Меню

«

До відома випускників університету

Інформуємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надається у порядку, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки від 19 грудня 2019 року №1588, одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового  мінімуму  для  працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Мають право на отримання одноразової адресна грошової допомоги за умови укладення на строк не менш як три роки договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти:

– випускники денної форми навчання університету, які навчалися за державним замовленням та здобули ступінь бакалавра або магістра із зазначених вище спеціальностей у 2023 році;

– випускники університету денної форми навчання, які навчались за державним замовленням і здобули ступінь магістра із зазначених вище спеціальностей за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні 2022 року.

Випускники університету до 10 жовтня  2023 року повинні подати у відділ кадрового забезпечення та документообігу (каб. 11 навчального корпусу №1, вул. І.Франка, 24) заяву про надання допомоги та такі документи:

  1. Оригінал договору про роботу строком не менш як три роки на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.
  2. Засвідчену випускником та роботодавцем копію трудової книжки (першої сторінки та сторінки(ок) із записом про працевлаштування у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти).
  3. Засвідчену випускником копію паспорта (усіх заповнених сторінок та додатків (за наявності)).
  4. Засвідчену випускником копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків/ідентифікаційного коду (за наявності).
  5. Оригінал довідки з місця роботи про те, що він працює на посаді педагогічного працівника, який забезпечує здобуття загальної середньої освіти (надається у випадках, коли заявник працює в навчально-виховних комплексах «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»).
  6. Оригінал витягу з наказу (засвідчену випускником та роботодавцем копію наказу) про прийняття на роботу на посаду педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти.

Університет на підставі доведеної Міністерством освіти і науки України кількості одержувачів допомоги та документів заявника здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.

Звертаємо увагу, що у разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до університету.

Університет повертає зазначені кошти до державного бюджету.

У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до встановлених законодавством вимог.