Меню

Кафедра фізики та інформаційних систем

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Завідувач кафедри– кандидат фізико-математичних наук, доцент Кузик Олег Васильович

Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців ступенів вищої освіти бакалавр, магістр та доктор філософії за спеціальностями:

 • 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)
 • 014 Середня освіта (Фізика) зі спеціалізацією «Фізика та інформатика» та «Фізика та математика»;
 • 014 Середня освіта (Інформатика) зі спеціалізацією «Інформатика та математика»
 • 104 Фізика та астрономія зі спеціалізацією «Комп’ютерна фізика»;
 • 105 Прикладна фізика та наноматеріали.
 • 122 Компютерні науки

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Кузик Олег Васильович

Кузик Олег Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики

Контактні засоби зв’язку:
olehkuzyk@dspu.edu.ua
olehkuzyk74@gmail.com

Столярчук Ігор Дмитрович

Столярчук Ігор Дмитрович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
i.stolyarchuk@dspu.edu.ua
istolyarchuk@ukr.net

Пелещак Роман Михайлович

Пелещак Роман Михайлович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
rpeleshchak@dspu.edu.ua
rpeleshchak@ukr.net

Білинський Ігор Васильович

Білинський Ігор Васильович
доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики

Контактні засоби зв’язку:
igorbilunskyu@dspu.edu.ua
biligor0905@gmail.com

Гадзаман Іван Васильович

Гадзаман Іван Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
hadzaman@i.ua

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович
доктор фізико-математичних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
Isvirt@dspu.edu.ua
isvirt@email.ua

Угрин Юрій Орестович

Угрин Юрій Орестович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
yuriyuhryn@dspu.edu.ua
yuriyuhryn@yahoo.com.ua

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
tkobylnyk@dspu.edu.ua

 

Даньків Олеся Омелянівна

Даньків Олеся Омелянівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
dankivolesya@dspu.edu.ua
dankivolesya@ukr.net

Гольський Віталій Богданович

Гольський Віталій Богданович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
hol.wit@dspu.edu.ua
hol.wit@gmail.com

Британ Віктор Богданович

Британ Віктор Богданович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
vbrytan@dspu.edu.ua
vbrytan2@gmail.com

Лешко Роман Ярославович

Лешко Роман Ярославович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
leshkoroman@dspu.edu.ua
leshkoroman@gmail.com

Паньків Людмила Іванівна

Паньків Людмила Іванівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики

Контактні засоби зв’язку:
lyuda_pankiv@dspu.edu.ua
lyuda_pankiv@ukr.net

Мецан Христина Орестівна

Мецан Христина Орестівна
діловод кафедри

Контактні засоби зв’язку:
kafedra_fizyky@ukr.net,
khmetsan98@gmail.com

Шевчук Інна СергіївнаШевчук Інна Сергіївна
старший лаборант кафедри

Контактні засоби зв’язку:
i.s.shevchuk@ukr.net

Наукові дослідження кафедри:

НДР за замовленням МОН України:

 • Формування надгратки адсорбованих атомів у напівпровідниках із структурою цинкової обманки в електричному та механічному полях (2019-2021 рр., номер держреєстрації: 0119U100667).
 • Нові нанокомпозитні полімерні матриці для конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та моніторингу ксеноестрогенів (2019-2021 рр., номер держреєстрації: 0119U100671)
 • Архітектоніка активних середовищ елементів світловипромінюючих систем: властивості, ієрархічна та інтерфейсна самоорганізація (2020 – 2022 рр.,номер держреєстрації: 0120U102217)
 • Залежність операційних параметрів амперометричних біосенсорів від структуно-морфологічних характеристик нових полімерних композитів в якості біоселективних мембран (2020-2022 рр., номер держреєстрації: 0120U102224)
 • Фотополімерні матриці та наноносії при конструюванні біосенсорів для моніторингу стану довкілля та якості питної води (2021-2023 рр., номер держреєстрації: 0121U109539)


НДР за рахунок власних коштів ДДПУ імені Івана Франка

 • Оптичні та електричні властивості наногетеросистем (2017-2021 рр.).
  Науковий керівник: док.фіз.-мат.наук, професор Столярчук І.Д.
 • Вирощування та дослідження електричних, магнітних і оптичних властивостей монокристалів А2В6, А3В5, оксишпінельних матеріалів та наногетероструктур на їх основі (2021-2025рр.)
  Науковий керівник:  канд. фіз.-мат. наук, доцент Гадзаман І.В.

Наукові школи:

Фізика напружених квантово-розмірних наногетеросистем (науковий керівник – професор Пелещак Р.М.)

Теорія електронних, діркових та екситонних станів у гетеросистемах з наноплівками, квантовими точками та квантовими дротами (наукова школа імені професора Бойчука В.І.)

Важливі наукові результати, отримані працівниками кафедри фізики: 

 1. На кафедрі фізики вперше в світі були синтезовані напівпровідники із системи твердих розчинів CdxHg1-xTe
 2. Вперше експериментально досліджено явище від’ємної фотопровідності у кристалах твердих розчинів
  CdTe – ZnTe.
 3. Вперше встановлені закономірності утворення фотоелектретного стану під дією зовнішнього поля та його руйнування у високоомних фоточутливих напівпровідниках А2В6.
 4. Вперше у твердих розчинах CdxHg1-xTe експериментально виявлено магнетофононний резонанс на різниці фононів, які належать до різних мод цього кристалу.
 5. Синтезовано і проведено комплексні дослідження фізичних властивостей напівпровідників ZnTe,
  ZnxHg1-xTe,  ZnxCd1-xTe
 6. Встановлено закономірності впливу електрон-деформаційних ефектів на оптичні та електричні властивості напружених гетероструктур з квантовими точками.

 

Публікації працівників кафедри

Поштова адреса: 82100 м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, контактний телефон: +38032 443 54 65
e-mail: physinf@dspu.edu.ua

МИ У СОЦМЕРЕЖАХ

 

Фізика на кафедрі
(Facebook)
інформатика на кафедрі
(Facebook)
@physics_ddpu
(Instagram)