↑ Повернутись до Кафедра історії України

Медвідь Оксана Василівна

Медвідь Оксана Василівна

Медвідь Оксана Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народилася 15 вересня 1971 року у м. Дрогобич.

Освіта. У 1994 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія». У 1998 році вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка,  яку закінчила у 2002 році. У 2003 році  захистила кандидатську дисертацію “Військово-політична діяльність Дмитра Палієва)” за спеціальністю 20.02.22 – військова історія.  У 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри нової та новітньої історії України.

Трудова діяльність. У 1997 році розпочала трудову діяльність у ДДПУ ім. Івана Франка на посаді викладача кафедри історії України. У 2003 р. обрана за конкурсом на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 2005 року – доцент кафедри історії України (з 2007 р. – кафедри нової та новітньої історії України). З вересня 2017 р. доцент кафедри історії України.

Викладає навчальні дисципліни: Історія України, Історія українського війська, Актуальні проблеми національно-визвольних змагань в Україні в 1914 − 1920 рр.

Наука. Впродовж 1997 – 2003 рр. займалася вивченням військової, організаційної, редакторської діяльності Дмитра Палієва, опрацювала більше 300 його публікацій, дослідила його участь як організаційного референта у роботі Військового комітету у Львові в 1918 році та ідеолога І-ої Української дивізії Української національної армії. У 2004 – 2010 рр. вивчала програмні документи Фронту Національної Єдності, розкрила основні напрями і методи партійно-політичної роботи праворадикального ФНЄ. У 2011 – 2015 рр. працювала над темою індивідуального дослідження “Дрогобиччина у першій половині ХХ ст.: соціально-політичні та економічні аспекти)”, зокрема висвітлила участь дрогобичан у бойових діях легіону УСС (1914 – 1918 рр.)

Контактні засоби зв’язку: oksana-medvid@ukr.net

ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-8777-9760

ResearcherID: F-9444-2018

Список наукових та навчально-методичних праць
І. Наукові праці
 1. Медвідь О.В. Громадсько-політична діяльність Дмитра Палієва у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана Франка. – Дрогобич: Каменяр, 2001. – Випуск 7. – С. 139-148. ( фахове видання).
 2. Медвідь О.В. Теоретичні постулати і методи партійно-політичної роботи Фронту національної єдності (1933 – 1939) // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені  Івана Франка. – Дрогобич: Каменяр, 2002 – Випуск 9. – С. 182 – 192. (фахове видання)
 3. Медвідь О.В. Політика Фронту національної єдності напередодні Другої світової війни // Дрогобицький краєзнавчий збірник /ДДПУ імені Івана Франка. – Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 362-370. (фахове видання)
 4. Медвідь О.В. Участь Дмитра Палієва у визвольних змаганнях 1914-1920 рр. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Вимір, 2003. Випуск 12. – С 168 – 178. (0,5 др. арк.) (фахове видання)
 5. Медвідь О.В. Військово-мемуарні студії та видавничо-редакційна діяльність Дмитра Палієва у міжвоєнний період // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921 – 1939): Матеріали міжнар. наук. конф., Дрогобич, 8 – 9 жовтня 2004 р. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 206 – 214. (фахове видання)
 6. Медвідь О.В. Участь дрогобичан у бойових діях легіону УСС (1914 – 1918 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Вимір, 2005. – Випуск 16. – С. 24 – 33. (фахове видання)
 7. Медвідь О.В. Публіцистична спадщина Дмитра Палієва // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич: Вимір, 2006. – Випуск 18. – С. 44 – 53. (фахове видання)
 8. Медвідь О.В. Військово-організаційна діяльність Дмитра Палієва 1914 – 1920 рр. // Держава та армія. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”.  № 556. – Львів, 2006. – С. 142 – 150. (фахове видання)
 9. Медвідь О.В. З історії нафтопереробної промисловості в Дрогобичі (до 140-річчя галузі в регіоні) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип. X. – Дрогобич, 2006. – С. 475 – 480. (фахове видання)
 10. Медвідь О.В. Участь Гриця Коссака у визвольних змаганнях 1914–1920 рр. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич, 2007. – Випуск 20. Історія. – С. 46–55. (фахове видання)
 11. Медвідь О.В. Військово-організаційна діяльність Дмитра Палієва в роки Другої світової війни // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ. – Дрогобич, 2008. – Випуск 22. Історія. – С. 92–101. (фахове видання)
 12. Медвідь О.В. УПА і дивізія СС “Галичина” // Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник. Вип. І / За ред. О.Багана. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 278 –
 13. Медвідь О.В. Діяльність Дмитра Палієва у парламенті Другої Речі Посполитої // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Випуск 17: Українсько-полісько-білоруське сусідство: ХХ століття. – Львів, 2008. – С. 198 – 203. (фахове видання)
 14. Медвідь О.В. Дмитро Паліїв про національно-визвольні змагання на західноукраїнських землях в першій половині ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. − Запоріжжя: ЗНУ, 2009. − Вип. XXVII. − С. 348 − 351. (фахове видання)
 15. Медвідь О.В. Участь Фронту національної єдності у політичному житті Східної Галичини у 1933 − 1939 рр. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 24.– Історія. – Дрогобич, 2009. – С. 71 − 82. (фахове видання)
 16. Медвідь О.В. Громадсько-політична діяльність Дмитра Паліїва в 1921 – 1939 рр. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. − Дрогобич: Коло, 2011. − Вип. ХІV − ХV. − С. 295 − 304. (фахове видання)
 17. Медвідь О.В. Дмитро Паліїв про національно-визвольні змагання українців у 1914 − 1920 рр. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – Випуск двадцять шостий. Історія. − С. 16 − 25. (фахове видання)
 18. Медвідь О.В. Участь Дмитра Палієва у Листопадовій національно-демократичній революції на західноукраїнських землях у 1918 – 1919 рр. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2011. – Випуск двадцять восьмий. Історія. − С. 132 − 141. (фахове видання)
 19. Медвідь О.В. Ідейні засади діяльності Фронту національної єдності (1933 – 1939 рр.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2012. – Випуск тридцятий. Історія. – С. 108 – 120. (фахове видання)
 20. Медвідь О.В. Участь Дмитра Паліїва у формуванні І-ої української дивізії Української національної армії // Український націоналізм: історія та ідеї. Науковий збірник. – Дрогобич – Рожнятів, 2012. – Вип. 2. – С. 105 – 113.
 21. Медвідь О.В. Військово-мемуарні студії та редакційно-видавнича діяльність Дмитра Палієва // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – Випуск тридцять другий. Історія. – С. 113 – 122. (фахове видання)
 22. Медвідь О.В. Військова діяльність Дмитра Палієва // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 112 – 122.
 23. Медвідь О.В. Політика Фронту національної єдності у 1933 – 1939 рр. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка[редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря] – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.12. – С. 55 – 61.
 24. Медвідь О.В. Військово-організаційна діяльність Дмитра Паліїва у 1918 – 1919 рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Ч. 25 – 26. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 219 – 223.
 25. Медвідь О. Військово-організаційна діяльність Дмитра Палієва в Українській Галицькій Армії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 88 – 93.
 26.  Медвідь О.В. Дмитро Паліїв про листопадову національно-демократичну революцію на західноукраїнських землях 1918 – 1919 рр. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка[редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря] – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип.16. – С. 88 – 94.
 27. Медвідь О. Науково-мемуарна і публіцистична спадщина Д.Палієва//Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (24-25 березня 2016 р.)//[редактори упорядники: І.Зимомря, В.Ільницький]. – Ченстохов – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 54-56.
 28. Медвідь О. «Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період»// Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Спецвипуск ІІІ – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 227 – 232.
 29. Медвідь О.Діяльність Фронту національної єдності у Східній Галичині у 1933 – 1939 рр. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 54 – 59.
 30. Медвідь О. Стан Трускавецького курорту за радянськими джерелами 1945 року / М.Галів, О.Медвідь // Східноєвропейський історичний вісник. Спецвипуск / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. –С. 162 – 169.
 31. Медвідь О. Політична діяльність Дмитра Паліїва // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Спецвипуск ІІ. – С. 52 – 57.
 32. Медвідь О. Посольські виступи Дмитра Палієва у парламенті Другої Речі Посполитої // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Вип. 5. – С.  117 – 122.
 33. Медвідь О. Науково-мемуарні публікації Дмитра Палієва // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – Випуск 8. – С. 124 – 131. (Web of Science)
 34. Організаційна діяльність Дмитра Палієва в роки Другої світової війни // Проблеми гуманітарних наук. Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. Дрогобич; Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. Випуск 2/44 (2019). – С. 147 – 160. (Фахове видання)
ІІ.  Навчально-методичні праці
 1. Футала В.П., Батюк Т.В., Лучаківська І.Л., Медвідь О.В., Попп Р.П. Історія України. Плани семінарських занять, методичні поради, документи і матеріали (для студентів неісторичних спеціальностей) Посібник. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – 157 с.
 2. Футала В.П., Батюк Т.В., Лучаківська І.Л., Медвідь О.В., Попп Р.П. Історія України. Конспект лекцій (для студентів неісторичних спеціальностей) Посібник. – Дрогобич: “Вимір”, 2002. – 185 с.
 3. Батюк Т., Попп Р., Медвідь О., Лучаківська І. Історія України: навчально-методичний комплекс.  Посібник. Для студентів неісторичних спеціальностей. – Дрогобич: Вимір 2006. – 192 с.
 4. Батюк Т.В., Лучаківська І.Л., Медвідь О.В., Попп Р.П. Історія України: навчально-методичний комплекс (для студентів неісторичних спеціальностей) Посібник. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 210 с.
 5. Попп Р., Медвідь О. Історія України: методичні поради щодо підготовки до модульних контрольних робіт (для студентів І курсу неісторичних спеціальностей ОКР “Бакалавр”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, 2009. – 80 с.
 6. Батюк Т., Лучаківська І., Медвідь О., Попп Р. Історія України: Методичні поради до самостійної роботи студентів неісторичних спеціальностей. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 74 с.
 7. Сеньків М., Медвідь О., Батюк Т. Методичні рекомендації до державного іспиту “Історія з методикою викладання в основній школі. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. –144 с.
 8. Медвідь О. Історія українського війська: Плани семінарських занять та методичні рекомендації [для студентів денної форми навчання галузі знань 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини напрямів підготовки 6.010201. Фізичне виховання, 6.010203. Здоров’я людини освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”]. − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. − 38 с.
 9. Медвідь О. Історія українського війська: методичні матеріали до семінарських занять [для студентів ІІ курсу історичного факультету] − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. − 36 с.
 10. Батюк Т.В., Лучаківська І.Л., Медвідь О.В., Попп Р.П. Тексти лекцій [для студентів неісторичних напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”] Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 202 с.
 11. Медвідь О.В. Історія українського війська. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань 0203 “Гуманітарні науки” напряму підготовки 6.020302 “Історія” – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 32 с.
 12. Медвідь О.В. Актуальні проблеми національно-визвольних змагань в Україні в 1914 – 1920 рр.: методичні матеріали для самостійної роботи студентів V курсу історичного факультету денної форми навчання. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 32 с.
 13. Медвідь О.В. Історія українського війська. Конспект лекцій для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0203 Гуманітарні науки напрямів підготовки 6.020302 Історія, 6.020301 Філософія. / Медвідь Оксана Василівна. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 14. Медвідь О.В. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст.: методичні матеріали до семінарських занять для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302 «Історія». / Оксана Василівна Медвідь – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – 58 с.

Наукові статті:

 1. Військова діяльність Дмитра Палієва // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,   – Випуск тридцять четвертий. Історія. – С. 112–122.
 2. Військово-організаційна діяльність Дмитра Паліїва у 1918 – 1919 рр. // Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Ч. 25 – 26. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – С. 219–223.
 3. Військово-організаційна діяльність Дмитра Палієва в Українській Галицькій Армії // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький]. – Спецвипуск ІІ. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 88–93.
 4. Політика Фронту національної єдності у 1933 – 1939 рр. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники В.Ільницький, А.Душний, І.Зимомря] – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип.12. – С. 55–61.
 5. Дмитро Паліїв про листопадову національно-демократичну революцію на західноукраїнських землях 1918 – 1919 рр. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка[редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря] – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С. 88–94.
 6. Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період// Дрогобицький краєзнавчий збірник / [гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала]. – Спецвипуск ІІІ – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 227–232.
 7. Діяльність Фронту національної єдності у Східній Галичині у 1933 – 1939 рр. // Східноєвропейський історичний вісник / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 1. – С. 54–59.
 8. Стан Трускавецького курорту за радянськими джерелами 1945 року // Східноєвропейський історичний вісник. Спецвипуск / [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич: Посвіт, 2017. –С. 162–169. (співавтор М. Галів).

Навчально-методичні посібники:

 1. Історія українського війська: Методичні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми [для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр галузі знань 0203. Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302. Історія. Спеціалізація: правознавство] – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,  2014. – 52 с.
 2. Історія України: методичні поради щодо підготовки до модульних контрольних робіт [для студентів І курсу неісторичних напрямів підготовки ОКР «Бакалавр»] – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 86 с. (співавтори Р. Попп, М. Галів).
 3. Актуальні проблеми національно-визвольних змагань в Україні в 1914 – 1920 рр.: методичні матеріали для самостійної роботи студентів Vкурсу історичного факультету денної форми навчання. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 42 с.
 4. Історія українського війська. Конспект лекцій для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0203 Гуманітарні науки напрямів підготовки 6.020302 Історія, 6.020301 Філософія. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 98 с.
 5. Історія України ХІХ – поч. ХХ ст.: методичні матеріали до семінарських занять для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020302 «Історія». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 58 с.

Внесок у розвиток кафедри:  Бере участь у підготовці навчальних програм з дисциплін кафедри, підготувала низку навчально-методичних посібників. Співорганізатор (спільно з викладачами кафедри) низки наукових конференцій.

Громадська діяльність. Бере активну участь в урочистих заходах університету та історичного факультету.

Інтереси та вподобання: сфера наукових інтересів – військова історія України першої половини ХХ ст.; діяльність праворадикальної партії Фронт національної єдності та його фундатора Дмитра Палієва.

Учасниця міжнародних та всеукраїнських конференцій у Дрогобичі, Львові, Трускавці, наукових сесій НТШ (Дрогобич). За період 2014 – 2018 рр. взяла участь у понад 15-ти наукових конференціях.

Секретар редколегії розділу збірника:

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Систематично керує написанням курсових і магістерських робіт.

Оновлено: 24 Листопада, 2020