Меню

Відділ кадрового забезпечення та документообігу

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, каб. 11, каб.14 (архів)
тел. (03-244) 2-20-54
e-mail: kadry@dspu.edu.ua

e-mail: arhiv@dspu.edu.ua (для роботи з архівом)

Відділ кадрового забезпечення та документообігу є структурним підрозділом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка та підпорядкований ректорові.

Основними завданнями відділу є:

  • здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу;
  • документальне оформлення трудових відносин (оформлення прийняття на роботу, переведення, переміщень і звільнення працівників, облік відпусток працівників і здійснення контролю за їх наданням тощо);
  • ведення та зберігання особових справ працівників та студентів;
  • організація та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що працюють та навчаються в Університеті;
  • організація ведення діловодства в Університеті, забезпечення єдиного порядку роботи з документами відповідно до законодавства;
  • забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до Університету;
  • зберігання архівних документів, що нагромадилися за час діяльності Університету, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян;
  • надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам.

У своїй роботі відділ кадрового забезпечення та документообігу керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.