Тимошенко Леонід Володимирович

Тимошенко Леонід Володимирович. Народився 1.06.1955 р. в с. Потіївка Радомишльського району Житомирської області, де здобув неповну середню освіту. У 1970–1974 рр. навчався в Київському індустріальному технікумі, у 1974–1979 рр. працював робітником на Київському асбестоцементному комбінаті (у 1975–1977 рр. служив у війську). У 1978–1983 р. навчався на історичному факультеті Київського державного університету ім.Т.Шевченка, який закінчив з відзнакою (спеціалізувався по кафедрі історії слов’ян). У 1983 р. отримав скерування в Дрогобицький державний педінститут ім. І. Франка, працював асистентом кафедри історії КПРС. У 1986–1988 р. навчався в аспірантурі Київського університету ім. Т. Шевченка, у 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Боротьба В. І. Леніна проти буржуазних і опортуністичних фальсифікацій історії РСДРП та більшовизму». З 1988 р. працював старшим викладачем і доцентом кафедри історії КПРС (пізніше – кафедри політичної історії, пізніше – кафедри історії України) Дрогобицького педінституту. З 1992 р. – доцент кафедри загальної історії історичного факультету, викладав курс історії стародавнього світу. У 1995–1988 р. навчався в докторантурі КДУ ім. Т. Шевченка (кафедра історії стародавнього світу та середніх віків). У 1997 р. був обраний завідувачем кафедри всесвітньої історії Дрогобицького педінституту, у 2005 р. отримав вчене звання професора по цій же кафедрі.

З 1.10.2005 р. – декан історичного факультету. З 1.09.2006 р. – зав. кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. Забезпечує викладання курсів: основи історичних наукових досліджень (бакалаврат), спецкурс з історії церкви XVI–XVII ст. (спеціаліст), нормативні курси «Княжа доби на Русі: дискусійні проблеми історичних досліджень», «Ранньомодерна Україна. Ментальність, політична культура суспільства, історія ідей та уявлень» (магістратура).

Співорганізатор та член оргкомітетів міжнародних і всеукраїнських конференцій, проведений на базі факультету. Організатор проведення на базі кафедри  12 Дрогобицьких Міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференцій (1992-2014 рр.); спільних наукових проектів (з Жешівським університетом, Республіка Польща) “Дрогобич – місто багатьох культур”, з музеєм регіональним ім. Адама Фастнахта (м. Бжозов, Республіка Польща).

Підготував вісьмох кандидатів історичних наук в аспірантурі історичного факультету ДДПУ ім. І. Франка. Є керівником двох аспірантів. Головний редактор наукового щорічника «Дрогобицький краєзнавчий збірник». Стажувався в Центральному державному історичному архіві України у м. Львові, Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інституті історії Люблінського університету ім. М.-К.Склодовської (Польща). Брав участь у більше 160 наукових конференціях різного рівня, в тому числі й за кордоном. Автор більше 300 наукових та навчально-методичних праць (книг, статей, рецензій, оглядів, повідомлень, передмов до книг, заміток), близько 50 науково-популярних краєзнавчих розвідок.

Завідувач Науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства при кафедрі давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін ДДПУ імені Івана Франка (друкований орган – «Праці НДЛАК»). З ініціативи та під його керівництвом проводяться археологічні розкопки у Дрогобичі, Тустані, а також здійснено ряд експедицій у Керчі, Галичі та Белзі.

Член Українського геральдичного товариства, Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (з березня 2007 р. – голова Дрогобицького осередку НТШ), Українського історичного товариства, Товариства дослідників Волині, Науково-культурологічного товариства «Бойківщина», керівник Дрогобицької філії Інституту Центрально-Східної Європи, Ассоциация историков религии (Россия), Асоціація істориків України і Литви (Литва), Товариство дослідників Холмщини (Польща).

Нагороджений відзнаками Міністерства освіти України: «Відмінник освіти України» (2000 р.) і «За наукові досягнення» (2005 р.), премією обласної ради та адміністрації за наукові досягнення 2013 р., грамотою обласної ради 2015 р. та ін. У 2010 р. – візит-професор відділу дослідження модерної історії університету Париж-1 Сорбонна-Пантеон, у 2008-2013 рр. – професор-консультант міжнародного проекту «Історія релігійних традицій Європи» (С.-Петербург, Іваново, Москва, Суздаль, Пльос).

Сфера наукових інтересів – історія церкви XVI–XVIII ст., історія Дрогобича, історичне краєзнавство Київського Полісся, спеціальні історичні дисципліни (архівознавство, символіка, генеалогія, родоводи).

Найважливіші праці:

Книги: “З історії уніатської церкви на Київщині (XVI – XIX ст.)” (Київ, 1997); “Потіївка та її околиці в XVI–XIX ст.” (Дрогобич, 2000); „Бібліографія Дрогобича” (Дрогобич, 2002); „Нариси з історії давнього Дрогобича (Праці НДЛАК. Вип.2.)” (Дрогобич, 2003); „Берестейська унія 1596 р. Навч. посібник” (Дрогобич, 2004); „Нариси з історії Потіївки та її околиць в XVII–ХХ ст.” (Дрогобич, 2005); Нариси з історії Східниці / ДДПУ ім. І. Франка, істор. факультет / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2013. (авторська участь с. 7-24, 216-221, 354-357); Іпатій Потій / ред. кол.; упор.: Л. Моравська, І. Паславський. – Львів: Логос, 2013 (серія: Духовні діячі України). – 109 с. (авторська участь – с. 44-85); Сны о Византии ? Место цивилизационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2014. – 332 с. (Спіавтори О. Дзярнович, В. Бырледяну).

Статті: Радомишльський архів уніатських митрополитів // Записки Наукового

Товариства Шевченка / Комісія спеціальних історичних дисциплін. – Т. 240. – Львів, 2000. – С.72-85; Василіянські життєписи митрополитів Михайла Рагози, Іпатія Потія та Йосифа Рутського з Віленського монастиря Святої Трійці // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С.97-109; Осецька шляхта: причинки до історії давнього поліського роду // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Ч.2. – Біла Церква, 2001. – С.89-98; Архів уніатських митрополитів: до історії вивезення з України // Київська Церква. Альманах християнської думки/ Видання ЧСВВ. – Львів, 2001. – № 2-3 (13-14). – С.157-159; Архіви уніатської церкви – джерельна база дослідження краєзнавства Правобережжя XVI-XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархівів України. – К., 2003. – Т.10. – С.12-16; Життєпис та діяльність Перемишльського єпископа Михайла Копистенського // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал. – К., 2003. – № 1. – С.132-156; Нові джерельні свідчення про герб Дрогобича // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.VIII. – Дрогобич, 2004. – С.414-423; Єпископ Кирило Терлецький: родовід і початок духовної кар’єри //

Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.ІХ. – Дрогобич, 2005. – С.202-213; Архівгреко-католицьких митрополитів // Українська архівна енциклопедія. – А-Г. Робочий зошит. – К., 2006. – С.46-47; Архів уніатських митрополитів // Українська архівна енциклопедія. – А-Г. Робочий зошит. – К., 2006. – С.65-67; Іван Франко – знавець історії ранньомодерної церкви // ЗНТШ. – Т.250. – Львів, 2005. – С.338-355; „Жаль намъ души и сумненья вашей милости” (київський митрополит Онисифор Дівочка перед викликами часу) // ДКЗ. – Вип.Х. – Дрогобич, 2006. – С.149-165; Духовенство дрогобицьких церков XV–XVIII ст.: особовий склад, душ пастирська та мистецька праця // ДКЗ. – Вип.Х. – Дрогобич, 2006. – С.221-240; Інвентар Дрогобицького староства 1568 р. // ДКЗ. – Вип.Х. – Дрогобич, 2006. – С.519-570 (у співавторстві з І. Смутком); Iwan Franko (1856–1916) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J.Maternickiego przy współpracy L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S.241-252; Anton Petruszewicz (1821–1913) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J.Maternickiego przy współpracy L.Zaszkilniaka. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – S.121- 130; Stauropigija bractw cerkiewnych i geneza unii brzeskiej // Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Zbiуr studiуw / Red. Andrzej Gil. Lublin: Instytut Ewropy Srodkowo-Wschodniej, 2005. – S.237-250; M.S.Hrushewsky, Spiritual Ukraine (A compendium of works). In Ukrainian. Compled and appended by Ihor Hyrych, Oksana Dzyuba and Vasyl Ulyanovski. Kyiv: Lybid Publishers, 1994. 560 p. // The Ukrainian Quarterly. A journal of Ukrainian and international affairs. – New York, 1995. – Vol.51. – N 2-3. Р.271-272; Obrona ziem zachodno-ukraińskich i południowo-polskich pred Tatarami w latach 1240–1241 // Szkice Legnickie. – XXIII. – Legnica, 2002. – S.17-38; Учитель Івана Франка, бургомістр Дрогобича Ксенофонт Охримович  // Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Вип.  21). – Львів, 2012. –  С. 732-737; Єпископська альтернатива ставропігійній реформі церкви (неставропігійні братства Київської митрополії кінця XVI – початку XVII століття) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталії Яковенко. – Київ: Laurus, 2012. – С. 277-287; Генеза церковних братств та початковий етап мирянського руху в Київській митрополії у XVI ст.: історіографічна традиція й спроби переосмислення проблеми // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя.  – Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 2012. – С. 174-191; Руське (українсько-білоруське) православ’я і «єдиновірна» Московська Русь в останній третині XVI – на початку XVIІ ст. (до проблеми взаємовідносин релігійних культур Східної Європи) // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрогобич, 2012. – С. 103-132;  Старий Самбір за інвентарем Самбірського староства 1585 р. // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрогобич, 2012. – С. 431-446 (співавтор І. Смуток); Новознайдене «Казання…» Лева Кревзи про Йосафата Кунцевича // Пам’ятки України. – 2012. – № 8, серпень. – С. 44-47; Берестейська унія // Наукове товариство ім. Шевченка. Енциклопедія. – Т. 1 (А-Біб). – Київ-Львів, 2012. – С. 519-526; Вивчення рукописної спадщини Антонія Петрушевича // Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база. Тези доповідей і повідомлень міжнародної наукової колнференції (Львів, 17-18 травня 2012 р.) / Упор. і наук. ред. Л. Головатої. – Львів, 2012. – С. 131-133;Полемічний твір Іпатія Потія про Берестейський собор (Вільно, 1597) // Вісник НТШ. – Ч. 48. – 2012, осінь-зима. – С. 27-30; Predgovor // Galyk V. Ivan Franko i hrvatska kulturna baština. S ukrainskog preveo Domagoj Kliček. Uvod J. Paščenko. – Zagreb, 2012. – S. 27-33; Кризис православия в Речи Посполитой и Московском государстве второй половины ХVI – начала XVII вв.: сравнительный анализ // Смутное время в России: конфликт и диалог культур. Материалы научной конференции, Санкт-Петербург, 12-14 октября 2012 года. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 241-243;  Князь В.-К. Острожский и «единоверная» Московская Русь (к проблеме взаимоотношений православных религиозных культур Восточной Европы) // Православие Украины и Московской Руси в XV – XVII веках: общее и различное / Под ред. М. В. Дмитриева. – Москва, 2012. – С. 82-109;  Видатні дрогобичани Юрій Дрогобич (Котермак) і Мартин Лятерна // Пограниччя: Польща – Україна. Науковий щорічник. – Т. 4. – Дрогобич-Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Дрогобицький держаний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 291-316; Бургомістри Дрогобича періоду австрійського панування // Пограниччя: Польща – Україна. Науковий щорічник. – Т. 4. – Дрогобич-Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Дрогобицький держаний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012. – С. 317-348 (співавтор – Б. Лазорак); Скільки церковних братств заснували патріархи в XVI – першій половині XVII ст. ? (Малодосліджені аспекти генези та масштабів ставропігійської форми організації мирянського руху в Київській митрополії) // Записки НТШ. – 2013. – Т. 264: Праці Історично-філософської секції. – С. 234-256; Найдавніший Дрогобич у світлі писемних згадок, легенд, топонімії, артефактів // Фортеця. Збірник Заповідника Тустань. – Кн. 2. – Львів, 2012. – С. 158-170; Полемічний твір Клірика Острозького «Исторіа о листрикійскомъ синоде»: історіографічні традиції і «флорентійсько-берестейські» контексти відповіді православних на виклики часу // Острозька давнина. Науковий збірник / Ред. кол. Ігор Пасічник (гол. ред.), Ігор Тесленко (відпов. ред.) та ін. – Вип. 2. – Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.  – С. 73-91; Перші писемні згадки Дрогобича у світлі гіпотез і сучасних досліджень початків давньоруського міста // Дрогобич на перехресті доль / Галицька Брама. Незалежний часопис / Громадська організація «Інститут Львова» / Ред. Н. Мориквас. – Львів, 2013. – № 4-6 (220-222). – С. 2-3; Пам’ятка архітектури давнього Дрогобича «Вежа – дзвіниця» // Дрогобич на перехресті доль / Галицька Брама. Незалежний часопис / Громадська організація «Інститут Львова» / Ред. Н. Мориквас. – Львів, 2013. – № 4-6 (220-222). – С. 4-5; Берестейська (Радзивилівська) Біблія 1563 р. та її вплив на релігійні культури Східної Європи (до 450-річчя видання пам’ятки) // Український археографічний щорічник. – Т. 18. – Київ, 2013. – С. 196-218; Перші писемні згадки Дрогобича // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2013. – 71: Дрогобич. – С. 8-17; Еволюція візій Дрогобича в історичні ретроспективі // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2013. – 71: Дрогобич. – С. 28-49; Про Юрія Дрогобича // Незалежний культурологічний часопис «Ї». – 2013. – 71: Дрогобич. – С. 182-193; Братський «епізод» в історії Берестейського собору 1594 р. // ДКЗ. – Вип. XVII-XVIII. – Дрогобич, 2014. – С. 101-113; Документи до історії церкви та братства Св. Юра в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) // ДКЗ. – Вип. XVII-XVIII. – Дрогобич, 2014. – С. 467-476; Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) // ДКЗ. – Вип. XVII-XVIII. – Дрогобич, 2014. – С. 607-620; Передмова: Праця отця доктора Василя Говгери про Львівську унійну єпархію в контексті унієзнавчих досліджень // Говгера В., о. Організаційна структура Львівської єпархії XVIII ст. (1700-1772). – Львів: Тріада плюс, 2014. – С. 9-15; Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії // SPHERES OF KULTURE / Jornal of Philologi, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies / Editor-in-Chief I. Nabytovych. – Vol. VII. – Lublin, 2014. – S. 394-413; Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії та нових гіпотез // Острозька давнина. – Вип. 3. – Остріг, 2014. – С. 148-191; Ustawy bractw kościelnych i cerkiewnych w Rzeczypospolitej w XVI wieku: analiza porównawcza // Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku) / Red. D. Burdzy, B. Wojciechowska. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014. – S. 283-293; Берестейська (Радзивилівська) Біблія в контексті впливів протестантської релігійної культури на православну культуру // Берасцейскія кнігазборы. Брэсцкая Біблія – унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: да 450-годдзя выдання: матэрыялы і даклады міжнароднага круглага стала, Брэст, 29–31 мая 2013 г. / Брэсцкі абласны выканаўчы камітэт, УК «Абласная бібліятэка імя М. Горкага»; склад. А. М. Мяснянкіна, Т. С. Кавенька; пад агул. рэд. М. В. Нікалаева. – Брэст: БрДУ ім. А. С. Пушкіна, 2014. – С. 48–57; Східні церкви ранньомодерної доби на польсько-українському пограниччі в сучасній історіографії // Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. – T. I: Historia – religia / Pod red. W. Wierzbieńca / Państwowa Wyższa Szkloła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Jarosław, 2014. – S. 37-50; Tajemnice symboliki miejskiej Drohobycza z XVIII wieku // Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. – Nr 16. – Wrocław, 2015, maj. – S. 14-18; Перша світова війна в житті дрогобичан крізь призму документів родинного архіву Валеріана Улицького // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Т. 3: Матеріали Міжнародної конференції «Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії» (дрогобич, 6-9 квітня 2014 р.) / Упор., наук. ред. Я. Лопушанського та О. Радченка. – Дрогобич, 2015. – С. 161-167 (співавтор О. Лужецька); Інтриги і конфлікти в історії укладення Берестейської унії у світлі документальних джерел та полемічної латератури // СОЦІУМ. Альманах соціальної історії / Інститут історії України НАН України; ред кол. В. Смолій, В. Горобець, Н. Старченко, Н. Білоус. – Вип. 11-12. – Київ, 2015. – С. 185-209; Книжкова культура Дрогобича першої половини ХХ ст.: два рідкісних видання 1913 і 1928 рр. // Альманах бібліофілів. Книга І / Упор. Є. Пшеничний. – Дрогобич: Коло, 2015. – С. 351-359; Wspomnienie zmarłych w prawosławnych bractwach cerkiewnych metropolii kijowskiej w XVI-XVII wieku // Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej. Cykl II: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej / Stidia pod red. A. Jankowskiego i A. Klondera. – Baydgoszcz, 2015. – S. 149-157.

Рецензії:

Перше поунійне півстоліття в Україні (Волинь та Київщина) мовою документальних джерел // Архіви України. Науково-практичний журнал / Держкомархівів України. – К., 2002. – № 1-3. – С.34-45; Міське право України на тлі жанрово-стилістичного „безправ’я”: Тетяна Гошко. Нариси з історії магдебурзького права в Україні. XIV – початок XVII ст. Львів: Афіша, 2002 // Український гуманітарний огляд / Національний університет „Києво-Могилянська Академія”. – К., 2003. – Вип.9. – С.151-163; Lorens B. Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII – XVIII wieku. – Rzeszуw: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – 336 s. // ДКЗ. – Вип.ІХ. – 2005. – С.572-580; Тетяна Шевченко. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст. – Львів: Свічадо, 2005. – Серія: Studia rationis 1. – 340 c. // Записки НТШ. – Львів, 2006. – Т.251. – С.663-670; М.В.Дмитриев, Л.В.Заборовский, А.А.Турилов, Б.Н.Флоря. Брестская уния 1596 г. и общ.-полит. борьба… Ч.2. М., 1999 // Український історичний журнал. Науковий журнал / НАН України. – К., 2004. – № 1. – С.133-136; Aurea mediocritas російського унієзнавства: зміна парадигми чи реанімація старих концепцій? // Український гуманітарний огляд. – Вип.11. – 2005. – С.104-120; Historiografia unii brzeskiej na przełomie stulieci: prуba porуwnawczej recenzji monografii o. Borysa Gudziaka i Michaiła Dmitriewa // Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej. – Lublin: Instytut Ewropy Srodkowo- Wschodniej, 2005. – R.3. – S.206-221; Криза ідентичності історика [Рецензія] // ДКЗ. – Вип. XVI. – Дрогобич, 2012. – С. 585-604; A. Gil, I. Skoczylas. Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795. – Lublin-Lwów, 2014, 684 s. // Наукові записки УКУ. – Львів, 2014. – Число VI. – Серія «Історія». – Вип. 2. – С. 214-218.

Література про вченого: Галів М. Полудень віку у професора Тимошенка // Франківець. – 2005. – 3 червня; Пастух Р. Потіївські старожитності (Щоб «накопати» фактів про своє рідне село, вченому довелося добряче попотіти) // Мій Дрогобич. – 2005. – 19 травня; Стратонович С. Дослідження минувшини Потіївщини // Зоря Полісся. – 2006. – 2 вересня; Гольберг Л. Задля збереження унікальних пам’яток історії в Дрогобичі необхідний історико-культурний заповідник [Розмова з Леонідом Тимошенком] // Львівська газета. – 2006. – 5 жовтня.

Основні публікації:
Монографії:
 1. Відомий і невідомий Бруно Шульц (соціокультурний портрет Дрогобича) / Наук. ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2016. – 374 с. (у співавторстві) (авт. частка – 93 с.)
 2. Сны о Византии? Место цивили-зационного и культурного наследия Византии в регионе Пограничья Центрально-Восточной Европы. – Вильнюс: Европейский гуманитарный университет, 2014. – 332 с. (у співавторстві). (авт.. частка – 40 с.)
 3. Церква Святого Юрія в Дрогобичі. Ілюстрований нарис-проспект історії та мистецтва храму й парафії / Автор тексту, упорядник: Леонід Тимошенко. – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2016. – 84 с., іл.
 4. На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі. Колективна монографія за редакцією А.Бумблаускаса, С.Кулявічюса та І.Скочиляса. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. – С. 67-41, 72-80, 81-94, 219-231 (авторська участь – 40 с.).
Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН:
 1. Історія давнього Трускавця (XV – початок ХІХ ст.): підсумки і перспективи дослідження // Східноєвропейський історичний вісник [головний редактор В. Ільницький]. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – Спеціальний випуск. – С. 6 – 18. (Cite Factor, Directory of Research Journals Indexing, Journal Index, Polish Scholarly Bibliography, Research Bible, Scientific Indexing Services)
Наукові статті у фахових виданнях України та за кордоном:
 1. Берестейська (Радзивилівська) Біблія 1563 р. та її вплив на релігійні культури Східної Європи (до 450-річчя видання пам’ятки) // Український археографічний щорічник. – Київ, 2013. – Т. 18. – С. 196 –218.
 2. Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. ХVІІ-XVIII. – С. 607 – 620.
 3. Східні церкви ранньомодерної доби на польсько-українському пограниччі в сучасній історіографії // Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, słowackich oraz ukraińskich. – T. I: Historia – religia / Pod red. W. Wierzbieńca / Państwowa Wyższa Szkloła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Jarosław, 2014. – S. 37 – 50.
 4. Братський «епізод» в історії Берестейського собору 1594 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. –Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. ХVІІ-XVIII. – С. 101 – 113.
 5. Документи до історії церкви та братства Св. Юра в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич: Коло, 2014. – Вип. ХVІІ–XVIII. – С. 467 – 476.
 6. Спрэчныя пытанні з гісторыі Берасцейскай уніі // Палитычная сфера. Часопіс палітычных даследаванняŷ. – Мінск, 2014-2015. – № 22-23: Гісторыя: літаратура, права, палітыка. – С. 161 – 172.
 7. Археологічні дослідження вежі-дзвіниці костьолу Святого Бартоломея в Дрогобичі 2015 р. // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 9 – 55 (співавтори – Ю. Лукомський, Р. Миська) (авторська участь – С. 9 – 15).
 8. Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок ХІХ ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам’ятки // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Гол. ред. Л. Тимошенко, упоряд. і наук. ред. М. Галів, В. Ільницький, В. Футала. – Спецвипуск ІІІ. – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 21 – 30. (0,5 др. арк.)
 9. Організаційна структура Київської митрополії в другій половині XVI ст.: становище та функціонування інституцій // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), В. Александрович, Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Вип. ХІХ-ХХ. – Дрогобич: Коло, 2017. – С. 149 – 187. (2,0 др. арк.)

Співорганізатор та член оргкомітетів міжнародних та всеукраїнських конференцій, проведених на базі факультету. Організатор проведення 13 Дрогобицьких Міжнародних наукових історико-краєзнавчих конференцій (1992-2016 рр.);  спільних наукових проектів (із Жешувським університетом, Республіка Польща) «Дрогобич – місто багатьох культур», з музеєм регіональним ім. Адама Фастнахта (м. Бжозов, Республіка Польща).

Систематично виступає з науковими доповідями та повідомленнями на Міжнародних конгресах, Міжнародних та Всеукраїнських конференціях в Україні та за кордоном (Республіка Польща, Білорусь, Литва). За період 2014-2018 рр. взяв участь у роботі понад 50-ти наукових конференцій.

Учасник міжнародного проекту «Місце зустрічі двох культур: церква і монастир Св. Трійці у Вільні (XIV-XIX ст.)»; учасник міжнародного проекту «Портал літопису життя та діяльності Бруно Шульца» на 2016-2020 рр. (Гданський університет, Республіка Польща), учасник міжнародного наукового проекту «Східні словяни в пошуках нових надрегіональних ідентичностей (кінець XV – середина XVIII ст.) в контексті зародження модерних націй у Європі» (організатор – Німецький історичний інститут у Москві, 2018-2019 рр.)

Виконує функції наукового керівника кафедральної наукової теми «Пізньосередньовічна, ранньомодерна та модерна історія Дрогобицько-Самбірського Підгір’я (X – початок XX ст.)».

Головний редактор наукового фахового видання «Дрогобицький краєзнавчий збірник». Член редколегії наукових видань: Острозька давнина. Науковий збірник [Остріг: Видавництво Національного університету «Острозька академія»]; Res Historyka. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Saeculum Christianum. Pismo historyczne / Wydawca Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Брав участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (2015 р., 2018 р.).

Під його керівництвом проводяться археологічні розкопки у Дрогобичі, Тустані, а також здійснено ряд експедицій у Керчі, Галичі та Белзі.

Підготував 8 кандидатів історичних наук. На сьогодні науковий керівник 1-го аспіранта денної форми навчання.

Систематично керує написанням курсових і випускових (магістерських) робіт студентів. Під його керівництвом було опубліковано 7 наукових статей студентів.

Оновлено: 7 Листопад, 2018