Меню

Факультет фізики, математики, економіки та інноваційних технологій

Факультет засновано у 1940 році (історія інституту).

Адреса факультету: вул. Стрийська, 3, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100;

e-mail: fizmatddpu@gmail.com, ffmeit@dspu.edu.ua

Тел./факс: (03244) 3-54-65 +38 (068) 540 9 340

Факультет здійснює підготовку фахівців з 7-ти галузей знань за 11-ма спеціальностями на освітніх ступенях «Бакалавр» та «Магістр».

До складу факультету входить 5 кафедр, на яких працює 96 викладачів та 46 працівників навчально-допоміжного персоналу. Серед науково-педагогічних працівників 12 докторів наук, професорів та 72 кандидати наук, доценти.

У структурі факультету 6 наукових лабораторій, 30 спеціалізованих навчальних лабораторій, 8 навчально-виробничих майстерень, 5 спеціалізованих навчальних кабінетів та 1 слюсарно-механічна майстерня. Комп’ютерний центр інституту налічує 10 кабінетів, оснащених ПК, які об’єднані в локальну мережу та під’єднані до мережі INTERNET.

Факультет підтримує тісні зв’язки з провідними університетами та науковими установами:

України:

 • Інститутом математики НАН України;
 • Інститутом педагогіки НАПН України;
 • Інститутом теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України;
 • Інститутом фізики конденсованих систем НАН України;
 • Інститутом фізики НАН України;
 • Інститутом фізики напівпровідників ім. В. Лашкарьова НАН України;
 • Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова;
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка;
 • Науково-виробничим підприємством «Карат» (м. Львів);
 • Національним університетом «Львівська політехніка»;
 • Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника;
 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки;
 • Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка;
 • Ужгородським національним університетом;
 • Харківським інститутом монокристалів НАН України;
 • Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича;

зарубіжжя:

 • Вищою фаховою школою Кьольну (Німеччина);
 • Жешувським університетом (Польща);
 • Інститутом математики та інформатики  (Німеччина, Лепціг);
 • Люблінським університетом ім. М. Склодовської-Кюрі (Польща);
 • Ризьким державним університетом (Латвія);
 • University of Cyprus (Нікозія, Кіпр);
 • University of Joensuu (Хельсінки, Фінляндія).

У студентів факультету популярні наступні види спорту: футбол, волейбол, гирьовий спорт, легка атлетика тощо.