Меню

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович

ПОПОВИЧ Володимир Дмитрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 9 липня 1972 року в м. Стрий Львівської області.

ОСВІТА. Закінчив з відзнакою Стрийську СШ № 2 (1989 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Фізика і математика» (1994 р., диплом з відзнакою). У 1996–2000 рр. навчався в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків». Кандидатську дисертацію на тему: «Вплив легування хлором на фізичні властивості монокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублімації» за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.199.01 Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ) у 2010 р. У 2019 р. нострифікував диплом кандидата фізико-математичних наук у Інституті Фізики Польскої Академії Наук (м. Варшава) як рівноважний ступіню доктора фізичних наук.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. Після закінчення ВУЗу з 1994 р. працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах: молодшого наукового співробітника (1994–1996, 2001–2002 рр.), інженера (2002–2004 рр.), викладача і старшого викладача (2004–2010 рр.), доцента (з 2011 р.).

НАУКА. Сферою наукових інтересів є електронне матеріалознавство та фізика напівпровідників. Основні зусилля спрямовані на розробку технології вирощування об’ємних монокристалів та тонких плівок напівпровідникових сполук А2B6 та A3B5 і дослідження їх фізичних властивостей з метою виготовлення на їх основі функціональних електронних приладів (давачів високоенергетичного випромінювання, елементів спінтроніки тощо). Результати досліджень представлені у близько 100 наукових працях, у тому числі у 20 статтях у провідних закордонних наукових журналах з переліку Scopus та Web of Science. Учасник багатьох всеукраїнських та закордонних міжнародних конференцій.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ.

Підручники і навчально-методичні посібники:

 1. Ольга Пігур-Пастернак, Володимир Попович. Програмне забезпечення мультимедійних систем: лабораторний практикум. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2011. –105 с.
 2. Володимир Попович, Роман Чубик. Різання матеріалів, верстати та інструменти: лабораторний практикум. Частина перша – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2012. – 150 с.
 3. Володимир Попович, Андрій Сиротюк. Технологія виробництва конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2013. – 68 с.
 4. Володимир Попович, Андрій Сиротюк. Обробка конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2014. – 64 с.
 5. Володимир Попович, Роман Яким, Андрій Сиротюк. Технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – 2 – 114 с.
 6. Роман Яким, Володимир Попович. Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів. Лабораторний практикум – Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2017. – 210 с.
 7. Володимир Попович, Юрій Скварок. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Методичні матеріали для самостійної роботи – Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – 44 с.

Наукові статті (за останні 5 років):

 1. Volodymyr D. Popovych, Roman Böttger, Rene Heller, Shengqiang Zhou, Mariusz Bester, Bogumil Cieniek, Robert Mroczka, Rafal Lopucki, Piotr Sagan, Marian Kuzma. Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation. Nuclear Methods in Physics Research B. – 2018. – Vol. 419. – P. 26–31.

https://doi.org/10.1016/j.nimb.2018.01.019

 1. D. Popovych, M. Kuzma, N. Skop, I. Stefaniuk, B. Cieniek. Ferromagnetic resonance in CdTe:Cr single crystals containing dopant-related macrodefects. Acta Physica Polonica A. – 2017. – Vol. 132, No. 1. – P. 34 – 37. DOI:

10.12693/APhysPolA.132.34

 1. Andrzej Maciąg, Piotr Sagan, Marian Kuźma, Volodymyr Popovych. Zinc oxide films prepared by spray pyrolysis. EPJ Web of Conferences. – 2017. – Vol. 133. – P. 03004-1 – 03004-6.

https://doi.org/10.1051/epjconf/201713303004

 1. Tomasz Wiecek, Volodymir Popovich, Mariusz Bester, Marian Kuzma. Ion implantation of CdTe single crystals. EPJ Web of Conferences. – 2017. – Vol. 133. – P. 03002-1 – 03004-5.

https://doi.org/10.1051/epjconf/201713303002

 1. D. Popovych, P. Sagan, M. Bester, M. Wierzbinska, M. Kuzma. Structural investigation and phase identification in (Cd,Cr)Te alloys. Journal of Materials Science. – 2016. – Vol. 51. – P. 4618 – 4626.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10853-016-9777-y

 1. D. Popovych, P. Sagan. Detection of “exotic” dopant-related macrodefects in vapour grown CdTe:Cr single crystals. Acta Physica Polonica A. – 2016. – Vol. 129, No.1. – P. 49 – 51. DOI:

10.12693/APhysPolA.129.49

 1. V.D. Popovych, P. Sagan, M. Bester, B. Cieniek, M. Kuzma. Structural and compositional investigations of vapour grown CdTe:Cr single crystals. Journal of Crystal Growth. – 2015. – Vol. 426, Iss. 1. – P. 1733 – 179.

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2015.05.034

 1. Volodymyr Popovych, Mariusz Bester, Ireneusz Stefaniuk, Marian Kuzma. Dyson line and modified Dyson line in the EPR measurements. Nukleonika. – 2015. – Vol.60 (3). – P. 385–388.

https://doi.org/10.1515/nuka-2015-0068

 

Патенти:

 1. Патент України на корисну модель МПК (2009) С30В 23/00 С30В 11/00. Спосіб вирощування монокристалів CdTe та CdZnTe / Корбутяк Д.В., Лоцько О.П., Демчина Л.А., Вахняк Н.Д., Цюцюра Д.І., Британ В.Б., Пігур О.М., Попович В.Д.; власник Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. – № 40276; заявл. 2.12.2008; опубл. 25.03.2009, Бюл. №6.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Автор низки навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання», «Різання матеріалів, матеріали та інструменти», «Технологія конструкційних матеріалів» та ін. курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, складанні атестаційних звітів, ліцензійних і акредитаційних справ тощо.

ІНТЕРЕСИ ТА ВПОДОБАННЯ: електронне матеріалознавство, технологія вирощування матеріалів та експериментальні методи їх дослідження, напівпровідникова електроніка.