Меню

Кафедра економіки та менеджменту

Завідувач кафедри: Кишакевич Богдан Юрійович – доктор економічних наук, професор.

Поштова адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3, каб. 8

Телефон: (03244) 3-54-65

Сайт: https://sites.google.com/view/kemddpu

Група у Facebook: https://www.facebook.com/groups/995332357212276/

Електронна адреса: economika_ddpu@ukr.net

Інформація для абітурієнта

Про кафедру

Кафедра економіки та менеджменту Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедр теоретичної та прикладної економіки, менеджменту та адміністрування, економічної кібернетики та інноватики і функціонує в структурі Інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Є наступником факультету менеджменту та маркетингу ДДПУ та успішно продовжує 30-літні традиції підготовки фахівців економічних спеціальностей (економістів, менеджерів, маркетологів) в Дрогобицькому педуніверситеті.

Кафедра економіки та менеджменту

На кафедрі працює 12 викладачів, з них – 3 доктори наук, професори, 9 – кандидатів наук, доцентів.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Кишакевич Богдан Юрійович.

Кафедра економіки та менеджменту є правонаступницею кафедр:

  • теоретичної та прикладної економіки,
  • менеджменту та адміністрування,
  • економічної кібернетики та інноватики.
Професорсько-викладацький склад кафедри

Кишакевич Богдан Юрійович

Кишакевич Богдан Юрійович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту

Контактні засоби зв’язку:
b_kyshakevych@dspu.edu.ua

Рибчук Анатолій Васильович

Рибчук Анатолій Васильович
доктор економічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
rav957@dspu.edu.ua

Свінцов Олександр Миколайович

Свінцов Олександр Миколайович
доктор економічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
svincovom@dspu.edu.ua

Вовк Юрій Ярославович

Вовк Юрій Ярославович
кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

Контактні засоби зв’язку:
yurijvovk@dspu.edu.ua

Скотний Павло Валерійович

Скотний Павло Валерійович
кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ з навчальної роботи

Контактні засоби зв’язку:
skotnyy@dspu.edu.ua

Паласевич Микола Богданович

Паласевич Микола Богданович
кандидат економічних наук, доцент, заступник директора ІФМЕІТ з наукової роботи та міжнародної співпраці

Контактні засоби зв’язку:
pmb2011@dspu.edu.ua

Блистів Оксана Миколаївна

Блистів Оксана Миколаївна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
oxana77@dspu.edu.ua

Ворончак Іван Осипович

Ворончак Іван Осипович
кандидат економічних наук, викладач

Контактні засоби зв’язку:
i.voronchak@dspu.edu.ua

Квасній Любов Григорівна

Квасній Любов Григорівна
кандидат економічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lg_k@dspu.edu.ua

Лапчук Ярослав Степанович

Лапчук Ярослав Степанович
кандидат економічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
lapchyks@dspu.edu.ua

Процишин Оксана Романівна

Процишин Оксана Романівна
кандидат економічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
oksana.romanivna@dspu.edu.ua

Солтисік Оксана Орестівна

Солтисік Оксана Орестівна
кандидат економічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
soltysik73@dspu.edu.ua

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри економіки та менеджменту зорієнтована на вирішення актуальних проблем економічного розвитку держави і регіону та передбачає проведення теоретичних та практичних досліджень за такими темами:

1. «Соціально-економічні системи в умовах глобалізації: проблеми моделювання та управління»

Термін виконання теми: 2018-2021 рр.

Науковий керівник: д.е.н., професор Кишакевич Б.Ю.

2. «Особливості функціонування просторових систем економічного розвитку»

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Науковий керівник: д.е.н., професор Рибчук А.В.

Наші партнери
  1. Інститут міста Дрогобича
Інформація для абітурієнтів
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На освітньому ступені «Бакалавр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

  • Економіка (Економічна кібернетика) (денна ф. н.);
  • Менеджмент підприємницької діяльності (денна/заочна ф. н.);
ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

На освітньому ступені «Магістр» підготовка фахівців на денній та заочній формах навчання здійснюється за такими спеціальностями:

  • Економіка (Економічна кібернетика) (денна ф. н.);
  • Менеджмент інноваційної діяльності (денна/заочна ф. н.).

Більше інформації на офіційному сайті кафедри економіки та менеджменту:
https://sites.google.com/view/kemddpu