Біолого-природничий факультет

Факультет Біолого-природничий
Рік заснування 1998
Адреса (поштова) 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23
Контактні телефони (03244) 3-77-00

e-mail: bioddpu@ukr.net

Освітній процес

Біологічний Факультет

Світлана Ярославівна Волошанська

Декан факультету кандидат біологічних наук, доцент Світлана Ярославівна Волошанська

Заступник декана факультету:

Григорій Михайлович Коссакз навчальної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент Григорій Михайлович Коссак;

Василь Іванович Стахівз науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці – кандидат біологічних наук, доцент Василь Іванович Стахів;

Тарас Богданович Скробачз виховної роботи – кандидат сільсько-господарських наук, доцент Тарас Богданович Скробач.

Секретар факультету Мар’яна Михайлівна Кравців.

Диспетчер факультету Надія Тарасівна Філь.

Початкова назва факультету Біологічний

Попередні декани факультету кандидат медичних наук, доцент Олександр Іванович Алексєєв

Факультет готує фахівців таких спеціальностей:

Бакалавр, денна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 50 3р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 50 3р 10м
09 Біологія 091 Біологія Біологія 50 3р 10м

 

Бакалавр (із нормативним терміном навчання 2р 10м (на другий курс) із ступенем молодшого спеціаліста), денна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 2р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта  (Хімія, інформатика) 2р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 2р 10м
09 Біологія 091 Біологія Біологія 2р 10м
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 2р 10м

 

Бакалавр, заочна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 25 3р 10м

 

Магістр, денна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 35 1р 4м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта  (Хімія, інформатика) 10 1р 4м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 20 1р 4м
09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем 15 1р 4м
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 15 1р 4м

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Магістр, денна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 10 1р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта  (Хімія) 5 1р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) 10 1р 10м
09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем 10 1р 10м

 

Магістр, заочна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 10 1р 10м
На біолого-природничому факультеті
реалізація програма Подвійний диплом.

Освітній ступінь бакалавр
(дистанційне навчання з курсом практичної підготовки
у лабораторіях Полонійної академії)
Спеціальність:  Біотехнологія
Термін навчання  –  4 роки.
Полонійна академія в м. Ченстохова (Польща)

Кількість студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 269; станом на 01.10.2019 р.

Перелік кафедр та підрозділів:

кафедра біології та хімії

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент С.С. Монастирсська);

кафедра анатомії, фізіології та валеології  

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент В.М. Філь);

кафедра екології та географії

– (завідувач – кандидат географічних наук, доцент Н.Г.Кучманич);

Інші структурні підрозділи факультету:

Фундаментальні та прикладні дослідження виконуються на базі науково-дослідних лабораторій :

 • екологічного моніторингу
 • хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії
 • теоретичної та експериментальної екології
 • медико-біологічних проблем здоров’я людини
 • експериментальної біології
 • та науково-виробничої лабораторії лікарських рослин

Міжнародні центри :

українсько-бельгійський Центр екології та здоров’я людини – Еми Франц Какельберг – президент

спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем – Ровшан Ібрагімхаліл Халілов – директор, Тарас Кравецький – керівник

Факультет підтримує наукові зв’язки:

з навчальними закладами України:

 • Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова (Одеса)
 • Запорізьким національним університетом (Запоріжжя)
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Львів)
 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (Луцьк)
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка (Тернопіль)
 • Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини (Умань)
 • Національним університетом „Львівська політехніка” (Львів)
 • Подільським аграрно-технічним університетом (Кам’янець-Подільський)

з науковими установами України:

 • Інститутом фізіології імені О.О.Богомольця (м. Київ)
 • Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів)
 • Інститутом біології клітини НАНУ (Львів)
 • Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Оброшино)
 • Інститутом олійних культур УААН (Запоріжжя)

Міжнародні зв’язки біолого-природничого факультету охоплюють такі країни, як Польща, Білорусь, Бельгія, Японія, Китай та Азербайджан

Закордонні партнери :

Республіка Польща

 • Жешувський університет
 • Легницька вища професійна школа ім. Вітелона
 • Полонійна академія в Ченстохові

Білорусія

 • Барановицький державний університет

Бельгія

 • Університет прикладних наук VIVES
 • Міжнародна неприбуткова організація VZW «ORADEA»

Японія

 • Національний інститут прогресивної індустріальної науки і технології

Китай

 • Уханський технологічний університет

Азербайджан

 • Гянджинський державний університет
 • Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджан

Проблематика співробітництва :

 • стан та охорона навколишнього середовища;
 • екологічні проблеми індустрії рекреаційного комплексу міст Трускавця, Стебника, Борислава;
 • розробка міжнародних еколого-пізнавальних туристичних маршрутів пограниччя України та Польщі;
 • дослідження уповільненя процесів деградації грунтів, викликаної водною ерозією.
 • проблеми здорового способу життя в контексті екології людини.

Участь у Міжнародних проектах :

 • проект ЄС (PL-BL-UA) „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”
 • проект ВООЗ „НІЗ (неінфекційні захворювання) : профілактика та зміцнення здоров’я в Україні”

Doctor Honoris Causa  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, представлені колективом факультету:

 • Еми Франц Какельбергпрезидент Міжнародної інституції „DISOP” (2007)
 • Патрік Марсель Беллінк – президент VZW «ORADEA» (2016)
 • Йоріс Хіндрікс – професор, ректор Університету прикладних наук VIVES (2018)
 • Ришард Казімєж Пісарскі – професор, ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в Легниці (2019)

Міжнародні науково-практичні конференції :

 • „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”
 • „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”

Міжнародні наукові видання :

 • Acta Carpatica
 • Human Health: Realities and Prospects

 

Колективи художньої самодіяльності факультету  немає
На факультеті культивуються такі види спорту футбол, волейбол, настільний теніс, легка атлетика, армрестлінг.

Біолого-природничий факультет
Дрогобицького державного педагогічного університету
запрошує на навчання вступників на денну та заочну форму здобуття освіти.

Основні напрямки освітньо-навчальної та наукової діяльності біолого-природничого факультету:

біологія, хімія, географія, екологія

До послуг студентів сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії, комп’ютерний клас, гуртожиток. Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі. Факультет співпрацює із західними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких передбачають стажування та продовження навчання за кордоном. Місця працевлаштування: установи освіти та охорони здоров’я, екологічні служби, санаторії, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Студенти мають можливість пройти заочно навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

Для вступу необхідно подати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) із таких предметів:

 • 05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)(денна і заочна форми здобуття освіти) – українська мова та література, біологія,  хімія або математика;
 • 07 Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)(денна форма здобуття освіти) – українська мова та література, географія, математика або іноземна мова.
 • 091 Біологія(денна форма здобуття освіти) – українська мова та література, біологія,  математика або хімія, або іноземна мова;

Випускники медичних училищ, коледжів можуть вступати на 2 курс денної форми здобуття освіти (з нормативним строком навчання) на спеціальності  014 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», 014 «Середня освіта (Хімія)», 014 «Середня освіта (Географія), 091 «Біологія» та 101 «Екологія».  При вступі на ці спеціальності потрібно подати сертифікат ЗНО з української мови і літератури 2017-2020 років.

(82200, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 23, на сайті: http://dspu.edu.ua/biolog/)