Меню

«

»

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1949-Л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія» зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія, за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, 26 листопада 2018 р. в університеті розпочала роботу експертна комісія у складі:

Голова комісіїЛюдмила Петрівна Сущенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Член комісіїОлег Вікторович Базильчук, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету.