Меню

Відділ інформаційної діяльності та молодіжної політики

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24,
головний корпус, к. 41,
e-mail:
inform@dspu.edu.ua

Відділ інформаційної діяльності та молодіжної політики створений наказом ректора від 28.02.2020 р. №84 «Про зміни у структурі університету», для розробки та здійснення заходів, які спрямовані на забезпечення високої якості рекламно-інформаційної діяльності в частині презентації Університету у засобах масової інформації, на міжнародних та всеукраїнських виставках, налагодження зв’язків із регіональними і всеукраїнськими засобами масової інформації та громадськістю, забезпечення інформаційної відкритості Університету, а також для організації роботи у сфері соціального захисту студентів пільгових категорій, надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам університету, студентам, в організації та проведенні культурно-масових, спортивних, розважальних заходів, організації та проведення поселення у студентські гуртожитки Університету.

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, рішеннями вченої ради університету, наказами і розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи.

Відділ є самостійним структурним підрозділом університету та у своїй роботі підзвітний, підконтрольний і підпорядкований ректору університету.

Думич Володимир Тарасович
начальник відділу
Думич Володимир Тарасович