Меню

ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Рік заснування – 1999

Адреса (поштова) 82100 обл. Львівська, м. Дрогобич

вул. Івана Франка, 24, каб. 36

Контактні телефони: тел. (0324) 41-00-50

e-mail: perepidgotovka@ukr.net

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (надалі – Центр) є правонаступником факультету післядипломної освіти як структурного підрозділу ДДПУ ім. І. Франка і перейменований згідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-112 від 17 лютого 2009 року відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» й іншими чинними законами та підзаконними нормативно-правовими актами України, Статутом університету та Положенням про Центр.

Предметом діяльності Центру є створення необхідних умов для безперервного післядипломного навчання з метою одержання другої вищої освіти на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», а також підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти, викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, стажування, підвищення кваліфікації педагогічних працівників (1200 осіб на рік).

Перепідготовка слухачів з вищою освітою була започаткована в нашому університеті при заочному відділенні з вересня 1992 року за спеціальностями «Українська мова і література», «Історія», «Початкове навчання», а згодом розпочалася перепідготовка фахівців за іншими напрямками.

До роботи зі слухачами запрошуються висококваліфіковані викладачі не тільки нашого університету, а й вищих навчальних закладів Львова, Любліна, Жешува (Польща) та інших міст України та зарубіжжя.

Станом на 1 вересня 2017 року в Центрі здобувають другу вищу освіту 429 слухачі (у т.ч. 39 денної форми навчання). Слухачі Центру – це вихідці не лише з Львівської, а й Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей України. 

Склад відділу:

Гірняк Світлана Петрівна

Директор Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки – кандидат філологічних наук, доцент Гірняк Світлана Петрівна.

Дацюк Віра Юліанівна

Методист вищої категорії, керівник курсів підвищення кваліфікації – Дацюк Віра Юліанівна.

Терес Ольга Вікторівна

Методист Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки – Терес Ольга Вікторівна.

Грицай Руслана Михайлівна

Грицай Руслана Михайлівна – провідний спеціаліст.

Михайлець Олександра Василівна

Михайлець Олександра Василівна – провідний спеціаліст.

Хомин Наталія Геннадіївна

Хомин Наталія Геннадіївна – секретар центру.

Попередній директор Центру післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки:

Фещенко Петро Іванович, кандидат політичних наук, доцент.

У Центрі здобувають другу вищу освіти слухачі
з таких напрямів підготовки та спеціальностей:
Денна форма навчання
№ з/п Напрям підготовки/спеціальність Кількість студентів
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (2 роки)
ІI курс
1. 012 Дошкільна освіта 39
Заочна форма навчання
№ з/п Напрям підготовки/спеціальність Кількість студентів
ІІ курс
1. 012 Дошкільна освіта 49
2. 013 Початкова освіта 41
3. 053 Психологія (Практична психологія) 22
4. 231 Соціальна робота 6
5. 014.01 Середня освіта. Українська мова і література 12
6. 014.02 Середня освіта. Мова і література (польська) 25
7. 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) 12
8. 014.03 Середня освіта. (Історія) 4
9. 014.04 Середня освіта. (Математика) 16
10. 014.05 Середня освіта. (Біологія) 6
11. 014.09 Середня освіта. (Інформатика) 30
12. 014.10 Середня освіта. (Трудове навчання та технології) 18
13. 014.11 Середня освіта. (Фізична культура) 6
ІІІ курс
1. 7.01010101 Дошкільна освіта (2.5 р.н.) 23
2. 7.04010201 Біологія 10
3. 7.04020101 Математика 20
4. 7.01010201 Початкова освіта (2.5 р.н.) 27
5. 7.02030302 Мова і література (англійська) 5
6. 7.04030201 Інформатика (2.5 р.н.) 15
7. 7.04030201 Інформатика (3р.н.) 6
8. 7.02030301 Українська мова і література 6
9. 7.02030302 Мова і література (польська) 15
10. 7.01010301 Технологічна освіта 9
11. 7.01020101 Фізичне виховання 7
ІІІ курс
Кількість студентів станом на 01.10. 2017 року – 429, з них: 39 д.ф.н. та 390 з.ф.н.
  Денна Заочна Разом
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
ІІ курс
39 247 429
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
ІІІ курс
143  
Всього 39 390 429