Смуток Леся Вікторівна

Смуток Леся Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін. Народилася 28 серпня 1977 року.

Освіта. У 1994 році після закінчення середньої школи вступила на історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і закінчила повний курс, отримавши кваліфікацію «Історик. Викладач історії». У 2002 році вступила до аспірантури Київського університету імені Тараса Шевченка. У 2008 році  захистила дисертацію на тему «Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у XV – XVIII ст.» за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2014 р. отримала вчене звання доцента.

Трудова діяльність. З 2008 р. працювала викладачем на кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2014 року – доцент цієї ж кафедри. З 2016 року працювала на кафедрі всесвітньої історії. На даний момент – доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін.  Забезпечує викладання дисципліни «Історія середніх віків».

Наука. У 2002 – 2008 рр. досліджувала історію міста Нового Самбора, його адміністративний, етноконфесійний та господарський розвиток у XV—XVIII ст., опрацювала документальні збірки архівів та бібліотек Львова. Продовжує займатися проблемами урбаністики ранньомодерного й нового часу.  Досліджує історію населених пунктів Прикарпаття, історію європейського середньовіччя, історію європейського нобілітету.

Перелік наукових та методичних праць.

Монографії

Смуток Л. Нариси з історії Самбора. Т. 1. Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток у XV-XVIII ст. – Дрогобич: Коло, 2012.  – 192 с.

Смуток І., Смуток Л. Розділ 2. Історія села Східниця в 16-18 ст. // Нариси історії Східниці. – Дрогобич, 2013. – С. 33-44.

Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. –Т. 1. Легітимації 1776-1817 рр. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О. В., 2016. – 600 с. (співавтор – Смуток І.) (авт. частка – 300 с.)

Смуток І., Смуток Л. Матеріали до генеалогії шляхти Галичини. – Львів: Простір-М, 2020. – Т. 2, ч. 1. Легітимації. Сертифікати шляхетства (А – К). – 460 с. (співавтор – Смуток І., авторська частка 230 с.); Т. 2, ч. 2. Сертифікати шляхетства (Л – Я). –410 с. (співавтор – Смуток І., авторська частка 205 с.)

Статті

Смуток ЛНовий Самбір за інвентарем Самбірського староства 1585 року. //Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Вимір, 2003. – Вип. 7. – С. 484-504.

Смуток Л. Поіменний перепис єврейського населення Нового Самбора  1764 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2004. – Вип. 8. – С. 462-473.

Смуток Л. Новий Самбір та Самбірський замок у XVI – XVIII ст // Вісник Київського славістичного університету. – 2006. – № 27. – С. 179-186.

Смуток Л. Фінансове господарство Нового Самбора у XVI – XVIII ст. // Історична панорама: збірник наукових статтей ЧНУ. Спеціальність “Історія”. – Чернівці: Видавництво ЧНУ «Рута», 2007. – Вип. 5. – С. 7-23.

Смуток Л. Етноконфесійний склад жителів Нового Самбора  в XV – XVIII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль: ТНПУ, 2007. – Вип.2. – С. 156-161.

Смуток Л. Руська громада Нового Самбора у XV – XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2009. – Вип. 13. – С. 119-125.

Смуток Л. Історія Самбора у XV – XVIII ст. у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (ХІХ – ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.. Івана Франка, 2011. – Вип. 28. Історія. – С. 186-197.

Лазорак Б., Смуток Л. “Діялося у Кам’янці-Подільському року божого 1664 на суді духовному консисторському”: конфлікт кам’янецького намісника Михайла Гунашевського з духовенством, руським магістратом і парафіяльною громадою церкви Івана Хрестителя // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. –  С. 447-473.

Смуток Л. [рец. на кн.:] Петришак Богдана. “Лицар Пера і Каламаря” – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583 – 1639). – Львів, 2011. – 208 с. (Львівські історичні праці. Дослідження. – Вип. 3) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. XVІ. – Дрогобич: Коло, 2012. – С. 575-576.

Галів М., Смуток Л. Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2014. – Вип. XVII – XVIII. – С. 441-451.

Смуток Л. Система управління у королівських містах Руського воєводства  у XV – XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) // Гілея. Науковий вісник. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 135-139.

Смуток І., Смуток Л. Соціальна структура населення XVI – XVIII ст. на Прикладі Дрогобича, Борислава Трускавця // Східноєвропейський історичний вісник. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. 3. – С. 19 – 25.

Смуток І., Смуток Л. Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV – XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Питання всесвітньої історії» / Матеріали конференції 10 листопада 2017 р., м. Дрогобич / За наук. ред. професора Олега Петречка, доцента Володимира Галика. – Дрогобич: Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 52 – 57.

Смуток І., Смуток Л. Документи до історії Самбірської економії  у перемишльських гродських і земських актах // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2019. – Вип. ХХІ. – С. 441-448.

Smutоk, I., Lyseyko, Ya., Smutok, L.  The will of the Zhytomyr steward Ivan Komarnytski (1760) // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. – 2020. – Вип. 3/45. – С. 13‒22.

Smutok, L. & Lyseyko, Ya. Szlachta Incorporation in Galicia to Knighthood of the Austrian Empire at the end of the XVIIIth – beginning of the XIXth centuries. Східноєвропейський історичний вісник. 2020. – Вип. 15. – С. 65–71.

Смуток, І., Лисейко, Я., Смуток, Л. (2020). Документи Львівського шляхетського суду (1784-1855) як джерело до генеалогії та історії шляхти Галичини. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки, (33), 64–74. (співавтори: Я. Лисейко, І. Смуток. авт. частка – 4).

Навчально-методичні посібники

Леся Смуток. Основи історичного музеєзнавства. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 50 с.

Леся Смуток. Охорона і збереження пам’яток історії та культури. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Ред. – вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 46 с.

Леся Смуток. Історія середніх віків. Частина II (XI – XV ст.). Методичні матеріали до семінарських занять. Навчально-методичний посібник / Смуток Леся Вікторівна. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 47 с.

Леся Смуток. Історія середніх віків. Ч. I. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Історія». – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2018. – 55 с.

Леся Смуток. Історія середніх віків. Ч. II. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Історія». – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 2019. – 48 с.

Леся Смуток, Ігор Смуток. Історія середніх віків. Методичні матеріали до семінарських занять (для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти). Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2021. – 41 с. (у співавторстві зі Смутком І., авторська частка – 20 стр.).

 Внесок у розвиток кафедри. Працює у рамках  дослідження кафедральної теми

«Дрогобицько-Самбірсько-Стрийське Підгір’я у ХV – ХІХ ст.: історія світських та релігійних еліт, формування ранньомодерних ідентичностей та урбаністичної культури».

Модерує профорієнтаційну роботу кафедри.

Здійснює керівництво студентською проблемною групою з підготовки до Всеукраїнської студентської олімпіади з історії.

Керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів, а також наукових студентських статей.

Оновлено: 31 Січня, 2022