Меню

Сектор якості освіти, ліцензування та акредитації

Поштова адреса: 82100
м. Дрогобич,  вул. І.Франка, 24, к. 27
e-mail:  nmv@dspu.edu.ua

Мета діяльності:

здійснення моніторингу освітньої діяльності та забезпечення внутрішнього контролю якості освіти в університеті.

Основні функції:

  •  організація моніторингу освітніх програм з метою забезпечення їх оновлення;
  • забезпечення принципів академічної доброчесності учасників освітнього процесу;
  • залучення здобувачів вищої освіти до формування академічної культури;
  • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
  • проведення опитувань здобувачів вищої освіти, випускників, викладачів, працедавців;
  • формування рейтингу науково-педагогічних працівників за відповідними індикаторами якості;
  • на основі моніторингових досліджень розробка рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості вищої освіти в ДДПУ імені Івана Франка.