Меню

Лучкевич Михайло Михайлович

Лучкевич Михайло Михайлович

Лучкевич Михайло Михайлович – кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

ОСВІТА:

 • 2002 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка»;
 • 2003-2006 рр. – навчання в стаціонарній аспірантурі відділу радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України;
 • 2012 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Електричні, магнітні та фотолюмінесцентні властивості термообробленогота пластично деформованого кремнію» за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 2013 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2014 р. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – старший викладач кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Моделювання систем
 • Комп’ютерні мережі

.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 1. Ших Н.В. Моделювання систем: методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт [для студентів ЗВО] / Н.В. Ших, М.М. Лучкевич, І.О. Шаклеіна. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – 82 с.

Матеріали конференцій:

 1. Клапата Н.І. Система ідентифікації відбитків пальців людини / Н.І. Клапата, М.М. Лучкевич // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 9-13.
 2. Волошанський С.В. Система опрацювання статистичних даних поданих заяв вступниками до Закладу вищої освіти / С.В. Волошанський, М.М. Лучкевич, Р.Т. Білий // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2019. – C. 188-190.
 3. Прокопчук Р.Р. Розроблення Discord-бота / Прокопчук Р.Р., Лучкевич М.М. // Збірник п’ятої науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. Павла Скотного. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ, ДДПУ ім. І. Франка 2018. – C. 189-190.
 4. Прокопчук Р.Р. Інтеграція Discord-бота зі сторонніми API // Прокопчук Р.Р., Лучкевич М.М. // Матеріали IІI-ї науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – 1 червня 2018 р. – м. Дрогобич. – С. 14-17
 5. Мосевич О.М. Реалізація веб-додатку на основі cms засобами WordPress / Мосевич О.М., Лучкевич М.М. // Збірник четвертої науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич: Вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С. 96-98.
 6. Лучкевич М.М. Геоінформаційна система відображення забрудненості повітря / Лучкевич М.М., Малетич О.І. // Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 20 травня 2017. – С. 59-61.
 7. Лучкевич М. М. Моделювання залежностей магнітної сприйнятливості пластично деформованих напівпровідни-кових монокристалів // Проблеми моделювання та розро-блення інформаційних сис-тем: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 178 с.
 8. Лучкевич М. М. Комп’ютеризація установки для пластичної деформації кристалів / Лучкевич М. М. // Матеріали ІV студентсько-викладацької науково-практичної конференції. “Сучасні інформаційні технології”. Дрогобич, 22 квітня 2015 р. – с. 12.
 9. Лучкевич М. Інформаційна система «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога» / М. Лучкевич, В. Петришин // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ДДПУ. – Дрогобич: Просвіт, 2015. – С. 297-298.
 10. Лучкевич М.М. Комп’ютеризація установки для пластичної деформації кристалів / Лучкевич М.М. // Матеріали ІV студентсько-викладацької науково-практичної конференції. “Сучасні інформаційні технології”. Дрогобич, 22 квітня 2015 р. – с. 12.