Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» (120 кредитів ЄКТС)

  1. ОБОВ′ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
  1. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Вибірковий компонент з блоку 1

Вибірковий компонент з блоку 2

Вибірковий компонент з блоку 3

Вибірковий компонент з блоку 4

Вибірковий компонент з блоку 5

Вибірковий компонент з блоку 6

Вибірковий компонент з блоку 7

Вільний вибір студента (студент обирає 1 дисципліну з блоку 8)

Силабуси

Оновлено: 16 Грудня, 2021