Меню

Абітурієнту

БАКАЛАВР

денна форма здобуття освіти з терміном навчання 3 роки 10 місяців

Спеціальність Освітня програма
Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, інформатика)
Середня освіта (Фізика та астрономія) Середня освіта (Фізика, інформатика)

 

Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика, математика)
Середня освіта (Технології) Середня освіта (Технології та інформатика)

 

Професійна освіта (Транспорт) Професійна освіта (Транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів)
Менеджмент  Менеджмент підприємницької діяльності
Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

 

БАКАЛАВР

денна форма здобуття освіти із скороченим терміном навчання

Спеціальність Освітня програма Термін навчання та тип пропозиції
Середня освіта (Технології) Середня освіта (Технології та інформатика) 2 роки 10 місяців,

бюджетна та небюджетна

Професійна освіта (Транспорт) Професійна освіта (Транспорт, обслуговування та ремонт автомобілів) 2 роки 10 місяців,

бюджетна та небюджетна

Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 1 рік 10 місяців / бюджетна;

2 роки 10 місяців /

небюджетна

Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, інформатика) 2 роки 10 місяців,

небюджетна

Менеджмент  Менеджмент підприємницької діяльності 1 рік 10 місяців,

2 роки 10 місяців,

небюджетна

Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика 2 роки 10 місяців,

небюджетна

Математика Комп’ютерна математика 

 

2 роки 10 місяців,

небюджетна

 

БАКАЛАВР

заочна форма здобуття освіти із скороченим терміном навчання

 

Спеціальність Освітня програма Термін навчання та тип пропозиції
Середня освіта (Технології) Середня освіта (Технології та інформатика) 2 роки 10 місяців,

бюджетна та небюджетна

Менеджмент  Менеджмент підприємницької діяльності 1 рік 10 місяців,

2 роки 10 місяців,

небюджетна

 

Вступники, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, допускаються до конкурсного відбору на місця державного замовлення і можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу, не меншого ніж 130,000.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету

 

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА

014.04 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

014.10 Середня освіта (Технології)

015.38 Професійна освіта (Транспорт)

104 Фізика та астрономія

 

МАГІСТР

денна форма здобуття освіти з терміном навчання 1 рік 4 місяці

Спеціальність Освітня програма
Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, інформатика)
Середня освіта (Фізика та астрономія) Середня освіта (Фізика, інформатика)
Середня освіта (Інформатика) Середня освіта (Інформатика)
Середня освіта (Технології) Середня освіта (Технології та інформатика)
Менеджмент*  Менеджмент інноваційної діяльності
Фізика та астрономія Комп’ютерна фізика
Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки

 

МАГІСТР

заочна форма здобуття освіти з терміном навчання 1 рік 4 місяці

Спеціальність Освітня програма
Середня освіта (Технології) Середня освіта (Технології та інформатика)
Середня освіта (Математика) Середня освіта (Математика, інформатика)

 

Для вступу на місця державного замовлення на всі спеціальності передбачено ЄВІ (єдиний вступний іспит) та фаховий іспит.

* Передбачено складання ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування)

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка, використовуються результати фахового іспиту та розгляду мотиваційних листів.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ, вступники на основі освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) складають співбесіду з іноземної мови, фаховий іспит та подають мотиваційний лист.

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету

 

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

очна (денна і вечірня*) та заочна форма здобуття освіти

Спеціальність Освітня програма
Професійна освіта* Професійна освіта*
Економіка Економіка
Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
Математика Математика

 

Додаткова інформація на веб-сторінці приймальної комісії університету