Біолого-природничий факультет

Факультет Біолого-природничий
Рік заснування 1998
Адреса (поштова) 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23
Контактні телефони (03244) 3-77-00

e-mail: bioddpu@ukr.net

Біологічний Факультет

Світлана Ярославівна Волошанська

Декан факультету кандидат біологічних наук, доцент Світлана Ярославівна Волошанська

Заступник декана факультету:

з навчальної роботи – канд. пед. наук, доцент Григорій Михайлович Коссак;

Григорій Михайлович Коссакз наукової роботи – канд. біол. наук, доцент Василь Іванович Стахів;

Василь Іванович Стахівз виховної роботи – канд. с.-г. наук, доцент Тарас Богданович Скробач.

Тарас Богданович Скробач

Секретар факультету Мар’яна Михайлівна Кравців.

Диспетчер факультету Надія Тарасівна Філь.

Початкова назва факультету Біологічний

Попередні декани факультету канд. мед. наук, доцент Олександр Іванович Алексєєв

Факультет готує фахівців таких спеціальностей:
Освітній ступінь бакалавр
Денна  форма навчання
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
014
Середня освіта
Середня освіта (хімія, інформатика)
014
Середня освіта
Середня освіта (біологія, хімія)
091
Біологія
Біологія
014
Середня освіта
Середня освіта (географія, біологія)
Середня освіта (географія, мова і література (англійська)
101
Екологія
Екологія
Термін навчання – 4 роки.
 
Освітній ступінь бакалавр
Денна  форма навчання
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
091
Біологія
Біологія
Термін навчання на базі ОКР «Молодший  спеціаліст» – 2 роки.
 
Освітній ступінь бакалавр
Заочна  форма навчання
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
014
Середня освіта
Середня освіта (біологія, хімія)
Термін навчання – 4 роки.
 
Освітній ступінь  магістр
Денна форма навчання
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
014
Середня освіта
Середня освіта (біологія, хімія)
014
Середня освіта
Середня освіта (хімія, інформатика)
091
Біологія
Лабораторна діагностика біологічних систем
101
Екологія
Екологія

Термін навчання в магістратурі  – 1,5 року.

 
Освітній ступінь  магістр
Заочна форма навчання
Спеціальність
Спеціалізація (освітня програма)
Код
Назва
014
Середня освіта
Середня освіта (біологія, хімія)
091
Біологія
Лабораторна діагностика біологічних систем

Термін навчання в магістратурі  – 1,5 року.

 

Другий диплом.
Освітній ступінь бакалавр
(дистанційне навчання з курсом практичної підготовки
у лабораторіях Полонійної академії)
Спеціальність:  Біотехнологія
Термін навчання   4 роки.
Полонійна академія в м. Ченстохова (Польща)

 

Кількість студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 244; ОКР спеціаліст – 16; другого (магістерського) рівня вищої освіти – 18 станом на 06.02.2017 р.

Перелік кафедр та підрозділів:
кафедра біології та хімії

– (завідувач – доктор біологічних наук, професор М.І.Кузьмак);

кафедра анатомії, фізіології та валеології

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент В.М. Філь);

кафедра екології та географії

– (завідувач – доктор сільськогосподарських наук, професор А.Г.Дзюбайло);

Інші структурні підрозділи факультету:

Центр екології та здоров’я людини:

 • лабораторія теоретичної та експериментальної екології;
 • науково-дослідна лабораторія медико-біологічних основ здоров’я;
 • науково-дослідна лабораторія хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії.
 • волонтерський консультативно-валеологічний центр «Паросток».

Факультет підтримує зв’язки:

з навчальними закладами України:

 • Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова (Одеса);
 • Запорізьким національним університетом (Запоріжжя);
 • Львівським національним університетом імені Івана Франка (Львів);
 • Східноєвропейським національним університетом імені Л.Українки (Луцьк);
 • Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (Умань);
 • Клугино-Башкирівська гімназія (Чугуїв, Харківська область).  

з науковими установами України :

 • Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів);
 • Інститутом біології клітини НАНУ (Львів);
 • Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Оброшино);
 • Інститутом фізіології імені О.Богомольця НАНУ, відділ експериментальної бальнеології (Трускавець);
 • Інститутом олійних культур УААН (Запоріжжя);

з університетами зарубіжжя :

 • Жешувським університетом імені Королеви Ядвіги (Польща);
 • Воєводство інспекторові охорони середовища в Жешуві (Польща).
 • Полонійною Академією в Ченстохові (Польща);
 • Міжнародною інституцією „DISOP” (Бельгія);
 • Університетським коледжем KATHO VIVES (Бельгія);
 • Гянджинським державним університетом (Азербайджан);
 • Інститутом радіаційних проблем НАН Азербайджану (Азербайджан);
 • Wuhan University of Technology acting through State Key Laboratory of Silicate Materials for Architectures (China).

Колективи художньої самодіяльності факультету  немає
На факультеті культивуються такі види спорту футбол, волейбол, настільний теніс, легка атлетика, армрестлінг.

 

Біолого-природничий факультет

Дрогобицького державного педагогічного університету

запрошує на навчання вступників на денну та заочну форму.

Основні напрямки освітньо-навчальної та наукової діяльності біолого-природничого факультету:

біологія, хімія, географія, екологія

До послуг студентів сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії,

комп’ютерний клас, гуртожиток. Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі. Факультет співпрацює із західними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких передбачають стажування та продовження навчання за кордоном. Місця працевлаштування: установи освіти та охорони здоров’я, екологічні служби, санаторіях, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Студенти мають можливість пройти заочно навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

Для вступу необхідно подати сертифікат

Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) із таких предметів:

 • біологія (денна і заочна форми навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія, математика або історія України;
 • екологія (денна і заочна форми навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія, географія або історія України;
 • хімія (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), математика, хімія або біологія;
 • географія (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), історія України, географія або іноземна мова (англійська мова).

Випускники медичних училищ, коледжів можуть вступати на спеціальність Біологія (скорочений термін навчання, 2 роки) без сертифіката ЗНО на основі вступних випробувань.

Абітурієнти, які навчаються на підготовчих курсах у ДДПУ ім. І. Франка з природничих дисциплін отримують додатково до 6 балів.

(82200, м. Дрогобич, вул.. Шевченка, 23, на сайті: www.Drohobych.net)