Меню

Кафедра технологічної та професійної освіти

 


Контактний телефон – 067-718-08-07; 097-187-63-87.

e-mail: tpo@dspu.edu.ua

ми  у Facebook

 

Рік заснування кафедри – 1991 р.

Кафедра технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва  й кафедри машинознавства та основ технологій.

Попередні назви кафедр – методики та історії народних художніх промислів (1991 – 2000 рр.); декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну (2000 – 2009 рр.); методики трудового і професійного навчання та декоративно-ужиткового мистецтва (2009 – 2017 рр.).

Професорсько-викладацький склад кафедри: 9 викладачів, з них: 2 доктори наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів; 1 старший викладач.

Оршанський Леонід Володимирович

Оршанський Леонід Володимирович
доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедрою

Контактні засоби зв’язку:
orshanski@dspu.edu.ua
orshanskilv@gmail.com

 

Нищак Іван Дмитрович

Нищак Іван Дмитрович
доктор педагогічних наук, професор

Контактні засоби зв’язку:
nyshchak@dspu.edu.ua
nyshchak@gmail.com

Мельник Галина Миколаївна

Мельник Галина Миколаївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
melnyk.galyna.m@dspu.edu.ua
melnyk.galyna.m@gmail.com

Павловський Юрій Вікторович

Павловський Юрій Вікторович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
yu_pavlovskyy@dspu.edu.ua
yu_pavlovskyy@ukr.net

Пагута Мирослав Вікторович

Пагута Мирослав Вікторович
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
miroslav06@dspu.edu.ua
miroslav06@i.ua  

 

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
vpopovych@dspu.edu.ua
vpopovych@yahoo.com

Скварок Юрій Юліанович

Скварок Юрій Юліанович
кандидат технічних наук, доцент, начальник навчально-методичного відділу університету

Контактні засоби зв’язку:
y.skvarok@dspu.edu.ua
y.skvarok@gmail.com

Матвісів Ярослав Ярославович

Матвісів Ярослав Ярославович
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
YaroslavMatvisiv@dspu.edu.ua
yaroslavmatvisiv@gmail.com

Контактні засоби зв’язку:
galina.2020.kyiv@dspu.edu.ua
contact@vishivanka.net.ua

На усіх ступенях вищої освіти кафедра є випусковою для таких спеціальностей(освітніх програм):

«014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»;

«015 Професійна освіта (Транспорт. Обслуговування та ремонт автомобілів)».

Науково-дослідницька робота

На кафедрі виконуються такі теми наукового дослідження:

Назва теми Термін виконання теми Науковий керівник
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності 2020 – 2024 рр. док. пед. наук, професор Оршанський Л.В.
Комплексне дослідження фізичних властивостей монокристалічних матеріалів на основі телуриду кадмію, легованих галогенами та перехідними металами 2023 – 2027 рр. канд. фіз.-мат. наук, доцент Попович В.Д.
Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Спеціальність «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології, інформатика)»: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. Сучасні матеріали в техніці. Технічна механіка. Різання матеріалів, верстати та інструменти. Електротехніка та електроніка. Електромонтажний практикум. Основи теплотехніки та гідравліки. Автомобілі. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Охорона праці в освіті. Креслення. Комп’ютерна графіка. Практикум з комп’ютерної графіки. Системи автоматизованого проектування. Основи ергономіки. Технічна естетика. Технологічний практикум. Декоративно-ужиткове мистецтво. Технологія побутової діяльності та самообслуговування. Основи домашнього господарювання. Технічна творчість учнів. Матеріалознавство швейного виробництва. Історія костюму. Обладнання швейного виробництва. Проектування швейних виробів. Етнодизайн одягу.  Моделювання і художнє оформлення одягу. Технологія приготування їжі. Товарознавство харчових продуктів. Основи теорії технологічної освіти. Методика навчання технологій. Методика професійного навчання. Методика навчання креслення. Теорія і методика позашкільної освіти. Теорія і методика профорієнтаційної роботи. Основи наукових досліджень. Методологія наукових досліджень. Педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти.

Спеціальність «015 Професійна освіта (Транспорт. Експлуатація та ремонт автомобілів)»: Автомобільні експлуатаційні матеріали. Взаємозамінність, стандартизація і технічне вимірювання. Гідравліка. Деталі машин. Діагностика автомобіля. Електричне та електронне обладнання автомобіля. Електротехніка та електроніка. Інженерна та комп’ютерна графіка. Інформаційні технології в освіті. Конструкція автомобіля. Матеріалознавство. Опір матеріалів. Організація ТО та ремонту автомобілів. Основи надійності і довговічності машин. Основи наукових досліджень. Охорона праці та цивільний захист. Професійна педагогіка. Ремонт автомобіля. Теоретична механіка. Теорія автомобіля. Теорія і методика професійного навчання. Теорія механізмів і машин. Теорія та метод виховної роботи у ПТНЗ. Теплотехніка. Технічне обслуговування автомобіля. Технологія конструкційних матеріалів.

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 015 Професійна освіта (Теорія і методика професійної освіти).