Меню

Григорович Андрій Геннадійович

Григорович Андрій Геннадійович

Григорович Андрій Геннадійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 28 березня 1969 року в місті Дрогобичі Львівської області. Українець.

ОСВІТА

У 1986 році закінчив із золотою медаллю Дрогобицьку СШ № 1. У 1993 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика, математики», кваліфікація «вчитель фізики та математики». У 2005 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, за спеціальністю «Прикладна математика. Інформатика», кваліфікація «математик програміст, викладач інформатики».

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем:  «Прикладні програмні системи зі сховищем даних на основі ненормалізованих відношень» на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному університеті «Львівська політехніка».

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Трудову діяльність розпочав у 1992 році на посаді вчителя фізики та інформатики Дрогобицького педагогічного ліцею. З 2006 р. – заступник директора з науково-методичної роботи Дрогобицького педагогічного ліцею. З 2007 року викладач, з 2012 року – старший викладач, а з 2014 року – доцент кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка. З 2017 року – доцент кафедри теоретичної та прикладної фізики і комп‘ютерного моделювання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАУКА:
Сфера наукових інтересів:

Моделювання композитних об’єктів за допомогою ненормалізованих відношень.  Математичне та програмне забезпечення сховищ даних. Формування та використання цифрового навчального середовища.  Формування ключових компетентностей старшокласників у процесі навчання у профільній школі.

НАГОРОДИ: 

2004 р. – нагрудний знак «Відмінник освіти України».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Навчально-методичні посібники:
 1. Організація навчальної практики методом проектів: методичний посібник / Гладкевич М.І., Григорович А.Г., Заяць О.В., Кишакевич Ю.Л., Проць Л.С., Рубель О.М., Середня О.М., Сосяк Р.М., Хлопик Р.М. / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – 70 с.
 2. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. / Гладкевич М.І., Григорович А.Г., Гутак О.Я., Заяць О.В., Кишакевич Ю.Л., Кульчицька-Ручка Н.Р., Хлопик О.М. / – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 190 с.
 3. Лабораторний практикум з фізики у цифровій лабораторії. Механіка : Методичний посібник. / Григорович А. Г., Заяць О.В., Петриця А.Н., Сосяк Р.М., Хлопик Р.М./ – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 54 с.
 4. Організаційно-методичне забезпечення діяльності шкільного наукового товариства Малої академії наук : Методичний посібник / Григорович А.Г., Гладкевич М.І., Заяць О.В., Кишакевич Ю.Л., Середня О.М., Сосяк Р.М. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 105 с.
Статті (основні, за останні 5 років):
 1. Григорович А.Г., Сосяк Р.М. Формування фізичних знань та розвиток технічної творчості учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Materials of the IX International research and practice conference “Actual problems of science and educations”, 20-21 January 2013 // Scientific journal “Aspect”. – Donetsk: “Tsyfrovaya tipodrafia” Ltd, 2013. – 94 p. С.40-42.
 2. Григорович А., Григорович В. Еквівалентність виразів реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень та розширеної реляційної алгебри // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – № 751. – С.292–299.
 3. Григорович А.Г. Архитектура хранилищ данных с ненормализованными отношениями // «Технические науки – от теории к практике»: материалы XXII международной научно-практической конференции. (11 июня 2013 г.); Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – С.6-10.
 4. Григорович А.Г. Методи опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних // «Анализ и оценка основных тенденций развития науки и техники»: материалы IV Международной научно-практической конференции (г.Донецк, 15-17 июня 2013 года) / Научный журнал «Аспект» № 10. – Донецк: ООО «Цифровая типография, 2013. – С.3-8.
 5. Григорович А.Г. Розвиток креативних здібностей старшокласників у процесі позакласної роботи з природничо-математичних дисциплін / А.Г.Григорович, О.В.Заяць, М.І.Гладкевич // Теорія і практика природничого навчання школярів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Чернігів, 23-24 квітня 2014 р.) / ТОВ «НВП «Інтерсервіс» – Ч., 2014. – С.60-63.
 6. Подання реляційних операцій засобами реляційного числення доменів для ненормалізованих відношень / Григорович А. Г., Григорович В. Г. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. – 2014. – № 783. – С.65–72.
 7. Григорович А. Г. Аналіз проблематики розвитку креативних здібностей у процесі позакласної роботи / Андрій Григорович, Ольга Заяць, Мар’яна Гладкевич // Молодь і ринок: Щомісячний науково-педагогічний журнал. – №10 (117), 2014. – С. 83-88.
 8. Григорович А. Г. Комп’ютерне тестування навчальних досягнень з дисципліни «Моделювання систем» [Електронний ресурс] / А. Г. Григорович  // Дев’ята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх ІТЕА-2014». (Київ, 25-26 листопада 2014). Збірка праць. Частина І. – Київ, 2014. – С.143-146. – Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua1?e=0
 9. Григорович А. Г. Оцінювання якості сховища даних на основі ненормалізованих відношень / А. Г. Григорович, В. Г. Григорович // Тези І Всеукраїнської науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення» (17–18 травня 2015 року). – Житомир : ЖДТУ, 2015. – С. 7–8.
 10. Григорович А. Г. Наукове товариство як середовище розвитку інтелектуально обдарованої творчої особистості / Григорович А. Г., Заяць О.В., Гладкевич М.І. // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2015 року, м. Тернопіль – смт. Козова. – К., Інститут обдарованої дитини, 2015. – С. 56-62.
 11. Григорович А. Г. Технологія проектної діяльності з розробки програмного забезпечення навчального призначення / Григорович А. Г., Заяць О. В., Сосяк Р. М., Хлопик Р. М., Гладкевич М.І. // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2015), м. Черкаси, 4-5 червня 2015 р. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2015. – С. 253-254.
 12. Григорович А. Г. Засоби та технології інформаційно-комунікаційної компоненти навчального середовища багатопрофільного ліцею / Григорович А. Г., Заяць О. В. // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції, м.Кіровоград, 22-23 травня 2015 р. /Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015. – С. 41-43.
 13. Григорович А. Г. Проектування та програмна реалізація бази даних «Ліцеїст» [Електронний ресурс] / А. Г. Григорович, Б. А. Григорович, В. Г. Григорович  // Десята міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх ІТЕА-2015». (Київ, 26-27 листопада 2015). Збірка праць. Частина І. – Київ, 2015. – С.135-140. – Режим доступу: http://issuu.com/iteaconf/docs/1_itea_2014_ua/3?e=0
 14. Григорович А.Г. Система дистанційного керування побутовими приладами для людей з обмеженими можливостями / Григорович А.Г., Сосяк Р.М., Далявський В.С. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 102-104.
 15. Григорович А. Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій / Григорович А., Заяць О., Гладкевич М. // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 16. – С.302-308.
 16. Григорович А. Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій / Григорович А., Заяць О., Гладкевич М. // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С.223-224
 17. Григорович А. Г. Побудова p,V,T-поверхні зміни стану сталої маси ідеального газу / Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Суми, 23 листопада 2016 р. / за ред. О. М. Завражної – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – С.27-28.
Викладає дисципліни: 

Дискретна математика;
Проектування інформаційних систем;
Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва.