Меню

Конференції трудового колективу

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич, вул. І. Франка, 24,
тел. 098 255 5079

Відповідно до п. 1. ст. 39 Закону України «Про вищу освіту» вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (курсантів).

 У вищому колегіальному органі громадського самоврядування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Конференції трудового колективу – представлені всі категорії учасників освітнього процес. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів  становлять наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Університеті  на постійній основі,  не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої освіти, шляхом прямих таємних виборів. Конференція трудового колективу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка як вищий колегіальний орган громадського самоврядування обрана у складі 120 осіб.

Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік. Закон України «Про вищу освіту» покладає на  колегіальний орган громадського самоврядування такі повноваження::

1) погоджує за поданням вченої ради закладу вищої освіти статут закладу вищої освіти чи зміни (доповнення) до нього;

2) заслуховує щороку звіт керівника закладу вищої освіти та оцінює його діяльність;

3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради закладу вищої освіти питання про дострокове припинення повноважень керівника закладу вищої освіти;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти і колективний договір;

6) розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти.