Меню

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти. У 2002 році захистив докторську дисертацію «Фотоелектричні властивості вузькощілинних напівпровідникових матеріалів». Автор 350 наукових та навчально-методичних праць. Організатор низки міжнародних науково-технічних конференцій «Laser technologies» 2011 – 2019 рр. Член спеціалізованої наукової ради Інституту термоелектрики НАН України.

Сфера наукових зацікавлень: Твердотільна електроніка, фізичні основи електронного приладобудування. Тонкоплівкове матеріалознавство,  лазерні технології у матеріалознавстві, фізико-хімічні основи процесів росту та формування тонких плівок; оксидні, нітридні та халькогенідні напівпровідникові матераіали.

Монографії:

  1. Курило І.В., Рудий І.О., Лопатинський І.Є., Фружинський М.С., Вірт І.С. Морфологія, структура і фізико-механічні властивості плівок сполук II–VI.  – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 328.

 

Scopus ID 7004408178

Publications (Google Scholar)