Біолого-природничий факультет

Факультет Біолого-природничий
Рік заснування 1998
Адреса (поштова) 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23
Контактні телефони (03244) 3-77-00

e-mail: bioddpu@ukr.net

Біологічний Факультет

Світлана Ярославівна Волошанська

Декан факультету кандидат біологічних наук, доцент Світлана Ярославівна Волошанська

Заступник декана факультету:

Григорій Михайлович Коссакз навчальної роботи – кандидат педагогічних наук, доцент Григорій Михайлович Коссак;

Василь Іванович Стахівз наукової роботи та міжнародної співпраці – кандидат біологічних наук, доцент Василь Іванович Стахів;

Тарас Богданович Скробачз соціальної роботи – кандидат сільсько-господарських наук, доцент Тарас Богданович Скробач.

Секретар факультету Мар’яна Михайлівна Кравців.

Диспетчер факультету Надія Тарасівна Філь.

Початкова назва факультету Біологічний

Попередні декани факультету кандидат медичних наук, доцент Олександр Іванович Алексєєв

 

Структурні підрозділи факультету:

 • кафедра біології та хімії (завідувачка – кандидат біологічних наук, доцент Світлана МОНАСТИРСЬКА);
 • кафедра анатомії, фізіології та валеології (завідувач – кандидат біологічних наук, доцент Віталій ФІЛЬ);
 • кафедра екології та географії  (завідувачка – кандидат біологічних наук, доцент Ірина БРИНДЗЯ)

 

Інші структурні підрозділи факультету:

Науково-дослідні лабораторії:

 • екології та моніторингу довкілля
 • медико-біологічних проблем здоров’я людини
 • експериментальної біології
 • експериментальної хімічної лабораторії
 • науково-виробничої лабораторії лікарських рослин

 

Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за освітніми програмами:

Перший (бакалаврський) рівень

 • Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)
 • Середня освіта (Хімія, інформатика)
 • Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)
 • Екологія
 • Біологія

Другий (магістерський) рівень

 • Вступ на основі споріднених спеціальностей, термін навчання 1рік 4 місяці
  • Середня освіта (Біологія та здоровя людини, хімія)
  • Середня освіта (Хімія, інформатика)
  • Середня освіта (Географія, біологія та здоровя людини)
  • Лабораторна діагностика біологічних систем
  • Екологія
 • Вступ на основі інших спеціальностей, термін навчання 1 рік і 10 місяців (перехресний)
  • Середня освіта (Біологія та здоровя людини)
  • Середня освіта (Хімія)
  • Середня освіта (Географія)
  • Середня освіта (Природничі науки)

Кількість здобувачів вищої освіти за двома рівнями станом на 01.10.2021 року  – 247 студентів (денна форма навчання).

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

        На біолого-природничому факультеті реалізується програма «Подвійне навчання» в Полонійній Академії в Ченстохові (Польща) за спеціальностями «Біотехнологія» для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Інтегроване управління навколишнім середовищем» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти.

      Програма «Erasmus+»:

 • університет прикладних наук VIVES (Бельгія),
 • технологічна академія (м. Резекне, Латвія),
 • університет м. Бургас (Болгарія).

 

Міжнародні центри:

 • українсько-бельгійський Центр екології та здоров’я людини;
 • спільний українсько-азербайджанський міжнародний науково-освітній центр нанобіотехнологій і функціональних наносистем.

Факультет підтримує наукові зв’язки:

зі закладами вищої освіти України:

 • Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова (Одеса)
 • Запорізьким національним університетом (Запоріжжя)
 • Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Львів)
 • Волинським національним університетом імені Лесі Українки (Луцьк)
 • Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В. Гнатюка (Тернопіль)
 • Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (Умань)
 • Національним університетом „Львівська політехніка” (Львів)
 • Подільським аграрно-технічним університетом (Кам’янець-Подільський)
 • Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка

з науковими установами України:

 • Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів)
 • Інститутом біології клітини НАНУ (Львів)
 • Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН (Оброшино)

Міжнародні зв’язки біолого-природничого факультету охоплюють такі країни, як Польща, Білорусь, Бельгія, Японія, Китай та Азербайджан

Закордонні партнери :

Республіка Польща

 • Жешувський університет
 • Легницька вища професійна школа ім. Вітелона
 • Полонійна академія в Ченстохові

Бельгія

 • Університет прикладних наук VIVES
 • Міжнародна неприбуткова організація VZW «ORADEA»

Японія

 • Національний інститут прогресивної індустріальної науки і технології

Китай

 • Уханський технологічний університет

Азербайджан

 • Гянджинський державний університет
 • Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджан

Проблематика співробітництва :

 • стан та охорона навколишнього середовища;
 • екологічні проблеми індустрії рекреаційного комплексу міст Трускавця, Стебника, Борислава;
 • розробка міжнародних еколого-пізнавальних туристичних маршрутів пограниччя України та Польщі;
 • дослідження уповільнення процесів деградації ґрунтів, викликаної водною ерозією.
 • проблеми здорового способу життя в контексті екології людини.

Участь у Міжнародних проєктах :

 • проєкт ЄС (PL-BL-UA) „Інтеграція наукових середовищ польсько-української прикордонної території”
 • проєкт ВООЗ „НІЗ (неінфекційні захворювання) : профілактика та зміцнення здоров’я в Україні”

Doctor Honoris Causa  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, представлені колективом факультету:

 • Еми Франц Какельберг– президент Міжнародної інституції „DISOP” (2007)
 • Патрік Марсель Беллінк – президент VZW «ORADEA» (2016)
 • Йоріс Хіндрікс – професор, ректор Університету прикладних наук VIVES (2018)
 • Ришард Казімєж Пісарскі – професор, ректор Державної вищої професійної школи імені Вітелона в Легниці (2019)
 • Ровшан Ібрагімхалі огли Халілов – професор, завідувач кафедри біофізики та молекулярної біології біологічного факультету Бакинського державного університету (2020)

Міжнародні науково-практичні конференції та семінари:

 • „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”
 • „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”
 • «Актуальні питання управління та стану водних ресурсів Дрогобицької територіальної громади»

Міжнародні наукові видання :

 • Acta Carpatica
 • Human Health: Realities and Prospects
 • Ekology and Human Helth
 • SMART SOCIETY

На факультеті культивуються такі види спорту футбол, волейбол, настільний теніс, легка атлетика, армрестлінг.

(82200, м. Дрогобич, вул. Шевченка, 23, на сайті: https://dspu.edu.ua/biolog/)