Факультет початкової освіти та мистецтва

1Герб ФПМО – копіяrysunok1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рік заснування – 1979

Адреса (поштова) – вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич Львівської області, 82100
Контактні телефонии: (0324) 41-34-07
e-mail: pedfak_ddpu@ukr.net

Іван Михайлович КутнякюДекан факультету початкової та мистецької освіти – кандидат філософських наук, доцент, Відмінник освіти України Іван Михайлович Кутняк. 2005 року захистив кандидатську дисертацію “Феномен свідомості в інтеракціях “життєвого світу” людини”. Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

 

Любов Степанівна Баб’як-БілецькаЗаступник декана з навчальної роботи – кандидат фізико-математичних наук, доцент, Відмінник освіти України Любов Степанівна Баб’як-Білецька. 2003 року захистила кандидатську дисертацію ”Асимптотика розв’язків еволюційних рівнянь у банаховому просторі”. Автор понад 165 наукових та навчально-методичних праць.

 

Заступник декана з наукової роботи та міжнародної співпраці  – кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Ігорівна Луців.  2013 року захистила дисертацію “Шкільна драма у змісті навчання і виховання учнівської молоді в Україні (ХVІІ-ХVІІІ ст.)”  Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

 

Фото - Заступник декана з соціальної роботи
Заступник декана з соціальної роботи  – кандидат психологічних наук, доцент Оксана Омелянівна Жигайло. 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Структурно-динамічні особливості формування Я-концепції молодшого школяра». Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

Світлана Петрівна Гірняк – голова конференції трудового колективу факультету, доктор філологічних наук, доцент


 

Петро Іванович Фриз – голова профспілкового бюро факультету, кандидат мистецтвознавства, доцент


 

Ірина Олегівна Печерських –  секретар деканату


 

Наталія Іванівна Дзіковська  – секретар деканату

 

Руслана Зіновіївна Даниляк  – методист заочної форми навчання, кандидат педагогічних наук

 

Марія Іванівна Дорошевич  – диспетчер


 

Ростислав Богданович Матковський  – інженер першої категорії


Початкова назва факультету – факультет підготовки вчителів початкових класів. З 2015 р. факультет має назву – Факультет початкової та мистецької освіти.

 

Попередні декани факультету:

Арутюнова Галина Опанасівна, кандидат педагогічних наук, доцент;

Лялюк Тетяна Омелянівна, кандидат філософських наук, доцент;

Грицик Мирослав Іванович, кандидат філологічних наук, доцент.

 

Факультет готує фахівців таких спеціальностей:

 

Денна форма навчання

№ з/п Спеціальність Спеціалізації Термін навчання
Перший (бакалаврський) рівень
На базі загальноосвітньої школи
1. 013 Початкова освіта англійська мова 3 роки 10 місяців
2. 013 Початкова освіта інформатика 3 роки 10 місяців
3. 013 Початкова освіта образотворче мистецтво 3 роки 10 місяців
4. 013 Початкова освіта хореографія 3 роки 10 місяців
5. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 3 роки 10 місяців
6. 024 Хореографія 3 роки 10 місяців
На основі молодшого спеціаліста
7. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 10 місяців
8. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 10 місяців
Другий (магістерський) рівень
1. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 4 місяці
2. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 4 місяці
3. 013 Початкова освіта образотворче мистецтво 1 рік 4 місяці
4. 013 Початкова освіта хореографія 1 рік 4 місяці
5. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 рік 4 місяці
6. 024 Хореографія 1 рік 4 місяці
7. 013 Початкова освіта 1 рік 10 місяців
8. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 рік 10 місяців
9. 024 Хореографія 1 рік 10 місяців
 

 Заочна форма навчання

№ з/п Напрям підготовки/ спеціальність Спеціалізації Термін навчання
Перший (бакалаврський) рівень
На базі загальноосвітньої школи
1. 013 Початкова освіта англійська мова 3 роки 10 місяців
2. 013 Початкова освіта інформатика 3 роки 10 місяців
На основі молодшого спеціаліста
1. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 10 місяців
2. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 10 місяців
3. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1 рік 10 місяців
4. 024 Хореографія 1 рік 10 місяців
Другий (магістерський) рівень
1. 013 Початкова освіта англійська мова 1 рік 4 місяці
2. 013 Початкова освіта інформатика 1 рік 4 місяці
3. 013 Початкова освіта 1 рік 10 місяців

 

Кількість студентів станом на 1.10.2021 року – 557, з них: 275 д.ф.н. та 282 з.ф.н.

 

Денна Заочна Разом
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

185 154  339
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

90 128  218
Всього 275 282 557

 

Перелік кафедр факультету

 • Кафедра педагогіки і методики початкової освіти (завідувач – доктор педагогічних наук, доцент Садова Ірина Ігорівна)
 • Кафедра математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – доктор педагогічних наук, професор Володимир Юльянович Ковальчук)

 • Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі (завідувач – доктор філологічних наук, професор Марія Юліанівна Федурко)
 • Кафедра культурології та мистецької освіти (завідувач – кандидат філософських наук, доцент Валентина Іванівна Дротенко )

 

Факультет підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя

 • Інститут вищої освіти НАПН України
 • Інститут педагогіки НАПН України
 • Інститут української мови НАН України
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Мукачівський державний університет
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Остравський університет в Остраві (Чеська Республіка)
 • Брненський університет імені Масарика (Чеська Республіка)
 • Жешувський університет (Республіка Польща)
 • Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла II (Республіка Польща)
 • Північний університетський центр у Бая-Маре (Румунія)
 • Резекненська академія технологій (Латвія).

 

Колективи художньої самодіяльності факультету

 • Вокальний дует «Чарівні галичанки»
 • Вокальний-хореографічний гурток «Вишиванка»
 • Хореографічний гурток «Нова хвиля»
 • Ансамбль сучасного танцю «Імпресія»

 

На факультеті культивуються такі види спорту: шахи, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, туризм.

 

Оновлено: 13 Вересень, 2022