Лазорак Богдан Орестович

Лазорак Богдан Орестович

Лазорак Богдан Орестович, директор Комунального закладу Львівської обласної ради “Адміністрація державного історико-культурного заповідника “Нагуєвичі”, кандидат історичних наук, за сумісництвом – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Народився 7 січня 1985 р. в м. Дрогобичі.

моб.тел.: (097) 7695806;

ел. адреса: istoryk_@ukr.net

ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-1551-2629

ResearcherID: F-9118-2018

Освіта. У 2001 р. закінчив Дрогобицьку спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 2. Впродовж 2001 – 2006 рр. навчався на історичному факультеті (історія. українознавство) ДДПУ ім. І. Франка, який закінчив з відзнакою, отримавши фах вчителя історії та українознавства. Впродовж 2009 – 2011 рр. навчався в аспірантурі на стаціонарній формі при кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 22 лютого 2012 р. при Спеціалізованій вченій Раді Луцького національного університету ім. Лесі Українки захистив кандидатську дисертацію на тему «Церковні братства Львівсько-Кам’янецької єпархії (XVIII ст.)», і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук (07.00.01 – історія України).

Трудова діяльність. Трудову діяльність розпочав у 2003 р. фасувальником приватної фірми «Доброта». Упродовж липня-серпня працював вихователем вищої категорії дитячого літнього табору “Зміна” у с. Кирилівка Запорізької області. Упродовж червня-серпня 2005 р. працював вихователем дитячого літнього табору «Дружба», м. Долина. Впродовж 2006 – 2009 рр. працював старшим лаборантом (до 2009 р.), а згодом провідним спеціалістом (листопад 2009 р. – вересень 2011 р.) науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства при кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. З 2011 р. працював викладачем кафедри всесвітньої історії історичного факультету ДДПУ ім. І. Франка, при якій забезпечував викладання курсу «Історія середніх віків». З вересня 2014 р. працював на посаді доцента тієї ж кафедри, а з вересня 2016 р. перейшов працювати на кафедру давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, де забезпечував викладання курсу «Основи історичного музеєзнавства та пам’яткознавства» і «Історична географія». Впродовж 2017-2020 рр. продовжує працювати на посаді доцента кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін забезпечуючи викладання згаданих курсів та співорганізовувати наукові та навчально-методичні заходи між музеєм І. Франка в Нагуєвичах та ДДПУ ім. І. Франка.

6 червня 2017 р. рішенням голосування ЛОДА був обраний на посаду директора КЗ ЛОР “АДІКЗ “Нагуєвичі”.

Наука. Впродовж 2008 – 2015 рр. опублікував понад 150 наукових праць, з них 55 у фахових виданнях України та 25 ‒ за кордоном. Опубліковано 4 колективні монографії, у тому числі – 1 за кордоном. У цей же час взято участь у більше 80 наукових конференціях, семінарах та круглих столах. У 2020 р. організував видання «Садиба Франка: науковий збірник заповідника «Нагуєвичі», який охоплює публікації матеріалів з галузей франкознавства, музеєзнавства, історії, архітектури, культурології, етнографії та ін.

У сфері наукових зацікавлень досліджено проблеми із історії: церковних братств Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії XVI – XIX ст.; культурно-релігійного та суспільно-політичного життя Дрогобича та Дрогобицького повіту XVIII – першої половини ХХ ст.; магістрату міста Дрогобича XVIII ‒ початку XX ст.; національних громад міста Дрогобича ХІХ – першої третини ХХ ст.; Дрогобицької гімназії імені Франца Йосифа І (з 1919 р. ім. короля Владислава Ягайла); історії мікрорайону Млинки Шкільникові та Млинки Сівкові (південний мікрорайон м. Дрогобича); Першої світової війни на Дрогобиччині, а також з передісторії корпусів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сьогодні ключові зацікавлення стосуються історії музейної справи на теренах Дрогобиччини, а також дослідження документів у галузі франкознавства та історії  Культури Дрогобиччини від найдавніших часів до сучасності.

Основні публікації.
Колективні монографії

 1. Лазорак Б. Нафтовидобувний промисел Східниці у ХІХ – на початку ХХ ст. // Нариси з історії Східниці / Наук. редактор Л. Тимошенко; секретар Б. Лазорак. – Дрогобич: Коло, 2013. – С. 68-133.
 2. Лазорак Б., Хомич Л., Тимошенко Л. Чава І. Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2016. – 374 с., іл.
 3. Lazorak B. Disciplina Alma Mater (1902–1910): o nauce Brunona Schulza w drohobyckim C.K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa I // O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z sociologii historycznej / Red. Jacek Kruczewski, Dariusz Wojakowski, Leonid Tymoszenko. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 82–106.
 4. Skwarek, B.,Lazorak B., Lazorak T. Jan Niewiadomski (1840 – 1914) – jego rola w życiu Drohobycza. – Liegnica, 2020. – 185 s.

 

Навчально-методичні посібники

 1. Лазорак Б. Історія Середніх віків. Методичні матеріали до самостійної роботи фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.020302 «Історія». Заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
 2. Лазорак Б. Навчально-методичний посібник з курсу «Історія середніх віків» для студентів денної форми навчання: Історія середніх віків. Частина І (Раннє середньовіччя (V ст. ‒ перша половина ХІ ст.): методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020302 «Історія»] / Лазорак Богдан Орестович. ‒ Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. ‒ 65 с.
 3. Лазорак Б. Навчально-методичний посібник з курсу «Основи історичного музеєзнавства» для студентів денної форми навчання: методичні матеріали до семінарських занять: навчально-методичний посібник [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» напряму підготовки 6.020302 «Історія»] / Лазорак Богдан Орестович. ‒ Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. ‒ 60 с.

Автореферати

 1. Лазорак Б. Церковні братства Львівсько-Кам’янецької єпархії (XVII ст.) / Автореферат дис. … кан. іст. наук: 07.00.01 / Луцький національний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – 20 с.

Упорядкування, покажчики, редакторська робота, членство в редколегіях

 1. Історичний факультет Франкового університету в Дрогобичі (1940–2007): ювілейна книга до 15-річчя відновлення факультету / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Здоровенко, Тимошенко, В. Футала, С. Щудло / Упорядники А. Петрик, З. Соболь, Б. Лазорак. – Дрогобич: Коло, 2007. – 110 с.
 2. Церква і парафія Святої Трійці у Дрогобичі (до 200-ліття відновлення парафії у центрі міста) / Авт. колектив Л. Тимошенко, Ю. Стецик, В. Пограничний / Під ред. проф. Л. В. Тимошенка / Секретар Б. Лазорак. – Дрогобич: Коло, 2008. – 140 с.
 3. Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / Наук. ред. Л. Тимошенко, секретар Б. Лазорак. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 с.
 4. Старожитності Дрогобиччини: науково-популярний часопис історичного факультету ДДПУ ім. І. Франка / Ред. кол. Леонід Тимошенко, Микола Галів, Богдан Лазорак. – Вип. 3-4. – Дрогобич: Коло, 2010. – 44 с.
 5. Нариси з історії Східниці / Наук. редактор Л. Тимошенко; секретар Б. Лазорак. – Дрогобич: Коло, 2013. – 404 с.
 6. Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) / Наук. ред. Л. Тимошенко; секретар Б. Лазорак. – Дрогобич: Коло, 2016. – 374 с.
 7. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін.; секретар Б. Лазорак. – Вип. ХI-XII. – Дрогобич: Коло, 2008. – 728 с.
 8. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін.; секретар Б. Лазорак. – Вип. ХIII. – Дрогобич: Коло, 2010. – 412 с.
 9. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін.; секретар Б. Лазорак. – Вип. ХIV–XV. – Дрогобич: Коло, 2011. – 648 с.
 10. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін.; секретар Б. Лазорак. – Вип. ХVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – 616 с.
 11. Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін.; секретар Б. Лазорак. – Вип. ХVІІ–XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014. – 616 с.

Статті, тези й матеріали конференцій

 1. Лазорак Б. Публікації документів до історії ”Confraternitatis stauropigianae leopoliensis” (1848 – 1904 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2008. – Вип. 11-12. – С. 568-610.
 2. Лазорак Б., Лазорак Т. Літній табір Дрогобицької гімназії ім. Франца Йосифа в Уричах (1910 р.) // Фортеця: збірник заповідника ”Тустань”: на пошану Михайла Рожка. – Львів, 2009. – Кн. 1. – С. 655-669.
 3. Лазорак Б. Інституційне оформлення та діяльність церковного братства Івана Хрестителя в Кам’янці-Подільському (XVIII ст.) // Питання історії України. Збірник наукових праць. – Т. 12. – Чернівці, 2009. – С. 233-243.
 4. Лазорак Б. Рукописна книга-статут церковного братства Святого Архистратига Михайла в Запитові 1734 р. (інституційно-правова роль, зміст та формуляр документа) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 13. – Дрогобич, 2009. – С. 287-321.
 5. Лазорак Б. Статут Лева Шептицького для Львівського Хрестовоздвиженського братства 1762 р. // Історія релігії в Україні. – Кн. 1. – Львів, 2010. – С. 502-511.
 6. Лазорак Б. Інституційне оформлення церковного братства Різдва Христового в Жовкві (XVII ­– XVIII ст.) // Жовкла крізь століття. Науковий збірник. – Вип. 1. – Жовква, 2010. – С. 106-132.
 7. Лазорак Б., Миська Р. Археологічні дослідження в урочищі Тептюж (Кіптяж) 2010 р. // Старожитності Дрогобиччини. – № 3-4. – Дрогобич, 2010. – С. 3-6.
 8. Лазорак Б. “Діялося на суді духовному, консисторському в катедрі львівській…”, або за що судилось Львівське церковне братство Різдва Пресвятої Богородиці “на Тарнавці” (1674 – 1725 рр.) // Sakrum & profanum у літературі і культурі. Зб. наук. пр.: матер. міжн. наук.-практ. Семінару. – Дрогобич, 2011. – С. 183-197.
 9. Лазорак Б. Церковнослужительський чин братського паламаря у Києвохристиянській традиції XVII – XIX ст. // Sakrum & profanum у літературі і культурі. Зб. наук. матер. Міжн. наук.-практ. семінару. – Вип. 6. – Дрогобич: Друкарня ПП «Посвіт», 2012. – С. 212–229
 10. Лазорак Б. Джерельні свідчення до історії села та парафії Тустань Галицького намісництва (XІV – XVIII ст.) // Фортеця : збірник заповідника “Тустань”. – Л.: Колір ПРО, 2012. – Кн. 2. – С. 193-213.
 11. Лазорак Б. Підземні комунікації Самбора // Підземне середовище міста Самбора. Матеріали наукової конференції. – Вип. 1. – Самбір, 2013. – С. 15-24.
 12. Лазорак Б., Лазорак Т. Дрогобицька цісарсько-королівська гімназія імені Франца Йосифа І в часі першої світової війни (1914 – 1916): невідомі епізоди про «переддень» війни, російську окупацію і не тільки // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 4. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 29-63.
 13. Лазорак Б. «Оустави братскія сь послушаніемь должнимь хранити имамь»: друкований статут Сильвестра (Любинецького-Рудницького) для братства Воскресіння Христового в Острогу (1760 р.) // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. Ред.), Ігор Тесленко (відпов. Ред.) та н.. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 2. – С. 175-218.
 14. Лазорак Б., Лазорак Т. Бургомістр Дрогобича Ян Нєвядомський (1844 – 1914) – учасник Січневого повстання 1863 р. // Galicja a powstanie styczniowe / Pod red. M. Hoszowskiej. – Warszawa-Rzeszów, 2013. – S. 261-285.
 15. Лазорак Б. Будинок для єврейських сиріт імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1912‒1914 рр.): мафіозний піар чи милосердна фундація Якуба Файєрштайна? // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 6. – С. 33‒51.
 16. Лазорак Б. «Я, убога недостойна грішниця…”: тестамент львівської міщанки Анни Красовської 1714 року // Вісник Львівського університету. Сер. : Історична . – 2013. – Вип. 48. – С. 461-487.
 17. Лазорак Б. Східницька філія французької нафтової компанії з обмеженою відповідальністю «Maurice guenot» // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 5. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – С. 53-64.
 18. Lazorak B. Pamięć o zmarłych w środowisku bractw cerkiewnych Eparchii Lwowskiej (druga polowa XVII – XVIII wieku) // Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej / Od. red. Anetta Głowacka-Penczyńska. – Bydgoszcz, 17-18 października 2013. – S. 21-33.
 19. Лазорак Б. Наукові читання доктора Івана Франка з проблем античності та медієвістики (Самбір, 1903 р.) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. Кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Петречко, та 4н.. – Дрогобич, 2013. – Вип. 32. Історія. – С. 138-150.
 20. Lazorak B. Wpływowy Brat Izydor (Baruch, Izrael) Szulz // Szulz/Forum / Pod red. prof. Stanisława Rosieka. – Gdańsk, 2013. – S. 89-105.
 21. Лазорак Б. Із зали австрійської феміди або кілька нових знахідок про цісарсько-королівський суд в Дрогобичі (1889 – 1903 рр.) // Драганівські читання / Наук. ред. Л. Скоп. – Дрогобич, 2014. – С. 21-45.
 22. Лазорак Б. Два епізоди про модернізацію «Австрійського Дрогобича»: старі вулиці «по-новому» і «не провінційна мрія» про трамвай (1901, 1909 – 1914 рр.) // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Вип. 8. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С. 32-38.
 23. Лазорак Б. Епізоди із спортивної хроніки Дрогобича 20-х–30-х рр. ХХ ст. // Res Historice. – Nr. 37. – R. 2014. – S. 139-158.
 24. Лазорак Б. Довкола чорного золота або кілька епізодів з кримінальної хроніки «Східницької каліфорнії» в добу Австро-Угорщини // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, культурних та мовних контактів (матеріали літературо- та мовознавчого колоквіуму ІІ. Днів австрійської культури в Дрогобичі, 14-20 квітня 2013 року). – Т. 2. – Дрогобич, 2014. – С. 143-157.
 25. Лазорак Б. Участь церковного кліру Франції у Столітній війні: за матеріалами «Хронік» Жана Фруассара (1325 – 1340 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць ДДПУ. – Вип. 34. Історія. – Дрогобич, 2014. – С. 191-210.
 26. Lazorak B. Epizody z historii Młynek Szkilnykowych i Siwkowych koło Drohobycza (1919–1947) // Pojednanie przez trudną pamięć. Galicja Wschodnia / Pomysł, redakcja, koncepcja: Aleksandra Zińczuk. – Lublin–Drohobycz–Lwów–Warszawa, 2014. – S. 141-148.
 27. Лазорак Б., Онищук Я. НКВС чи ГЕСТАПО?: Масове вбивство цивільного населення на горі Тептюж біля Млинок Шкільникових у липні 1941 р. та суперечливі джерельні свідчення // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спеціальний випуск ІІ. – Дрогобич, 2015. – С. 187-198.
 28. Лазорак Б. Тестамент заможного дрогобичанина Івана Стельмаховича для давньої церкви Пресвятої Трійці (1746 р.) // Літопис Бойківщини. – Ч. 1/88 (99). – ЗСА-Канада-Україна, 2015 (Дрогобич). – С. 80-87.
 29. Lazorak B. Źródła do historii unickich bractw cerkiewnych Eparchii Lwowskiej w archizbiorach wydziału rękopisów i rzadkich książek Muzeum Narodowego we Lwowie im. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego // Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku). – Kielce, 2014. – S. 295-308.
 30. Лазорак Б. «Дорогами Карла Великого до Версаля Людовіка XV»: невідомий опис подорожі графа Ігнація Рачинського Ранньомодерною Європою (18 серпня -24 листопада 1778 р.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / Ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – С. 186-229.
 31. Лазорак Б. Екземпляри Брестської Біблії в книгосховищах Львова // Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання. – Брест, 2014. – С. 137-146.
 32. Лазорак Б. Секретна папка начальника Дрогобицького повіту капітана Олексія Тілла як аргумент російської українофобії в Галичині (1914-1915) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / [гол. редкол. Микола Литвин, упор. і наук. ред. Ігор Соляр, відп. секретар Марина Чебан]; НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2015.– Вип. 26. – С. 339-364.
 33. Лазорак Б. “…MONTEM DICTUM STOROZNYA”: писемні джерельні свідчення XIV – першої половини ХХ ст. про руське ранньосередньовічне городище “Тептюж” біля Дрогобича // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання : матеріали ІІІ-ї Міжнародної наукової конференції, 7-8 квітня 2016 р. / Відповідальний редактор Р. Г. Миська. – Львів-Урич, 2016. – С. 80-81.
 34. Лазорак Б. «Усіх дітей полишаю на жінку». Тестамент Андрія Романяка – парафіянина церкви Св. великомучениці Параскеви П’ятниці у Дрогобич (1826 р.) // Літопис Бойківщини. – Ч.1/90 (101). – ЗСА-Канада-Україна, 2016. – С. 68–76.
 35. Лазорак Б. «Їерей Петрь Метельский, парохъ…». Нові джерельні вістки до біограми дрогобицького маляра та пароха церкви св. вмч. Параскеви П’ятниці (1756 – 1787 рр.) // Літопис Бойківщини. – Ч.2/91(102). – ЗСА-Канада-Україна, 2016. – С. 61–68.
 36. Лазорак Б. Люди і гроші: банківська справа у Дрогобичі за правління Габсбурґів (1871 – 1914 рр.) // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 4: Матеріали Міжнародного форуму “IV Дні Австрії у Дрогобичі” (27 вересня – 3 жовтня 2015 р.) / [упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка]. – Дрогобич-Інсбрук: Посвіт, 2016. – С. 389-418.
 37. Лазорак Б. «Ви ще гарніше і завзятіше боротись потрафите…»: бойовий марш української армії під проводом Дрогобицького лицаря – полковника Григорія Коссака // Фортуна: рекламно-інформаційна газета. – № 7 (415). – 9 березня 2017 р. – Дрогобич, 2017. – С. 17-18.
 38. Лазорак Б. «Від Емілія Дуніковського до Олександра Севрюка»: описи мандрівок до замку Тустань в Уричі (кінець ХІХ – початку ХХ ст.) // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. – Вип. 18. – Дрогобич, 2018. – С. 239–251.
 39. Лазорак Б. Новий будинок гімназії ім. Франца Йосифа І в Дрогобичі (1894-1896 рр.) – фундація вчителя Івана Франка і бургомістра Ксенофонта Охримовича  // Наша спадщина. Науково-популярний журнал. – Спецвипуск. – № 1. – 2018. – С. 12–21 (співавтор – Т.Лазорак, авторська участь – 5 с.)

Вклад у розвиток кафедр та факультету:  у 2011-2017 рр. –  складання планів роботи кафедри всесвітньої історії та давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін; 2009-2014 рр.– підготовка до друку навчальних програми та посібників з «Історії середніх віків». Упродовж 2011 – 2017 рр. участь у наукових проектах кафедр : конференціях, колективних монографіях та науково-методичних семінарах. Впродовж 2009 -2016 рр. виконував обов’язки технічного редактора «Дрогобицького краєзнавчого збірника. Упродовж 2006-2016 рр. брав участь у організації археологічних наукових досліджень Дрогобича та його околиць в рамках археологічної практики історичного факультету. В рамках факультетської програми профорієнтації бере участь у щорічних науково-методичних конференціях присвячених краєзнавчій тематиці з історії населених пунктів Дрогобиччини.

Особиста навчально-педагогічна практика. Співпрацює з учителями шкіл України відповідно до освітньо-навчальної програми Департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА №23 від 22.07.2017 р., а також Відділом сім’ї, молоді та туризму міста в плані краєзнавчих проектів. Організовано індивідуальні консультації студентам на тему «Національної пам’яті». В цьому контексті впродовж 2012-2017 р. здійснюється впорядкування могили-місця поховання 23-х жертв тоталітарних злочинів 1941 р. на горі “Тептюж”.

Громадська діяльність.  З 2012 рр. – член наукової ради Молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка, з 2018 р.-член Ради директорів Музеїв Львівщини, з 2018 р.-член Західноукраїнської спілки музеїв.

Інтереси та вподобання: науково-пошукова робота в архівах, бібліотеках та музейних фондах України та за кордоном; виховання у молоді патріотизму, толерантності та довіри до Незалежного майбутнього України, участь у проектах пов’язаних із декомунізацією та відновленням історичної пам’яті українського народу про злочини тоталітарних режимів в Україні в рамках проектів фонду «Конрада Аденауера», організації польових експедицій та поповнення музейного фонду України, організація наукових та мистецьких заходів в галузі франкознавства в Україні та за кордоном.

 

 

Оновлено: 24 Листопада, 2020