Меню

Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.20 Професійна освіта (Транспорт)

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Методика викладання технічних дисциплін у ПТНЗ
 3. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень
 4. Інженерія поверхні
 5. Організація автосервісу
 6. Проектування ремонтних підприємств і СТО
 7. Мехатроніка
 8. Транспортна логістика
 9. Управління інноваційною діяльністю ПАТ
 10. Охорона праці в галузі
 11. Паливна апаратура двигунів
 12. Ремонт автомобільних кузовів
 13. Транспортне право
 14. Менеджмент в освіті
 15. Елементна база автомобільних електронних систем
 16. Організація та безпека руху автотранспортних засобів
 17. Інженерна психологія
 18. Психологія праці
 19. Основи педагогічних вимірювань та моніторинг якості освіти
 20. Креативні технології навчання
 21. Педагогічна практика
 22. Філософія науки