Меню

Вірт Ігор Степанович

Вірт Ігор Степанович

професор кафедри фізики та інформаційних систем, доктор фізико-математичних наук, професор

e-mail: Isvirt@dspu.edu.ua,
isvirt@email.ua

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004408178

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=dTuMPjEAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7200-6055

 

У 2002 році захистив докторську дисертацію “Фотоелектричні властивості вузькощілинних напівпровідникових матеріалів”. Автор 350 наукових та навчально-методичних праць. Організатор низки міжнародних науково-технічних конференцій «Laser technologies» 2011 – 2021 рр. Член спеціалізованої наукової ради Інституту термоелектрики НАН України.

Навчальні дисципліни:

  • Технологічні процеси мікро- та наноелектроніки
  • Твердотільна електроніка та оптоелектроніка
  • Основи фізики твердого тіла
  • Спеціальні розділи матеріалознавства

 

Сфера наукових зацікавлень:

Твердотільна електроніка, фізичні основи електронного приладобудування. Тонкоплівкове матеріалознавство,  лазерні технології у матеріалознавстві, фізико-хімічні основи процесів росту та формування тонких плівок; оксидні, нітридні та халькогенідні напівпровідникові матеріали.