови і літератури. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури
4. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Мова і література (польська)) Вчитель української мови і літератури. Вчитель польської мови і зарубіжної літератури
5. 01 Освіта 014 Середня освіта (Польська мова і література) Вчитель польської мови і літератури
Заочна форма навчання

Термін навчання – 1,5 року

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності і спеціалізації Кваліфікація
1. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література) Вчитель української мови і літератури. Вчитель зарубіжної літератури
2. 01 Освіта 014 Середня освіта (Українська мова і література, Мова і література (англійська)) Вчитель української мови і літератури. Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури
7. 01 Освіта 014 Середня освіта (Польська мова і література) Вчитель польської мови і літератури

Загальна кількість студентів: ОКР бакалавр – 200 (денна форма), 70 (заочна форма), ОКР магістр 47 (денна форма), 46 (заочна форма) станом на 12.02.2018

Перелік кафедр факультету:

Факультет підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя:

Інститутом української мови АН України, Інститутом мовознавства НАН України імені О.О.Потебні, Рівненським інститутом слов’янознавства Київського славістичного університету, Київським національним університетом „Києво-Могилянська академія”, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської, Жешувським університетом, Ряшівським університетом, Католицьким університетом у Любліні, Українським Вільним університетом.

На факультеті культивуються такі види спорту: легка атлетика, міні-футбол, настільний теніс, волейбол.