Літня заліково-екзаменаційна сесія 2021-2022 н.р.

В університеті затверджено ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК організації та проведення семестрового контролю і підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка в умовах карантину

Денна форма навчання

Заочна форма