Меню

Попович Володимир Дмитрович

Попович Володимир Дмитрович

доцент кафедри технологічної та професійної освіти, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Email: vpopovych@yahoo.com

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=6hJF9hQAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7470-6423?lang=en

Scopushttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507618674

 

Освіта

  • 1990-1994 рр. – навчання у Дрогобицькому державному педагогічному інституті ім. І.Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) (спеціальність «Фізика і математика»);
  • 1996-2000 рр. – навчання в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (спеціальність 04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків»);
  • 2010 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Вплив легування хлором на фізичні властивості монокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублімації» за спеціальністю 04.07 «Фізика твердого тіла»;
  • 2019 р. нострифікував диплом кандидата фізико-математичних наук у Інституті Фізики Польської Академії Наук (м. Варшава) як рівноважний польському ступеню доктора фізичних наук.

Науково-організаційна діяльність.

  • Виконавець 6 українських наукових проєктів та 1 зарубіжного наукового гранту.
  • Автор і співавтор понад 110 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі і у виданнях індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science.
  • Співорганізатор й учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів.
  • За наукові досягнення нагороджений відзнакою Young Scientific Award in the 13th International Conference on Crystal Growth.

Наукові інтереси

електронне матеріалознавство, технологія вирощування матеріалів та експериментальні методи їх дослідження, напівпровідникова електроніка, нанотехнології та квантові технології.