Факультет початкової освіти та мистецтва

Адреса факультету: вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100;

Вул. І.Франка, 11, м. Дрогобич (на час воєнного стану)

e-mail: fpom@dspu.edu.ua

Тел.: (0324) 41-34-07

 

Факультет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за такими спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень

 • 013 Початкова освіта та англійська мова
 • 013 Початкова освіта та інформатика
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія

Другий (магістерський) рівень

 • 013 Початкова освіта та англійська мова
 • 013 Початкова освіта та інформатика
 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • 025 Музичне мистецтво

До складу факультету входить 4 кафедри, на яких працює 57 викладачів, 9 концертмейстерів та 6 працівників навчально-допоміжного персоналу. Серед науково-педагогічних працівників 7 докторів наук, професорів та 37 кандидатів наук, доцентів.

 

Факультет підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя

 • Академія педагогічних наук України
 • Брненський університет імені Масарика (Чеська Республіка)
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 • Державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет
 • Жешувський університет (Республіка Польща)
 • Інститут вищої освіти НАПН України
 • Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України
 • Інститут музики Жешувського університету (Республіка Польща)
 • Інститут педагогіки НАПН України
 • Інститут української мови НАН України
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Куявський університет у Влоцлавеку (Республіка Польща)
 • Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла II (Республіка Польща)
 • Мукачівський державний університет
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 • Остравський університет в Остраві (Чеська Республіка)
 • Північний університетський центр у Бая-Маре (Румунія)
 • Полонійна Академія в Ченстохові (Республіка Польща)
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 • Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
 • Резекненська академія технологій (Латвія).
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Університет імені Яна Кохановського у м. Кельце (Республіка Польща)
 • Університет Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Республіка Польща)
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича