Меню

Центр країн Західної Європи

Рік заснування – 2008.

Адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24, кім. 31

тел.: (0038 03244) 3-39-36

Керівник – кандидат філологічних наук, доцент ЛОПУШАНСЬКИЙ Ярослав Михайлович

 НІМЕЦЬКІ СТИПЕНДІАЛЬНІ ФОНДИ

 АВСТРІЙСЬКІ СТИПЕНДІАЛЬНІ ФОНДИ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Центр країн Західної Європи є структурним підрозділом Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка для організації міжнародної діяльності університету та реалізації міжнародних проектів у рамках угод про співпрацю із зарубіжними партнерами країн Західної Європи;
 2. Центру країн Західної Європи підпорядковані діяльність та функціонування Австрійської бібліотеки в контексті навчально-виховного процесу та міжнародної співпраці університету;
 3. Діяльність Центру регулюється Статутом Університету, нормативно-правовими актами про міжнародну діяльність, наказами ректора та положенням про відділ міжнародних проектів.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ Центру Країн Західної Європи

Основною метою діяльності Центру є налагодження і поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами та культурно-освітніми установами країн Західної Європи з урахуванням наступних першочергових завдань:

 1. Сприяння інтеграції ДДПУ імені Івана Франка у Болонський процес шляхом проведення просвітницької діяльності серед студентів та професорсько-викладацького складу університету.
 2. Створення інформаційної бази даних про освітні пропозиції вищих навчальних закладів країн Західної Європи та поширення цієї інформації серед студентів та викладачів університету.
 3. Сприяння в розробці науково-освітніх проектів за участю ДДПУ імені Івана Франка та університетів країн Європейського Союзу в науково-освітній та культурологічній галузях.
 4. Акумуляція та поширення інформації про стипендіальні програми, навчальні та наукові гранти Євросоюзу, а також програми навчання у ВНЗ за кордоном. Організація закордонних стажувань викладачів, аспірантів і студентів, участь у наукових проектах.
 5. Сприяння в організації і проведенні науково-практичних семінарів і конференцій, культурно-мистецьких заходів за участю науковців країн Західної Європи.
 6. Поглиблення науково-культурного співробітництва з провідними університетами та культурними інституціями Австрії, Німеччини, Бельгії і Великобританії.
 7. Забезпечення діяльності та функціонування Австрійської бібліотеки.
 8. Популяризація науково-культурної спадщини і сучасного політико-економічного і соціального розвитку України в країнах Західної Європи (участь у конференціях, семінарах, художньо-мистецьких фестивалях, виставках, творчих конкурсах тощо).

 

ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

 

 1. Налагодження та розвиток співпраці з науковими та навчальними закладами країн Західної Європи.
 2. Акумуляція інформації про стипендіальні програми, навчальні та наукові гранти Євросоюзу, а також програми навчання у ВНЗ за кордоном, поширення цієї інформації серед зацікавлених осіб (консультації, допомога при оформленні документації тощо).
 3. Координація спільної науково-дослідницької та культурної діяльності (семінари, конференції, наради, театрально-культурні заходи і презентації) із західноєвропейськими науковими і культурними установами.
 4. Пошук нових партнерів ДДПУ та налагодження з ними кооперації у сферах:

 

 • обміну науковцями (стажування, наукові дослідження, міжнародні конференції та ін.);
 • обміну студентами (навчання, практики, студентські конференції);
 • підготовки спільних публікацій та інших видів результатів наукових і науково-методичних досліджень;
 • обміну науковою, навчально-методичною літературою, технічними засобами навчання;
 • організації спільних культурно-освітніх проектів (дні культури, художньо-мистецькі фестивалі, виставки, творчі конкурси і т.п.).
 1. Підготовка та організація візитів офіційних делегацій університету до країн Західної Європи та прийому іноземних делегацій на запрошення адміністрації і структурних підрозділів ДДПУ імені Івана Франка. Забезпечення виконання програми їх перебування в університеті та регіоні.
 2. Здійснення організаційних заходів щодо навчання і стажування викладачів і студентів у навчальних закладах країн Західної Європи.
 3. Поповнення книжкового фонду іншомовної художньої, наукової і публіцистичної літератури на базі Австрійської бібліотеки. Забезпечення ефективного бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів.
 4. Здійснення замовлення та контроль за надходженням нової літератури та її електронної реєстрації і тематичної класифікації.
 5. Організація тематичних виставок та виставки нових надходжень в Австрійській бібліотеці.
 6. Організація і проведення днів культури європейських країн (Австрії, Німеччини та ін.) в Дрогобичі.
 7. Міжнародна кореспонденція для забезпечення реалізації діючих угод про співпрацю, культурно-освітніх проектів та налагодження кооперації з новими навчальними закладами країн ЗЄ.
 8. Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність Центру у сфері міжнародної співпраці університету за угодами, які підлягають координації зі сторони Центру.