Меню

Відділ кадрів

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 11,
тел. (03-244) 2-20-54
e-mail: kadry@dspu.edu.ua

Відділ кадрів є структурним підрозділом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та підпорядкований ректорові.

Відділ кадрів – це структурний підрозділ загальної системи управління, на який покладаються обов’язки реалізації кадрової політики університету. Спеціалісти цього відділу проводять аналітичну й оперативну роботи, здійснюють виконавчі, розпорядчі, контролюючі та координаційні функції в сфері управління персоналом.

У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.

 

Задачі та функції відділу кадрів
 • складання розпорядчих документів за особовим складом;
 • організація документообігу, що забезпечує оперативний контроль за рухом та виконанням доручень керівництва в роботі з кадрами;
 • організація контролю за виконанням наказів по кадрах;
 • облік особового складу при прийнятті, переведенні та звільненні працівників;
 • облік і реєстрація документів по кадрах;
 • облік заохочень та дисциплінарних стягнень;
 • облік надання відпусток;
 • облік змін, що стосуються особи працівника;
 • оформлення, ведення та облік трудових книжок;
 • оформлення документів про призначення пенсій;
 • підготовка документів для державної статистичної звітності;
 • підготовка документів для звітності, яка подається в державну службу зайнятості;
 • підготовка документів до архівного зберігання;
 • співпраця з профспілками та керівництвом організації в розробці та укладанні колективного договору.