Меню

Кафедра інформатики та інформаційних систем

Завідувач кафедри – Сікора Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Рік заснування кафедри – 2017.

Поштова адреса – м. Дрогобич, вул. Стрийська, 3.

Група у Facebook: https://www.facebook.com/groups/kitais/

E-mail: kiom.ddpu@gmail.com

Історія кафедри

Кафедра інформатики та інформаційних систем була створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри інформатики та обчислювальної математики (завідувач кафедри Сікора О.В.) та кафедри інформаційних систем і технологій (завідувач кафедри Григорович В.Г).

Кафедра інформатики (пізніше кафедра інформатики та обчислювальної математики) заснована у 1992 р. У зв’язку із введенням, починаючи із 1986 р., до навчальних планів шкіл предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, на кафедрі математичного аналізу виділилася група людей, які забезпечували проведення відповідних курсів. Це були В. Шаповаловський, Л. Павлова, І. Лазурчак, О. Сікора, В. Жидик, В. Грозовський, Л. Хомишак. На кафедрі загальнотехнічних дисциплін цю роботу виконували О. Дубровін, М. Одрехівський, М. Дорошенко; а на кафедрі теоретичної фізики – В. Григорович. У липні 1991 р. з початком бурхливого впровадження персональної ОТ була створена лабораторія автоматизованих систем психолого-педагогічних досліджень. Тоді ж була проведена величезна робота щодо заміни старої техніки новою. Офіційно кафедра інформатики була заснована 1 липня 1992 р. З 1992 р. по 2015 р. кафедрою інформатики та обчислювальної математики завідував доктор фізико-математичних наук, доцент Лазурчак Ігор Іванович. В 1999 році із науково-педагогічних працівників кафедри була виділена група осіб, які утворили нову кафедру комп’ютерних технологій (пізніше інформаційних систем і технологій), яка започаткувала підготовку фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки». Кафедрою інформаційних систем і технологій завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент Григорович В.Г.

Сьогодні на кафедрі інформатики та інформаційних систем  працює 1 професор, 12 кандидатів наук (з них 11 доцентів та 1 ст. викладач), 4 старших викладачі. При кафедрі інформатики та ІС функціонує 5 комп’ютерних класів, які в загальному налічують 58 комп’ютерів, об’єднані в локальну мережу, оснащені відповідним програмним забезпеченням, є вихід в Internet та безпровідний інтернет-доступ по технології Wi-Fi.

Професорсько-викладацький склад

Сікора Оксана Володимирівна

Сікора Оксана Володимирівна
завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
o.sikora@dspu.edu.ua

Вдовичин Тетяна Ярославівна

Вдовичин Тетяна Ярославівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
tetianavdovychyn@dspu.edu.ua

Гарбич-Мошора Ольга Романівна

Гарбич-Мошора Ольга Романівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Garbich_Moshora@dspu.edu.ua

Григорович Віктор Геннадійович

Григорович Віктор Геннадійович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
viktor.hryhorovych@dspu.edu.ua

Дорошенко Микола Васильович

Дорошенко Микола Васильович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
doroshenko60@dspu.edu.ua

Жидик Володимир Богданович

Жидик Володимир Богданович
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
zhvb63@dspu.edu.ua

Карпин Дмитро Степанович

Карпин Дмитро Степанович
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
Dmytro.Karpyn@dspu.edu.ua

Кобильник Тарас Петрович

Кобильник Тарас Петрович
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

Когут Уляна Петрівна

Когут Уляна Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:

Косовська Ольга Юріївна

Косовська Ольга Юріївна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:

Лазурчак Любов Василівна

Лазурчак Любов Василівна
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
l.lazurchak@dspu.edu.ua

Лучкевич Михайло Михайлович

Лучкевич Михайло Михайлович
кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
luchkevychmm@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:
oleh.naum@dspu.edu.ua

Пазюк Роман Іванович

Пазюк Роман Іванович
старший викладач

Контактні засоби зв’язку:
ri.pazyuk@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:

Шаклеіна Ірина Олександрівна

Шаклеіна Ірина Олександрівна
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
ioshakleina@dspu.edu.ua

Ших Надія Василівна

Ших Надія Василівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактні засоби зв’язку:
Nadiya.shykh@dspu.edu.ua

Контактні засоби зв’язку:

Напрями наукових досліджень:

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри інформатики та інформаційних систем зорієнтована на забезпечення загальної та фахової підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних успішно виконувати професійні завдання фахівця своєї галузі, формування висококваліфікованого і конкурентоспроможного спеціаліста на ринку праці та передбачає проведення теоретичних та практичних досліджень за такими темами:

 • «Теоретико-методичні основи навчання систем штучного інтелекту у педагогічному університеті»

Термін виконання теми: 2018-2022 рр.

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат.н., доцент Дорошенко М.В.

 • «Моделювання складних розподілених інформаційних систем в соціокомунікаційних середовищах»

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат.н., доцент Григорович В.Г.

Наукові досягнення кафедри

 • 2015 р.: захист кандидатської дисертації Когут У.П. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
 • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Вдовичин Т.Я. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
 • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Пазюка Р.І. на здобуття кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».
 • 2019 р.: захист кандидатської дисертації Шілінг А.Ю. на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика».

Молоді науковці кафедри  Кобильник Т.П. (2012 р.) та Вдовичин Т.Я. (2016 р.) стали лауреатами обласної премії талановитих молодих вчених за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічному перетворенню у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Викладачами кафедри розроблено та впроваджено комп’ютерні інформаційні системи (ІС) для автоматизації управління навчальним процесом:

 • ІС “Навчальний відділ” (навчальні плани та розрахунок навчального навантаження кафедр);
 • ІС “Кафедра” (розподіл навчального навантаження між викладачами);
 • ІС “Студент” (формування заліково-екзаменаційних відомостей, облік успішності, нарахування стипендії).

Кафедра  є учасником педагогічного експерименту – впровадження освітніх програм корпорації Intel (“Intel Навчання для майбутнього”) та Microsoft (“Основи інформаційно-комунікаційних технологій”) від Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка.

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальності «014 Середня освіта (Інформатика, математика)»:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системи комп’ютерної математики
 • Диференціалі рівняння
 • Математика базової школи
 • Бази даних та знань
 • Веб дизайн
 • Комп’ютерне моделювання
 • Захист інформаційних ресурсів
 • Нейроiнформатика (нейроннi мережi)
 • Основи штучного інтелекту
 • Моделювання програмних систем наукового призначення
 • Методика навчання інформатики та математики
 • Інформацiйнi технологiї
 • Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
 • Web-програмування
 • Комп’ютернi мережi
 • Крос-платформне програмування
 • Проектування інформаційних систем
 • Системні інтеграція та адміністрування
 • Технології створення дистанційного курсу
 • Технологiї створення програмних продуктiв
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

спеціальності «122 Комп’ютерні науки»:

 • Web-програмування
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Алгоритмiзацiя та програмування
 • Інтелектуальний аналiз даних
 • Комп’ютернi мережi
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна графiка
 • Крос-платформне програмування
 • Методи i засоби інформаційних технологiй
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Моделювання систем
 • Операцiйнi системи
 • Органiзацiя баз даних та знань
 • Основи наукових досліджень
 • Проектування інформаційних систем
 • Програмування мобiльних додаткiв
 • Програмування графічних інтерфейсів
 • Системи баз даних та знань
 • Системи комп’ютерної графiки
 • Системні iнтеграцiї та адміністрування
 • Системний аналiз
 • Теорiя алгоритмiв
 • Теорія прийняття рішень
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія захисту інформації
 • Технологiя комп’ютерного проектування
 • Технологiя створення програмних продуктiв
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Управлiння IТ-проектами

 

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти

спеціальності «014 Середня освіта(Інформатика)»:

 • Криптографія та криптоаналіз
 • Методика навчання інформатики у закладах середньої освіти III ступеня
 • Моделювання програмних систем наукового призначення
 • Методика і технології дистанційного навчання
 • Створення та адміністрування дистанційних освітніх ресурсів
 • Програмування (мова Python)
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Алгоритми і теорія складності

 

Дисципліни навчального плану забезпечені навчально-методичними матеріалами – навчальними і робочими програмами, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками до контрольних, дипломних та магістерських робіт, практики.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність Нормативний

термін навчання

Кваліфікація Форма навчання
014 Середня освіта (Інформатика, математика) 3 роки 10 місяців Бакалавр середньої освіти, вчитель інформатики та математики Денна
014 Середня освіта (Інформатика)
(на основі ОКР «Молодший спеціаліст»)
2 роки 10 місяців Бакалавр інформатики, вчитель інформатики Заочна
122 Комп’ютерні науки 3 роки 10 місяців Фахівець з інформаційних технологій Денна
122 Комп’ютерні науки (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 2 роки 10 місяців Фахівець з інформаційних технологій Денна
122 Комп’ютерні науки (на основі ОКР «Молодший спеціаліст») 1 рік 10 місяців Фахівець з інформаційних технологій Денна
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальність Нормативний

термін навчання

Кваліфікація Форма навчання
014 Середня освіта (Інформатика) 1 рік 4 місяці Магістр інформатики, вчитель інформатики Денна
014 Середня освіта (Інформатика) 1 рік 10 місяців Магістр інформатики, вчитель інформатики Денна

 

Де працюють наші випускники?

            Випускники спеціальності 014 «Середня освіта (Інформатика, математика)» мажуть працювати вчителями загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих навчальних закладів, викладачами вищих та професійних навчально-виховних закладів, науковими співробітниками в галузі навчання, інспекторами навчальних закладів та іншими професіонали в галузі навчання.

Випускники спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» мають можливість працювати на підприємствах транспортної галузі країни, у виробничих i науково-дослiдних підприємствах IT-iндустрiї, у вищих навчальних закладах України, провiдних комп’ютерних фiрмах України,  тобто там, де впроваджують і експлуатують комп’ютерні інформаційні системи та технології. Фундаментальна підготовка дозволяє їм мати гідну роботу на багатьох великих підприємствах і установах.

Цікава і захоплююча робота, конкурентна заробітна плата і постійний попит на фахівців після закінчення університету – все це для тих, хто вибирає дані спеціальності.