Біолого-природничий факультет

Факультет Біолого-природничий
Рік заснування 1998
Адреса (поштова) 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23
Контактні телефони (03244) 3-77-00

e-mail: bioddpu@ukr.net

Освітній процес

Біологічний Факультет

Світлана Ярославівна Волошанська

Декан факультету кандидат біологічних наук, доцент Світлана Ярославівна Волошанська

Заступник декана факультету:

Григорій Михайлович Коссакз навчальної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент Григорій Михайлович Коссак;

Василь Іванович Стахівз наукової роботи та міжнародної співпраці – кандидат біологічних наук, доцент Василь Іванович Стахів;

Тарас Богданович Скробачз соціальної роботи – кандидат сільсько-господарських наук, доцент Тарас Богданович Скробач.

Секретар факультету Мар’яна Михайлівна Кравців.

Диспетчер факультету Надія Тарасівна Філь.

Початкова назва факультету Біологічний

Попередні декани факультету кандидат медичних наук, доцент Олександр Іванович Алексєєв

Факультет готує фахівців таких спеціальностей:

Перелік рівнів вищої освіти та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні строки навчання

Бакалавр, денна форма здобуття освіти

 

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Сертифікат по акредитації
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
Біолого-природничий факультет
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта(Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 50 3 р. 10 м. УД № 14006860 01.07.2023 р
09 Біологія 091 Біологія Біологія 50 3 р. 10 м. НД № 1490705 01.07.2027 р
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 50 3 р. 10 м. УД № 14009147 01.07.2027 р
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 50 3 р. 10 м. НД No 1490706 До 08.09.2021

Бакалавр(із нормативним строком навчання 2р. 10м.на вакантні ліцензійні місця), денна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Сертифікат по акредитації
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
Біолого-природничий факультет
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта(Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 50 2 р. 10 м. УД № 14006860 01.07.2023 р
09 Біологія 091 Біологія Біологія 50 2 р. 10 м. НД № 1490705 01.07.2027 р
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 50 2 р. 10 м. УД № 14009147 01.07.2027 р

 

 Бакалавр (із нормативним терміном навчання 2р 10м (на другий курс), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, денна форма навчання

Споріднені спеціальності /

Інші спеціальності ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності ОС бакалавра Спеціалізація  (освітня програма)

/може повторювати

назву спеціальності/

Фахове випробування Курс Строк

навчання

Назва Код Код Назва
Біолого-природничий факультет
Інші спеціальності

 

014 Середня освіта Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 1.      Українська мова і література (ЗНО)

2. Географія або біологія, або історія України, або хімія, або математика, або іноземна мова,або фізика (ЗНО)

3. Фаховий іспит

ІІ 2 р. 10 м.
Інші спеціальності 091 Біологія Біологія 1. Українська мова (ЗНО)

2. Біологія або географія, або історія України, або хімія, або математика, або іноземна мова, або фізика (ЗНО

3. Фаховий іспит

ІІ 2 р. 10 м.
Інші спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 1. Українська мова (ЗНО)

2. Біологія або географія, або історія України, або хімія, або математика, або іноземна мова, або фізика (ЗНО)

3. Фаховий іспит

ІІ 2 р. 10 м.

Бакалавр, заочна форма здобуття освіти

 

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Сертифікат по акредитації
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
Біолого-природничий факультет
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 25 3 р. 10 м. УД № 14009147 01.07.2027 р

Магістр, денна форма здобуття освіти

 

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні строки навчання Сертифікат по акредитації
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
Біолого-природничий факультет
10 Природничі науки 101 Екологія Екологія 15 1 р. 4 м. УД No 14001433 01.07.2023 р.
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта(Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 20 1 р. 4 м. № 15 23.12.2024 р
09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем 25 1 р. 4 м. УД No 14006979 01.07.2024 р
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 30 1 р. 4 м. № 14 23.12.2024 р
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня (Хімія) Середня освіта (Хімія, Інформатика) 7 1 р. 4 м. № 13 23.12.2024 р

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ (термін навчання 1 р. 10 м.) 

Магістр, денна форма здобуття освіти

 

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма
/може повторювати назву спеціальності/
Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 10 1р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта  (Хімія) 8 1р 10м
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) 10 1р 10м

  

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти, вагові коефіцієнти для обчислення конкурсного бала

Бакалавр

 

Спеціальності освітнього ступеня бакалавра Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати

назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів, вступних іспитів, творчих конкурсів (мінімальна кількість балів з конкурсних предметів – 100 (на місця державного замовлення – 125 балів), з творчих конкурсів – 140) Вага

предметів сертифікату ЗНО

Вага

атестату про повну загальну освіту

Код Назва
Біолого-природничий факультет
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) 1. Українська мова 0,2 0,1
2. Біологія 0,4
3. Історія України, математика, іноземна мова, географія, хімія, фізика. 0,3
014 Середня освіта(Географія) Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 1. Українська мова та література 0,2 0,1
2. Географія 0,4
3. Історія України, математика, іноземна мова, біологія, хімія, фізика. 0,3
091 Біологія Біологія  1.Українська мова 0,2 0,1
2.Біологія 0,4
3. Історія України, математика, іноземна мова, географія, хімія, фізика. 0,3
101 Екологія Екологія 1. Українська мова 0,2 0,1
2. Біологія 0,4
3. Історія України, математика, іноземна мова, географія, хімія, фізика. 0,3

 

Перелік спеціальностей  для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра (магістра) або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня магістра

Денна форма здобуття освіти

 

Споріднені спеціальності ОС бакалавра, напрями підготовки ОС бакалавра

(ОКР спеціаліста)

Спеціальності освітнього ступеня магістра Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати

назву спеціальності/

Вступні  випробування Строк

навчання

 

Ліцензо-ваний обсяг

Назва Код Код Назва
Біолого-природничий факультет
Біологія 6.040102 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія) Єдиний вступний іспит з іноземної мови; Фаховий іспит 1р 4м 30
Біологія 7.04010201
Біологія 091
Середня освіта (Біологія) 014
Хімія 6.040101 014 Середня освіта (Хімія) Середня освіта  (Хімія, інформатика) Єдиний вступний іспит з іноземної мови; Фаховий іспит 1р 4м 7
Хімія 7.04010101
Хімія 102
Середня освіта  (Хімія) 014
Географія  6.040104 014 Середня освіта (Географія) Середня освіта  (Географія, біологія та здоров’я людини) Єдиний вступний іспит з іноземної мови; Фаховий іспит 1р 4м 20
Географія  7.04010401
Географія 106
Середня освіта  (Географія) 014
Біологія 6.040102 091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем Єдиний вступний іспит з іноземної мови;

Фаховий іспит

1р 4м 25
Біологія 7.04010201*
Біологія 091
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.040106 101 Екологія Екологія Єдиний вступний іспит з іноземної мови;

Фаховий іспит

1р 4м 15
Екологія та охорона навколишнього середовища 7.04010601*
Екологія 101

 

НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ (денна форма здобуття освіти)

 

Спеціальності (напрями підготовки)

ОС бакалавра (магістра),

ОКР спеціаліста

Спеціальності освітнього ступеня магістра Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати

назву спеціальності/

Вступні

випробування*

Строк

навчання

 

Ліцензо-ваний обсяг

Назва Код Код Назва
Біолого-природничий факультет
Інші спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Фаховий іспит;

Вступний іспит з іноземної мови

1р 10м 10
Інші спеціальності 014

 

Середня освіта (Географія) Середня освіта (Географія) Фаховий іспит;

Вступний іспит з іноземної мови

1р 10м 10
Інші спеціальності 014

 

Середня освіта (Хімія) Середня освіта

(Хімія)

Фаховий іспит;

Вступний іспит з іноземної мови

1р 10м 8
На біолого-природничому факультеті
реалізація програма Подвійний диплом.

Освітній ступінь бакалавр
(дистанційне навчання з курсом практичної підготовки
у лабораторіях Полонійної академії)
Спеціальність:  Біотехнологія
Термін навчання  –  4 роки.
Полонійна академія в м. Ченстохова (Польща)

Кількість студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 132; станом на 01.10.2020 р.

Перелік кафедр та підрозділів:

кафедра біології та хімії

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент С.С. Монастирсська);

кафедра анатомії, фізіології та валеології  

– (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент В.М. Філь);

кафедра екології та географії

– (В.о. завідувача кафедри екології та географії кандидат біологічних наук, доцент Бриндзя Ірина Володимирівна.);

Інші структурні підрозділи факультету:

Фундаментальні та прикладні дослідження виконуються на базі науково-дослідних лабораторій :

 • екологічного моніторингу
 • хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії
 • теоретичної та експериментальної екології
 • медико-біологічних проблем здоров’я людини
 • експериментальної біології
 • та науково-виробничої лабораторії лікарських рослин

Міжнародні центри :

українсько-бельгійський Центр екології та здоров’я людини – Еми Франц Какельберг – президент

спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем – Ровшан Ібрагімхаліл Халілов – директор, Тарас Кравецький – керівник

Факультет підтримує наукові зв’язки:

з навчальними закладами України:

 • Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова (Одеса)
 • Запорізьким національним університетом (Запоріжжя)
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Львів)
 • Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки (Луцьк)
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка (Тернопіль)
 • Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини (Умань)
 • Національним університетом „Львівська політехніка” (Львів)
 • Подільським аграрно-технічним університетом (Кам’янець-Подільський)

з науковими установами України:

 • Інститутом фізіології імені О.О.Богомольця (м. Київ)
 • Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів)
 • Інститутом біології клітини НАНУ (Львів)
 • Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Оброшино)
 • Інститутом олійних культур УААН (Запоріжжя)

Міжнародні зв’язки біолого-природничого факультету охоплюють такі країни, як Польща, Білорусь, Бельгія, Японія, Китай та Азербайджан

Закордонні партнери :

Республіка Польща

 • Жешувський університет
 • Легницька вища професійна школа ім. Вітелона
 • Полонійна академія в Ченстохові

Білорусія

 • Барановицький державний університет

Бельгія

 • Університет прикладних наук VIVES
 • Міжнародна неприбуткова організація VZW «ORADEA»

Японія

 • Національний інститут прогресивної індустріальної науки і технології

Китай

 • Уханський технологічний університет

Азербайджан

 • Гянджинський державний університет
 • Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджан

Проблематика співробітництва :

 • стан та охорона навколишнього середовища;
 • екологічні проблеми індустрії рекреаційного комплексу міст Трускавця, Стебника, Борислава;
 • розробка міжнародних еколого-пізнавальних туристичних маршрутів пограниччя України та Польщі;
 • дослідження уповільненя процесів деградації грунтів, викликаної водною ерозією.
 • проблеми здорового способу життя в контексті екології людини.

Участь у Міжнародних проектах :

 • проект ЄС (PL-BL-UA) „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”
 • проект ВООЗ „НІЗ (неінфекційні захворювання) : профілактика та зміцнення здоров’я в Україні”

Doctor Honoris Causa  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, представлені колективом факультету:

 • Еми Франц Какельбергпрезидент Міжнародної інституції „DISOP” (2007)
 • Патрік Марсель Беллінк – президент VZW «ORADEA» (2016)
 • Йоріс Хіндрікс – професор, ректор Університету прикладних наук VIVES (2018)
 • Ришард Казімєж Пісарскі – професор, ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в Легниці (2019)

Міжнародні науково-практичні конференції :

 • „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”
 • „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”

Міжнародні наукові видання :

 • Acta Carpatica
 • Human Health: Realities and Prospects

 

Колективи художньої самодіяльності факультету  немає
На факультеті культивуються такі види спорту футбол, волейбол, настільний теніс, легка атлетика, армрестлінг.

Біолого-природничий факультет
Дрогобицького державного педагогічного університету
запрошує на навчання вступників на денну та заочну форму здобуття освіти.

Основні напрямки освітньо-навчальної та наукової діяльності біолого-природничого факультету:

біологія, хімія, географія, екологія

До послуг студентів сучасні аудиторії, оснащені навчальні лабораторії, комп’ютерний клас, гуртожиток. Кращі студенти мають можливість продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі. Факультет співпрацює із західними партнерами (Польща, Німеччина, Бельгія), програми яких передбачають стажування та продовження навчання за кордоном. Місця працевлаштування: установи освіти та охорони здоров’я, екологічні служби, санаторії, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Студенти мають можливість пройти заочно навчання в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів).

 

(82200, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 23, на сайті: https://dspu.edu.ua/biolog/)