Біолого-природничий факультет

Факультет Біолого-природничий
Рік заснування 1998
Адреса (поштова) 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23
Контактні телефони (03244) 3-77-00

e-mail: bioddpu@ukr.net

Біологічний Факультет

Світлана Ярославівна Волошанська

Декан факультету кандидат біологічних наук, доцент Світлана Ярославівна Волошанська

Заступник декана факультету:

Григорій Михайлович Коссакз навчальної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент Григорій Михайлович Коссак;

Василь Іванович Стахівз науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці – кандидат біологічних наук, доцент Василь Іванович Стахів;

Тарас Богданович Скробачз виховної роботи – кандидат сільсько-господарських наук, доцент Тарас Богданович Скробач.

Секретар факультету Мар’яна Михайлівна Кравців.

Диспетчер факультету Надія Тарасівна Філь.

Початкова назва факультету Біологічний

Попередні декани факультету кандидат медичних наук, доцент Олександр Іванович Алексєєв

Факультет готує фахівців таких спеціальностей:

Освітній ступінь бакалавр
Бакалавр, денна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 50 3р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта  (Хімія, інформатика) 50 3р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 50 3р 10м
Середня освіта (Географія, мова і література (англійська))
09 Біологія 091 Біологія Біологія 25 3р 10м
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 50 3р 10м

Бакалавр (із скороченим терміном навчання), денна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
09 Біологія 091 Біологія Біологія 25 1р 10м

Бакалавр, заочна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни

навчання

Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)

 

50 3р 10м

Магістр, денна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Спеціалізація (освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 50 1р 4м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта

(Хімія, інформатика)

15 1р 4м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 30 1р 4м
09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем 25 1р 4м
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 15 1р 4м

Магістр, заочна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Спеціалізація (освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 25 1р 4м
На біолого-природничому факультеті
реалізація програма Подвійний диплом.

Освітній ступінь бакалавр
(дистанційне навчання з курсом практичної підготовки
у лабораторіях Полонійної академії)
Спеціальність:  Біотехнологія
Термін навчання  –  4 роки.
Полонійна академія в м. Ченстохова (Польща)

Кількість студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 306;; станом на 01.10.2018 р.

Перелік кафедр та підрозділів:

кафедра біології та хімії

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент С.С. Монастирсська);

кафедра анатомії, фізіології та валеології  

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент В.М. Філь);

кафедра екології та географії

– (завідувач – кандидат географічних наук, доцент Н.Г.Кучманич);

Інші структурні підрозділи факультету:

Центр екології та здоров’я людини:

 • лабораторія теоретичної та експериментальної екології;
 • науково-дослідна лабораторія медико-біологічних основ здоров’я;
 • науково-дослідна лабораторія хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії.
 • волонтерський консультативно-валеологічний центр «Паросток».
Факультет підтримує зв’язки:

з навчальними закладами України:

 • Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова (Одеса);
 • Запорізьким національним університетом (Запоріжжя);
 • Львівським національним університетом імені Івана Франка (Львів);
 • Східноєвропейським національним університетом імені Л.Українки (Луцьк);
 • Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (Умань);
 • Клугино-Башкирівська гімназія (Чугуїв, Харківська область).  

з науковими установами України :

 • Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів);
 • Інститутом біології клітини НАНУ (Львів);
 • Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Оброшино);
 • Інститутом фізіології імені О.Богомольця НАНУ, відділ експериментальної бальнеології (Трускавець);
 • Інститутом олійних культур УААН (Запоріжжя);

з університетами зарубіжжя :

 • Жешувським університетом імені Королеви Ядвіги (Польща);
 • Воєводство інспекторові охорони середовища в Жешуві (Польща).
 • Полонійною Академією в Ченстохові (Польща);
 • Міжнародною інституцією „DISOP” (Бельгія);
 • Університетським коледжем KATHO VIVES (Бельгія);
 • Гянджинським державним університетом (Азербайджан);
 • Інститутом радіаційних проблем НАН Азербайджану (Азербайджан);
 • Wuhan University of Technology acting through State Key Laboratory of Silicate Materials for Architectures (China).

Колективи художньої самодіяльності факультету  немає
На факультеті культивуються такі види спорту футбол, волейбол, настільний теніс, легка атлетика, армрестлінг.

Біолого-природничий факультет
Дрогобицького державного педагогічного університету
запрошує на навчання вступників на денну та заочну форму.

Основні напрямки освітньо-навчальної та наукової діяльності біолого-природничого факультету:

біологія, хімія, географія, екологія

До послуг студентів сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії, комп’ютерний клас, гуртожиток. Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі. Факультет співпрацює із західними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких передбачають стажування та продовження навчання за кордоном. Місця працевлаштування: установи освіти та охорони здоров’я, екологічні служби, санаторіях, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Студенти мають можливість пройти заочно навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

Для вступу необхідно подати сертифікат

Українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО) із таких предметів:

 • 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) (денна і заочна форми навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія,  хімія або математика;
 • 014.06 Середня освіта (Хімія, Інформатика) (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), хімія, біологія або математика;
 • 014.07 Середня освіта (Географія, біологія або іноземна мова) (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), історія України, географія або іноземна мова (англійська мова).
 • 091 Біологія (денна форма навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія,  хімія або іноземна мова;
 • 101 Екологія (денна і заочна форми навчання) – українська мова та література (базовий рівень), біологія, хімія або географія.

Випускники медичних училищ, коледжів можуть вступати на спеціальність Біологія (скорочений термін навчання, 2 роки) без сертифіката ЗНО на основі вступних випробувань.

Абітурієнти, які навчаються на підготовчих курсах у ДДПУ ім. І. Франка з природничих дисциплін отримують додатково до 6 балів.

(82200, м. Дрогобич, вул.. Шевченка, 23, на сайті: www.Drohobych.net)